perjantai 21. syyskuuta 2012

Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret: Ulkomaalaislain soveltaminen mielivaltaista

Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret: Ulkomaalaislain soveltaminen mielivaltaista 21.9.2012

KANNANOTTO 21.9.2012

Vasemmistonuoret ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto vaativat muutosta Suomen turvapaikkapolitiikkaan. Kolmen, tällä hetkellä nälkälakossa olevan, afganistanilaisen miehen kielteinen turvapaikkapäätös on taas yksi esimerkki siitä, miten Suomessa sovelletaan ulkomaalaislakia liian tiukasti. Järjestöt vaativat sisäministeri Päivi Räsäsen ottavan kantaa siihen, miten turvapaikkapolitiikan epäkohtia tullaan korjaamaan.

Afganistanissa siviiliuhrien määrä on kasvanut vuosi vuodelta, ja kyseisiä turvanpaikanhakijoita on vainottu poliittisen toiminnan vuoksi. He eivät ole siitä huolimatta saaneet turvapaikkaa Suomesta. Maahanmuuttoviraston suorittamilla turvapaikanhakijoiden tapausten yksilöllisillä arvioinneilla ei ole merkitystä, jos maita kuten Afganistan, Iran ja Irak lähtökohtaisesti pidetään riittävän turvallisina ja ulkomaalaislakia tulkitaan liian tiukasti.

“Suomen on kunnioitettava palautuskieltoa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Viranomaiset eivät voi pakkotoimin poistaa ulkomaalaista maasta, jos häntä uhkaisi koti- tai lähtömaassaan vakava oikeudenloukkaus. Maissa, jossa konflikti on monitasoinen kuten esimerkiksi Afganistanissa, ei vainon aiheuttajaa voida välttämättä yksilöidä.”, sanoo Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Hakko.

“Nälkälakossa olevia afganistanilaisia turvapaikanhakijoita vainotaan omassa maassaan poliittisen toiminnan vuoksi. Maassa olleet viime aikaiset iskut ja levottomuudet osoittavat, että mitään osaa maasta ei voida pitää turvallisena. Miesten tapaukset on otettava viipymättä uudelleen käsittelyyn ja heille on myönnettävä oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella”, vaatii Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.

“Ulkomaalaislain mukaan turvapaikkapäätös on aina tehtävä hakijan eduksi, jos lähtömaan tilanteesta ei olla varmoja. Maahanmuuttoviraston käyttämän maatietokannan luokitukset eivät aina pidä paikkaansa ja niitä on liian helppo hyödyntää poliittisiin tarkoituksiin. Maatietokannan lisäksi on harjoitettava yksilöllistä harkintaa,” huomauttaa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Aleksi Laine.

”Varsinkin Afganistanin kaltaisessa maassa, jossa turvallisuustilanne elää jatkuvasti ja konfliktissa on mukana monia eri osapuolia, ei maan turvallisuustietoja saada mitenkään pidettyä ajan tasalla,” lisää Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Juuso Aromaa.

Suomessa on vuonna 2012 myönnetty yhteensä 948 turvapaikkaa. Järjestöjen mielestä Suomen turvapaikkajärjestelmä on tällä hetkellä mielivaltainen ja huonosti toimiva. Puheenjohtajat vaativat sisäministeri Päivi Räsäseltä toimia, jotta Suomen turvapaikkapolitiikka ja -käytännöt aidosti tarjoaisivat turvaa sitä tarvitseville.