torstai 21. tammikuuta 2010

YLE: Kysely: Lapsilisät pois suurituloisilta

YLE Uutiset: Kysely: Lapsilisät pois suurituloisilta 21.1.2010
Taulukot: Valtion menojen leikkauskohteet (pdf)

Suomalaiset ovat valmiita leikkaamaan valtion menoja. Säästökohteista laajinta kannatusta saa lapsilisien poistaminen suurituloisilta. Sen sijaan ensi vuodelle luvatuista pienimpien eläkkeiden korotuksista ei haluta luopua. Laajaa vastarintaa herättää myös peruskoulumenojen leikkaaminen.
[...]
Suosituimmat säästökohteet

Suurituloisten lapsilisien poistamisen lisäksi laajinta kannatusta saivat kyselyssä maahanmuuttajien sosiaalitukien leikkaaminen, asehankintojen jäädyttäminen ja kotona olevien vanhempien lasten päivähoito-oikeuden rajoittaminen.

Vastaajille esitettiin yhteensä 24 valtion menojen vähentämiskohdetta. Yli puolet vastanneista oli valmis vähentämään menoja kymmenestä aihepiiristä.

Kärkinelikon jälkeen suosituimpia säästökohteita olivat valtion henkilöstön vähentäminen ja kuntien pakottaminen hoitamaan palveluja yhdessä.

Kärkikymmenikköön sijoittuivat myös uusien luonnonsuojelualueiden hankinnan jäädyttäminen, kansainväliseen kriisien hallintaan osallistumisen supistaminen, kehitysyhteistyörahojen leikkaaminen ja tuloperusteisten maksuluokkien käyttöönottaminen erikoissairaanhoidossa.
__________________________________________________

Taulukot: Valtion menojen leikkauskohteet

Oletteko seuraavista menoleikkauksista samaa mieltä vai eri mieltä. Mielestäni valtion menoja voitaisiin vähentää...

1. Poistamalla lapsilisät suurituloisilta (perheen vuositulot yli 100 000 euroa)
4 = täysin samaa mieltä 51
3 = jokseenkin samaa mieltä 26
2 = jokseenkin eri mieltä 12
1 = täysin eri mieltä 9
Keskiarvo 3.20
en osaa sanoa 3

2. Leikkaamalla maahanmuuttajien sosiaalitukia
4 = täysin samaa mieltä 42
3 = jossain määrin samaa mieltä 30
2 = jossain määrin eri mieltä 17
1 = täysin eri mieltä 8
Keskiarvo 3.09
en osaa sanoa 3

3. Jäädyttämällä asehankinnat
4 = täysin samaa mieltä 36
3 = jossain määrin samaa mieltä 32
2 = jossain määrin eri mieltä 21
1 = täysin eri mieltä 9
Keskiarvo 2.98
en osaa sanoa 3

4. Rajoittamalla kotona olevien vanhempien lasten oikeutta kunnalliseen päivähoitoon?
4 = täysin samaa mieltä 31
3 = jokseenkin samaa mieltä 35
2 = jokseenkin eri mieltä 18
1 = täysin eri mieltä 14
Keskiarvo 2.84
en osaa sanoa 2

5. Vähentämällä valtion henkilöstöä
4 = täysin samaa mieltä 25
3 = jossain määrin samaa mieltä 37
2 = jossain määrin eri mieltä 25
1 = täysin eri mieltä
Keskiarvo 2.80
en osaa sanoa 3

6. Pakottamalla kuntia hoitamaan palveluja yhdessä
4 = täysin samaa mieltä 23
3 = jokseenkin samaa mieltä 40
2 = jokseenkin eri mieltä 24
1 = täysin eri mieltä 9
Keskiarvo 2.80
en osaa sanoa 3

7. Jäädyttämällä uusien luonnonsuojelualueiden hankinnat
4 = täysin samaa mieltä 27
3 = jossain määrin samaa mieltä 29
2 = jossain määrin eri mieltä 26
1 = täysin eri mieltä 15
Keskiarvo 2.70
en osaa sanoa 4

8. Supistamalla osallistumista kansainväliseen kriisien hallintaan
4 = täysin samaa mieltä 19
3 = jossain määrin samaa mieltä 36
2 = jossain määrin eri mieltä 30
1 = täysin eri mieltä 11
Keskiarvo 2.66
en osaa sanoa 3

9. Leikkaamalla kehitysyhteistyörahoja
4 = täysin samaa mieltä 18
3 = jossain määrin samaa mieltä 33
2 = jossain määrin eri mieltä 30
1 = täysin eri mieltä 15
Keskiarvo 2.56
en osaa sanoa 4

10. Ottamalla käyttöön erikoissairaanhoidossa tuloperusteiset maksuluokat
4 = täysin samaa mieltä 17
3 = jossain määrin samaa mieltä 37
2 = jossain määrin eri mieltä 24
1 = täysin eri mieltä 19
Keskiarvo 2.54
en osaa sanoa 4

11. Karsimalla varuskuntien määrää
4 = täysin samaa mieltä 14
3 = jossain määrin samaa mieltä 27
2 = jossain määrin eri mieltä 35
1 = täysin eri mieltä 20
Keskiarvo 2.37
en osaa sanoa 4

12. Ottamalla yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käyttöön lukukausimaksut
4 = täysin samaa mieltä 15
3 = jossain määrin samaa mieltä 31
2 = jossain määrin eri mieltä 25
1 = täysin eri mieltä 27
Keskiarvo 2.35
en osaa sanoa 2


13. Leikkaamalla maataloustukea
4 = täysin samaa mieltä 15
3 = jokseenkin samaa mieltä 26
2 = jokseenkin eri mieltä 32
1 = täysin eri mieltä 23
Keskiarvo 2.34
en osaa sanoa 4

14. Poistamalla telakkatuki
4 = täysin samaa mieltä 6
3 = jokseenkin samaa mieltä 20
2 = jokseenkin eri mieltä 43
1 = täysin eri mieltä 19
Keskiarvo 2.14
en osaa sanoa 12

15. Supistamalla aluetukia
4 = täysin samaa mieltä 5
3 = jokseenkin samaa mieltä 23
2 = jokseenkin eri mieltä 42
1 = täysin eri mieltä 21
Keskiarvo 2.13
en osaa sanoa 9

16. Kiristämällä työttömyystuen ehtoja
4 = täysin samaa mieltä 9
3 = jossain määrin samaa mieltä 23
2 = jossain määrin eri mieltä 29
1 = täysin eri mieltä 35
Keskiarvo 2.07
en osaa sanoa 3

17. Luovutaan laajakaistayhteyden rakentamisesta valtion tuella koko maahan
4 = täysin samaa mieltä 9
3 = jossain määrin samaa mieltä 20
2 = jossain määrin eri mieltä 33
1 = täysin eri mieltä 33
Keskiarvo 2.06
en osaa sanoa 3

18. Karsimalla valtion panostusta asuntorakentamiseen
4 = täysin samaa mieltä 4
3 = jossain määrin samaa mieltä 24
2 = jossain määrin eri mieltä 41
1 = täysin eri mieltä 26
Keskiarvo 2.06
en osaa sanoa 5

19. Karsimalla valtion tutkimus ja tuotekehityspanostusta
4 = täysin samaa mieltä 5
3 = jokseenkin samaa mieltä 23
2 = jokseenkin eri mieltä 38
1 = täysin eri mieltä 29
Keskiarvo 2.05
en osaa sanoa 4

20. Nostamalla kaikkia eläkeikärajoja kahdella vuodella
4 = täysin samaa mieltä 10
3 = jokseenkin samaa mieltä 18
2 = jokseenkin eri mieltä 28
1 = täysin eri mieltä 41
Keskiarvo 1.96
en osaa sanoa 3

21. Rajoittamalla kalleimpia hoitoja julkisessa terveydenhuollossa
4 = täysin samaa mieltä 5
3 = jossain määrin samaa mieltä 17
2 = jossain määrin eri mieltä 30
1 = täysin eri mieltä 44
Keskiarvo 1.83
en osaa sanoa 4

22. Supistamalla valtion panostusta tie- ja ratarakentamiseen
4 = täysin samaa mieltä 3
3 = jokseenkin samaa mieltä 13
2 = jokseenkin eri mieltä 40
1 = täysin eri mieltä 41
Keskiarvo 1.76
en osaa sanoa 3

23. Leikkaamalla peruskoulumenoja
4 = täysin samaa mieltä 2
3 = jossain määrin samaa mieltä 3
2 = jossain määrin eri mieltä 18
1 = täysin eri mieltä 74
Keskiarvo 1.32
en osaa sanoa 3

24. Luopumalla vuodelle 2011 jo päätetyistä pienimpien eläkkeiden korotuksista
4 = täysin samaa mieltä 2
3 = jokseenkin samaa mieltä 3
2 = jokseenkin eri mieltä 15
1 = täysin eri mieltä 76
Keskiarvo 1.29
en osaa sanoa 4