keskiviikko 20. tammikuuta 2010

YLE: Pohjalaisille kiitosta kotouttamisesta

YLE Pohjanmaa: Pohjalaisille kiitosta kotouttamisesta 20.1.2010

Sisäasiainministeriö ja Pohjanmaan seudun maahanmuuttoyksikkö sopivat tänään maahanmuuttopolitiikan lähitavoitteista. Pohjalaismaakuntiin on tulossa tänä vuonna 280 turvapaikanhakijaa.

Kuntiin sijoitettavista turvapaikanhakijoista 100 paikkaa on varattu kiintiöpakolaisille. Pohjanmaan seudun maahanmuuttoyksikön virkamiehet luonnehtivat tälle vuodelle asetettua tavoitetta haasteelliseksi.

Pohjalaismaakunnista eniten on pakolaisia sijoittanut Pohjanmaa. Kuluvalla vuosituhannella maakuntaan on muuttanut yli 1400 pakolaista. Heistä valtaosa on tullut Vaasaan. Keski-Pohjanmaa on vastaanottanut lähes 250 pakolaista. Etelä-Pohjanmaa vajaa sata.

Ulkomaalaisten osuus Pohjanmaan maakunnan väestöstä on tällä hetkellä 5,2 prosenttia. Keski-Pohjalaisista ulkomaalaisia on 1,3 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus on maan alhaisin eli hieman alle prosentin.

Pohjanmaan seudun maahanmuuttoyksikkö Vaasassa

Aluehallintouudistus keskitti myös maahanmuuttopolitiikan alueellista koordinointia. Suomessa on kaikkiaan seitsemän toimipistettä, missä organisoidaan maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä asioita.

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Vaasassa. Yksikköön nimetään lähiaikoina maahanmuuttopäällikkö.

Maahanmuuttopolitiikan keskeiset tavoitteet liittyvät kotouttamiseen. Tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllisyys ei huononisi kantaväestöä enempää. Keskeistä kotouttamisessa on koulutuksen kehittäminen.

Pohjalaismaakunnat saavat ministeriöiden virkamiehiltä kiitosta kotouttamisen onnistumisesta. Kun muualla maassa maahanmuuttajien työttömyysprosentti on yli 20, jäädään täällä alle 10:een prosenttiin.