sunnuntai 24. tammikuuta 2010

Kaleva: Kunniaväkivalta juurittava alkuunsa

Kaleva, pääkirjoitus: Kunniaväkivalta juurittava alkuunsa 24.1.2010

Se että niin sanottu kunniaväkivalta on yleistymässä Suomessa, ei ole yllättävää. Ilmiön vahvistumista on voinut odottaa sitä mukaa kuin tietyistä kulttuuritaustoista Suomeen saapuneiden ihmisten määrä on kasvanut. Huono kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja siksi hyvin huolestuttavaa. Muutama päivä sitten Yleisradion uutisissa asiaa kommentoinut maahanmuuttajanaisten tukihenkilö kertoi ilmiön lisääntyneen "valtavasti".

Tapausten määrät eivät vielä ole maata kaatavia. Helsinkiläisen maahanmuuttajanaisten tukikeskuksen tietoon niitä tulee vuosittain puolensataa. On kuitenkin varmaa, ettei moni tapahtuma koskaan tule minkään viranomaisen tietoon.

Yhden määritelmän mukaan kunniaväkivalta on fyysistä tai psyykkistä painostusta tilanteessa, jossa henkilöä epäillään yhteisön siveysperiaatteiden loukkauksesta. Jyrkimmillään seurauksena voi olla niin sanottu kunniamurha. Henkinen väkivalta voi liittyä esimerkiksi puolisovalintoihin. Yhden tutkija-arvion mukaan Suomessa asuu jo kymmeniä tuhansia nuoria, jotka eivät voi valita puolisoaan itse.

Kunniaväkivallan avulla pyritään turvaamaan suvun tai perheen arvovalta. Sen säilyttämiseksi käytettävä väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin, joiden parisuhteiden katsotaan uhkaavan yhteisön kunniaa. Väkivalta voi kohdistua myös miehiin, esimerkiksi homoseksuaaleihin.

Toisin kuin yleinen olettamus on, kunniaan liitettävä väkivalta ei kuulu islaminuskoon, vaikka ilmiöiden levinneisyys meneekin osin päällekkäin.

Merkittävä osa Suomen turvapaikanhakijoista tulee sellaisista maista kuten Irak, Afganistan tai Somalia, joissa kunniaväkivalta on osa kulttuuria. Kielen opettamisen ja muun kotouttamisen yhteydessä Suomessa on alusta alkaen tehtävä selväksi, että kunniaväkivalta on sekä laitonta että moraalitonta. Sanojen tasolla tämän viestin esittäminen lienee kohtalaisen helppoa, mutta kun kyse on uuden ajattelutavan opettamisesta, urakka voi olla työläs.

Minkään viranomaisten ei pidä katsoa kulttuurieroihin vedoten läpi sormien, jos maahanmuuttajaperheessä havaitaan merkkejä kunniaväkivallasta. Tätä ilmiötä on kutsuttu käänteiseksi rasismiksi. Siinä hyväksytään maahanmuuttajille asioita, joita suomalaisille ei sallittaisi. Kunniaväkivallan hiljainen hyväksyntä antaa myös sytykkeitä varsinaisellekin rasismille.

Muualla maailmassa kunnian nimissä tapahtuvalle väkivallalle ei täältä paljon voida, mutta omaakin väkivaltaa on sen verran, ettei uutta muotoa pidä päästää tänne juurtumaan.