tiistai 26. tammikuuta 2010

MTV3: Suomi avokätinen perhettään yhdistäville

MTV3: Suomi avokätinen perhettään yhdistäville 26.1.2010
European Migration Network: Ad-Hoc Query on asylum seekers’ family reunification

(lopussa Kymmenen uutisten juttu tekstimuodossa)

Suomi korvaa muita Euroopan maita selvästi avokätisemmin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten matkakustannukset perheenyhdistämistapauksissa.

Sisäministeriön selvityksessä arvioidaan, että Suomen käytäntö on houkutellut maahan alaikäisiä ja alaikäisiksi ilmoittautuneita turvapaikanhakijoita yhä enemmän.

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto on tehnyt Euroopan muuttoliikeverkoston kautta kyselyn siitä, miten eri maissa korvataan perheenyhdistämistapauksissa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkat lähtömaasta kohdemaahan.

Kyselyn taustalla on hallituksen tavoite vähentää perusteettomia turvapaikkahakemuksia, ja selvittää mikä Suomeen vetää. Vastaukset saatiin 17 EU-maasta.

Tulosten mukaan kaikki maat, jotka ottavat YK:n valitsemia kiintiöpakolaisia, maksavat pakolaisten matkat vastaanottavaan maahan. Sen lisäksi vain Suomi, Alankomaat, Britannia ja Ruotsi maksavat myös kiintiöpakolaisten perheenyhdistämismatkat. Kaikkien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten matkat korvataan vain Suomessa.

- Tämä on tullut ilmi kun olemme tarkastelleet, mitkä ovat etuudet ja tilanne kotouttamis- ja vastaanottolainsäädännön mukaan, kertoo maahanmuuttoministeri Astrid Thors.

Käytäntöä perustellaan kotouttamisen onnistumisella.

-Tiedämme, että ihminen kotoutuu paremmin, jos perhe on täällä. On maita kuten Ruotsi, jossa järjestöt, esimerkiksi Punainen risti, korvaavat matkoja.

Valtion budjetissa on varattu "pakolaisten maahantulomatkojen järjestämiseen" runsaat 900 000 euroa, mutta Maahanmuuttoviraston laskelmien mukaan varat loppuvat muutaman kuukauden kuluttua. Muistiossa ehdotetaan, että matkat Suomeen korvattaisiin vain kiintiöpakolaisten perheenjäsenille sekä harkinnan mukaan pakolaisstatuksen Geneven sopimuksen perusteella saaneiden hakijoiden perheenjäsenille.

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulee vuosittain tuhansia henkilöitä, pääosin Afrikasta, ja määrät ovat nopeassa kasvussa.

Turvapaikanhakijoiden rahana maksettavaa toimeentulotukea pienennetään ensi kuun alusta lähtien.

Hakijoille annetaan aiempaa isompi osa tuesta hyödykkeinä, kuten käyttää internetiä vastaanottokeskuksessa.

_______________________________________________

"Perheenyhdistämismatkoja korvataan avokätisesti"

Studiotoimittaja #1
Suomi korvaa muita Euroopan maita selvästi avokätisemmin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten matkakustannukset perheenyhdistämistapauksissa.

Studiotoimittaja #2
Sisäministeriön selvityksessä arvioidaan, että tämä Suomen käytäntö on houkutellut maahan alaikäisiä ja alaikäisiksi ilmoittautuneita turvapaikanhakijoita yhä enemmän.

Toimittaja Marja Juonala
Sisäasiainministeriö on tehnyt kyselyn siitä, miten eri maissa korvataan perheenyhdistämistapauksissa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkat lähtömaasta kohdemaahan. Taustalla on hallituksen tavoite vähentää perusteettomia turvapaikkahakemuksia ja selvittää mikä Suomeen vetää. Vastaukset saatiin 17 EU-maasta. Tulosten mukaan kaikki maat, jotka ottavat vastaan YK:n valitsemia kiintiöpakolaisia maksavat pakolaisten matkat vastaanottavaan maahan. Sen lisäksi vain Suomi, Ruotsi, Alankomaat ja Iso-Britannia maksavat myös kiintiöpakolaisten perheenyhdistämismatkat. Kaikkien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten matkat korvataan vain Suomessa.

Astrid Thors, maahanmuuttoministeri, RKP
Me tiedämme, että ihminen kotoutuu paremmin, jos perhe on täällä läheisyydessä. Muualla on maita sitten joissa esimerkiksi järjestöt korvaavat vastaavan osuuden, ei valtio, mutta järjestöt korvaavat.

Toimittaja
Muistion mukaan Suomen käytännöt ovat houkutelleet maahan alaikäisiä ja alaikäisiksi ilmoittautuneita turvapaikanhakijoita perheenyhdistämisen ja ilmaisten matkojen toivossa enenevässä määrin.

Astrid Thors
Tekijänä se voi olla omalta osaltaan myöskin...myöskin tuota vaikuttamassa.

Toimittaja
Valtion budjetissa on varattu pakolaisten maahantulomatkojen järjestämiseen runsaat 900 000 euroa, mutta Maahanmuuttoviraston laskelmien mukaan varat loppuvat muutaman kuukauden kuluttua.

Toimittaja
Mitä te aiotte tehdä?

Astrid Thors
Tässä täytyy tietysti sekä perusteluja katsoa, että myöskin...myöskin tuota tämän miten menettelyt toimivat, miten perheenyhdistäminen yleensäkin toimii.

Toimittaja
Muistiossa ehdotetaan korvausten supistamista lähemmäksi muita. Perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulee tuhansia henkilöitä, pääosin Afrikasta, ja määrät ovat nopeassa kasvussa.