tiistai 26. tammikuuta 2010

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa panostettu kotouttamistoimintaan ja -koulutukseen

Sisäasiainministeriön tiedote: Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa panostettu kotouttamistoimintaan ja -koulutukseen 26.1.2010

Aluehallintoa on uudistettu ja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien koordinointi on koottu eri puolille Suomea seitsemään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Sisäasiainministeriö vastaa ELYjen maahanmuuttoyksiköiden toiminnallisesta ohjauksesta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaalla oli vuoden 2008 lopussa 386 144 asukasta, joista ulkomaalaisia 1,2 prosenttia väestöstä. Kainuussa ulkomaalaisia oli 1,4 prosenttia alueen väestöstä. Pohjois-Pohjanmaalla ulkomaalaisten joukossa suurimmat kansallisuusryhmät olivat venäläiset ja ruotsalaiset, Kainuussa venäläiset ja Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa asuvista ulkomaalaisista suurin osa on työikäisiä ja nuoria.

Uusia kuntia mukaan vastaanottotyöhön

Vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaalla pakolaisia ottivat vastaan Oulu ja Pudasjärvi, joka on uusi vastaanottava kunta. Kainuussa pakolaisia vastaanottavat Kajaani ja Vuolijoki.

Oulun vastaanottokeskuksessa oleskeluluvan saaneet ovat päässeet muuttamaan Oulun kaupunkiin sujuvasti, joten jonoja ei ole syntynyt. Kainuussa hajautettu vastaanottokeskus on mahdollistanut oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden joustavan muuton kuntaan.

Pudasjärvi on ottanut vastaan alaikäisenä ilman huoltajaa tulleita oleskeluluvan saaneita nuoria. Heidän asumisen järjestämiseksi kunta on perustanut 16-paikkaisen tukiasumisyksikön, joka aloitti toimintansa joulukuussa 2009.

Ruukin vastaanottokeskuksessa oleskeluluvan saaneille pakolaisille ei ole ollut tarjolla kuntapaikkoja. Vuoden lopussa vailla kuntapaikkaa oli noin 40 henkilöä. Osa heistä on odottanut kuntapaikkaa jo kesästä saakka. Huomattava osa oleskeluluvan saaneista on kuntapaikan odottamisen sijaan muuttanut itsenäisesti pois vastaanottokeskuksesta.

Uusia kuntia pyritään jatkuvasti saamaan mukaan vastaanottotyöhön. Vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus sekä Kainuun TE-keskus lähestyivät pakolaisten vastaanottoesityksellä muutamia alueensa kuntia. Osassa kuntia pakolaisten vastaanottoa käsitellään edelleen vuoden 2010 aikana.

Kainuun TE-keskus ja Kajaanin kaupunki laativat uuden pakolaisten vastaanottosopimuksen, joka tuli voimaan 1.8.2009. Sen mukaan Kajaani vastaanottaa vuosittain 50 pakolaista. Lukuun sisältyy kiintiöpakolaisten lisäksi oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämiset

Kotoutumiskoulutus ja maahanmuuttajien työllisyys

Kotoutumiskoulutusta on ollut saatavilla sekä Kainuun että Oulun seudulla pääosin hyvin. TE-hallinnon kotoutumiskoulutuksen lisäksi tarjolla on ollut myös muiden toimijoiden, esimerkiksi kansanopistojen, järjestämää koulusta. Lisäksi kotoutumistoimintaa on täydentänyt erilaisissa hankkeissa tehty työ.

Pohjois-Pohjanmaalla oli marraskuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 22 080, joista ulkomaalaisten osuus oli 2,11 prosenttia. Kainuussa työttömiä työnhakijoita oli tuolloin yhteensä 5290, joista ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus oli 2,48 prosenttia.

Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on käynnissä hankkeita, joilla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

_____________________________________________________

YLE Kainuu: Maahanmuuttoasioiden hoito jatkuu Kainuussa

Alueelliset maahanmuuttopalvelut säilyvät Kainuussa, vaikka Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto vastaa nyt myös Kainuun maahanmuuttoasioista.

Muutos on osa aluehallinnon uudistusta. Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät tehtävät on koottu eri puolille Suomea seitsemään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Oulussa.

- Käytännössä muutos tuo Pohjois-Pohjanmaalle maahanmuuttopäällikön, jolla on vetovastuu molempien alueiden maahanmuuttoasioista. Samalla ELY-keskukset tiivistävät yhteistyötään, kertoo suunnittelija Anita Salonen Kainuun ELY-keskuksesta.

Kainuussa oli toissavuoden lopussa ulkomaalaisia 1,4 prosenttia alueen väestöstä. Suurimmat kansallisuusryhmät olivat venäläiset ja Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset.

Maakunnassa asuvista ulkomaalaisista suurin osa on työikäisiä ja nuoria.

Kainuussa pakolaisia vastaanottaa Kajaani. Vuosittain kaupunki ottaa vastaan 50 pakolaista. Lukuun sisältyy kiintiöpakolaisten lisäksi oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja perheenydistämiset.

_______________________________________________

YLE Oulu: Kainuun maahanmuuttoasiat hoidetaan jatkossa Oulusta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto hoitaa nyt myös Kainuun maahanmuuttoasioita. ELY-keskukset keskittyvät maahanmuuttajien kotoutukseen eivätkä vastaa enää vastaanottokeskuksista.

ELY-keskukset ovat tuoneet tullessaan myös muutoksia maahanmuuttoasioihin.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto hoitaa nyt myös Kainuun maahanmuuttoasioita. Lisäksi vastaanottokeskusten ylläpidon sijasta ELY-keskus voi nyt keskittyä maahamuuttajien kotouttamiseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Leila Helaakoski pitää muutosta hyvänä.

- Pystymme keskittymään maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämiseen ja oikein laajalla rintamalla, että toiminta-alue laajeni niin, että se on nyt Pohjois-Pohjanmaan lisäksi myös Kainuu ja pääpaino siirtyi kotouttamiseen.

Aikaisemmassa organisaatiomallissa Helaakosken reviiriin kuului myös pakolaisten vastaanottaminen eli Kaijonharjun vastaanottokeskus, Ruukin vastaanottokeskus ja Pudasjärvellä toimiva sivutoimipiste.

- Nyt sitä työtä ei meidän tarvitse enää huolehtia, vaan voimme keskittyä ihan maahanmuuttajien jokapäiväisen elämän tärkeisiin asioihin, sanoo Helaakoski.

Viraston on valittava myös erityinen maahanmuuttoasioiden päällikkö.