keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Sisäasiainministeriö: Työperäinen maahanmuutto Pohjanmaalle vähentynyt

Sisäasiainministeriö: Työperäinen maahanmuutto Pohjanmaalle vähentynyt 20.1.2010

Aluehallintoa on uudistettu ja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien koordinointi on koottu eri puolille Suomea seitsemään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Pohjanmaan seudun maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Vaasassa. Yksikön toiminta-alue koostuu kolmesta eri maakunnasta, Pohjanmaasta, Keski-Pohjanmaasta ja Etelä-Pohjanmaasta.

Sisäasiainministeriö vastaa ELYjen maahanmuuttoyksiköiden toiminnallisesta ohjauksesta. Vuoden 2010 kehittämisen painopisteet liittyvät uusien maahanmuuttoyksiköiden organisoitumiseen, maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen, pakolaisten kuntiin osoittamisen varmistamiseen sekä työvoiman maahanmuuton kehittämiseen.

Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus väestöstä on kasvanut jatkuvasti ja on maan toiseksi korkein, 3,2 % alueen väestöstä. Vuoden 2008 lopussa ulkomaalaisia oli Pohjanmaalla yhteensä 5 554 henkilöä. Pakolaisia on vastaanotettu 1990-luvun alusta alkaen ja työperäinen maahanmuutto on lisääntynyt erityisesti 2000-luvulla. Nettomaahanmuutto Pohjanmaalle vuosina 2005 – 2008 on ollut keskimäärin noin 700 hlöä / vuosi. Samana aikana maahanmuuttajien määrä on kasvanut 2 300 henkilöllä. Pohjanmaalla pakolaisten vastaanottokeskuksia on Pietarsaaressa, Oravaisissa, Vaasassa ja Kristiinankaupungissa. Näiden yhteinen paikkamäärä on 820. Tämä on lähes 20 % Suomen vastaanottokeskuksien yhteisestä paikkamäärästä.

Keski-Pohjanmaalla ulkomaalaisia oli vuoden 2008 lopussa 955 henkilöä, 1,3 % alueen väestöstä. Nettomaahanmuutto Keski-Pohjanmaalle vuosina 2005 – 2008 on ollut noin 120 hlöä / vuosi. Maahanmuuttajien määrä on samassa aikajaksossa kasvanut 472 henkilöllä.

Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus väestöstä on maan pienin, yhteensä 1 575 henkilöä vuoden 2008 lopussa (0,8 % alueen väestöstä). Viime vuosina työperäinen maahanmuutto on lisääntynyt voimakkaasti. Nettomaahanmuutto Etelä-Pohjanmaalle vuosina 2005 – 2008 on ollut noin 210 hlöä / vuosi. Maahanmuuttajien määrä on näinä vuosina kasvanut yhteensä 829 henkilöllä.

Kaikissa maakunnissa oli ennen taantumaa jatkuvasti lisääntyvä työperäinen maahanmuutto, lähinnä metallialalle ja alkutuotantoon. Työperäistä maahanmuuttoa edistettiin mm. hyväksikäyttäen Eurooppaa kattavaa EURES-verkostoa sekä paikallisia projekteja, joiden tehtävänä oli avustaa työnantajia sekä kotouttaa ja perehdyttää yrityksiin tulleita ulkomaalaisia työntekijöitä. Valmiudet työperäiseen maahanmuuttoon ylläpidetään edelleen, koska ennusteiden mukaan lähivuosina työntekijöiden nettomäärä tulee vähenemään Pohjanmaan kolmessa maakunnassa yhteensä noin 2 000 henkilöllä vuodessa.

Pohjanmaalla merkittävänä tavoitteena on riittävä pakolaisten kuntapaikkamäärä sekä uusien kuntien saaminen mukaan suunnitelmalliseen vastaanottoon. Alueen kunnat ovat vuoden 2009 aikana myöntäneet oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille yhteensä 168 kuntapaikkaa. Kuntapaikkoja ovat myöntäneet Vaasa 70 kpl, Kokkola 34 kpl, Seinäjoki 22 kpl, Oravainen 20 kpl, Maalahti 13 kpl ja Korsnäs 7 kpl.

Maahanmuuttaja on tilastollisesti laaja käsite ja se sisältää pakolaisten lisäksi myös työperäiset maahanmuuttajat , ulkomaalaiset opiskelijat sekä Suomesta esimerkiksi aikoinaan työn tai opiskelun vuoksi pois muuttaneet henkilöt, jotka nyt ovat muuttaneet takaisin.