perjantai 22. tammikuuta 2010

Sisäministeriö: Itä-Suomen kuntia kannustetaan vastaanottamaan pakolaisia

Sisäasiainministeriön tiedote: Itä-Suomen kuntia kannustetaan vastaanottamaan pakolaisia 22.1.2010

Aluehallintoa on uudistettu ja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien koordinointi on koottu eri puolille Suomea seitsemään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Sisäasiainministeriö vastaa ELYjen maahanmuuttoyksiköiden toiminnallisesta ohjauksesta. Itä-Suomen maahanmuuttoasioita hoidetaan vuoden 2010 alusta alkaen laajennetulla toimialueella, joka kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat ja niiden ELY-keskukset. Pääkoordinaatiovastuussa on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kuopiossa.

Taantuman jälkeisessä noususuhdanteessa on osaavan työvoiman turvaamisen yhtenä keinona työperusteisen maahanmuuton edistäminen ja siihen liittyvien toimintamallien kehittäminen. Lähtökohtana on turvata työvoiman saanti turvallisesti ja tehokkaasti ulkomailta silloin, kun työvoimaa ei löydy kotimaasta eikä Euroopan unionin alueelta. Itä-Suomessa tavoitteena on luoda työnantajia palveleva kansainvälinen rekrytointi- ja koulutusmalli.

Pakolaisten kuntiin sijoittamiseksi ja kuntien työn tukemiseksi käynnistetään maakunnallisten maahanmuutto-ohjelmien laadinta yhdessä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Pakolaisista kunnille maksettavien kuntakorvausten korotusten myötä Itä-Suomen kuntia kannustetaan vastaanottamaan pakolaisia ja lisäämään niiden määrää kunnassa. Kotoutumis- ja kielikoulutuksien suunnittelu- ja hankintakäytäntöjä kehitetään maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi laajennetulla toimialueella. Tavoitteena on, että koulutuksella voidaan vastata alueen maahanmuuttajien koulutustarpeisiin mahdollisemman nopeasti ja tehokkaasti.

Etnisten suhteiden edistämisessä on Itä-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnalla tärkeä rooli. Suvaitsevaisuuden ja etnisesti tasa-arvoisen ilmapiirin luomiseksi tullaan esittämään konkreettisia toimenpiteitä.

Maahanmuuttajien kansalaisuusryhmät ja henkilömäärät Itä-Suomessa 31.12.2008

Pohjois-Savo
Venäjä 777
Muut kansallisuudet 679
Viro 349
Ruotsi 116

Etelä-Savo
Venäjä 805
Muut kansallisuudet 423
Viro 254
Afganistan 144

Pohjois-Karjala
Venäjä 1449
Muut kansallisuudet 644
Viro 122
Somalia 116

Itä-Suomen työllisyystilanne 30.9.2009

Etelä-Savossa työttömyysaste oli 11 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 7963, joista työttömien ulkomaalaisten osuus oli kolme prosenttia.

Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli 14 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 11 119, joista ulkomaalaisten osuus oli kolme prosenttia.

Pohjois-Savon työttömyysaste oli 12 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 13 773, joista ulkomaalaisten osuus oli 2,6 prosenttia.

______________________________________________

YLE Savo: Maahanmuuttajista potkua Itä-Suomeen

Itä-Suomen kuntia kannustetaan vastaanottamaan nykyistä enemmän pakolaisia. Sisäministeriö ja Pohjois-Savon ELY-keskus haluavat edistää nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa, jota ne pitävät tärkeänä keinona turvaamaan taantuman jälkeistä työvoimatarvetta.

Itä-Suomen maahanmuuttoasioita hoidetaan nyt kolme maakuntaa kattavalla toimialueella. Pakolaisten kuntiin sijoittamista tuetaan maakunnallisilla maahanmuutto-ohjelmilla.

Sudanilaislähtöinen Gabriel Ndiri muutti Suomeen viisi vuotta sitten. Nidri työskentelee puhtaanapitoalalla. Hän viihtyy hyvin niin työssään kuin uudessa kotikaupungissaan Kuopiossa.

- Kuopio on hyvä kaupunki minulle. Kaikki ihmiset ovat iloisia eikä täällä ole paljon ongelmia. Minä tykkään Kuopiosta, Gabriel Ndiri kehuu.


Mikäli Sisäministeriön ja Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteet toteutuvat, yhä useampi Gabriel Ndirin kaltainen ennakkoluuloton ja työteliäs maahanmuuttaja löytää jatkossa uuden kotipaikan Pohjois-Savosta.

- Kansainvälisyys on aina mahdollisuus ja se lisää myös kunnan vetovoimaa. Kunnalle on ehdottomasti eduksi, että siellä annetaan mahdollisuuksia kansainvälisyydelle ja annetaan tilaa hengittää erilaisuudelle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson toteaa.

Työperäisen maahanmuuton lisäämistä pidetään ELY-keskuksen piirissä jopa välttämättömänä Itä-Suomelle. Työvoima ei tule muuten riittämään esimerkiksi terveydenhoidon sektorilla. Kuntien intoa halutaan nostaa korotetuilla kuntakorvauksilla.

- Tietenkin on aloja, joihin ei ole tulijoita eikä tekijöitä. Esimerkiksi työperäisen maahanmuuton osalta ei ole tarkoitus, että viedään työpaikkoja aloilta, joissa jo muutenkin on osaajia Suomessa. Tarkoituksena on kohdentaa työperäinen maahanmuutto aloihin, joissa ei ole osaajia Suomesta käsin ja se on markkinarako tällä alalla, Mattsson tarkentaa.

Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät tehtävät on uuden aluehallinnon myötä koordinoitu eri puolille Suomea seitsemään ELY-keskukseen. Itä-Suomessa pääkoordinaatiovastuussa on Pohjois-Savon ELY-keskus.