maanantai 18. tammikuuta 2010

Pohjois-Irakiin vapaaehtoista paluumuuttoa tukevia yhteistyöverkostoja

Sisäaisiainministeriö: Pohjois-Irakiin vapaaehtoista paluumuuttoa tukevia yhteistyöverkostoja 18.1.2010

Vapaaehtoista paluuta tukevan hankkeen ”Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa” kokoama delegaatio vieraili joulukuussa 2009 Irakissa. Tavoitteena oli luoda yhteistyöverkostoja ja selvittää vapaaehtoisen paluumuuton mahdollisuuksia alueelle. Matka oli osa edellä mainittua kolmivuotista EU -hanketta, jonka tarkoituksena on luoda tukimalli haavoittuviin ryhmiin kuuluville pakolaisille ja turvapaikkahakijoille, ketkä suunnittelevat paluuta takaisin lähtömaihinsa.

Hanketta koordinoi sisäasiainministeriö ja sitä toteutetaan yhdessä muiden viranomaisten ja eri ryhmiä edustavien järjestöjen kanssa.

Hanke on käynnistynyt toukokuussa 2009 ja se tarjoaa tukea ja tietoa henkilöille ja perheille, jotka tarvitsevat erityistä tukea paluunsa onnistumiseksi. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa yksinhuoltajaperheet, yksinäiset naiset, vanhukset, yksinäiset alaikäiset, vammaiset ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa erilaisia tukimuotoja kuten paluuneuvontaa, paluusuunnitelmien laatimista ja taloudellista tukea uudelleen kotimaahan asettautumiseksi. Hankkeen tuella on jo palannut yksinäisiä henkilöitä ja lapsiperheitä esimerkiksi Pohjois-Irakiin ja Balkanille.

Tiedonkeruumatka Pohjois-Irakiin

Pohjois-Irakin kurdialueelle suuntautunut matka toteutettiin 7.-13. joulukuuta, ja sille osallistui myös Suomessa toimivan kurdijärjestön edustajia. Matkan aikana delegaatio tapasi paikallisten järjestöjen lisäksi Irakin kurdien autonomisen alueen (KRG) viranomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä. Matkan aikana keskusteltiin erityisesti nuorten, vanhusten ja sairaiden henkilöiden tarvitsemista tukipalveluista, ja selvitettiin paikallisten järjestöjen halukkuutta ja mahdollisuuksia toimia paikan päällä olevina yhteistyökumppaneina.

”Pohjois-Irakissa toimii eri paikkakunnilla järjestöjä, joilla on osaamista ja halukkuutta toimia kaikkien vapaaehtoisesti palaavien henkilöiden tukena esimerkiksi tuottamalla uudelleenintegroitumista tukevia palveluita. Myös KRG:n viranomaiset esittivät halunsa olla mukana vapaaehtoisen paluumuuton kehittämisessä”, kertoo projektikoordinaattori Nexhat Beqiri, joka toimi delegaation vetäjänä.

Hankkeen puitteissa aloitetaan tänä vuonna järjestöjen antama paluuneuvonta Suomen vastaanottokeskuksissa ja ensimmäiset yhteistyömuodot Pohjois-Irakissa toimivien järjestöjen kanssa. Hanketuen piiriin voivat päästä haavoittuviin ryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset palaajat, mutta poliisin palauttamia henkilöitä hanke ei tue.