keskiviikko 3. syyskuuta 2014

MTV3: Asiantuntija: Radikalisoituminen uusi ilmiö Suomessa

MTV3: Asiantuntija: Radikalisoituminen uusi ilmiö Suomessa 3.9.2014
Helsingin Sanomat: Suomi: Jihadistien matkoihin puututtava
MTV3: Räsäsen raju ehdotus: Suomen kansalaisuus pois islamistitaistelijoilta 2.9.2014

Radikaalin islamin tutkija Atte Kalevan mukaan Suomesta lähteneet islamistitaistelijat ovat uusi ilmiö.

Ilmiön kannalta ongelmana on Kalevan mukaan jihadistit, jotka palaavat taisteluiden jälkeen Suomeen. Suojelupoliisin ja sisäministeriön arvion mukaan Suomesta on maailmalle lähtenyt reilut 40 islamistitaistelijaa.

– Jihadisti saattaa menehtyä alueella eri syistä tai jäädä muuten vaan sille tielle. Sieltä tulee silti myös takaisin ihmisiä, ja tämä on se, missä meidän täytyy yhteiskuntana jollain tavalla reagoida ja mieluusti myös etukäteen. Eli ei olla yhtäkkiä siinä tilanteessa, missä arabimaissa oltiin Afganistanin jihadin jälkeen 1990-luvun puolivälissä, kuvailee Atte Kaleva MTV:n Huomenta Suomessa.

CNN uutisoi eilen, että Suomesta on lähtenyt muslimien määrään nähden eniten jihadisteja Syyriaan kaikista maailman maista.

– Jos CNN:n uutisesta voi jotain päätellä, niin on tässä radikalisoitumisessa jotain uutta. En tiedä miten raflaavasti asia on otsikoitu, jos Suomesta on lähtenyt prosentuaalisesti eniten taistelijoita koko maailmassa muslimiväestöön suhteutettuna, mutta sen siitä näkee, että Suomesta näitä taistelijoita lähtee merkittävissä määrin. Aikaisemmin ei ole lähtenyt, Kaleva arvioi.

Kaleva kuvaileekin Suomesta lähteneitä islamistitaistelijoita uudeksi ilmiöksi.

– Hieman se on omituista, että sitä tapahtuu nyt näin voimakkaasti. Vaikka määrä ei ole suuren suuri, niin se on kuitenkin historiallisesti suhteutettuna aika iso.

Radikalisoitumiseen ei yksiselitteistä syytä

Kalevan mukaan ei ole myöskään yksiselitteistä syytä siihen, miksi Suomessa asuva muslimi radikalisoituu.

– Helppo vastaus on, että on yhtä monta syytä kuin on lähtijääkin. Jonkinlaisia laajoja linjoja voidaan vetää. Esimerkiksi sellainen yksilön kokema elämän onttous, eli elämässä ei ole mitään sisältöä, vaikka ulkoiset puitteet olisivat kunnossa. Voi olla hyvä koulutus ja keskiluokkainen elämäntapa, ei ole oikeastaan mitään puutetta, eikä mitään selkeää syytä, josta voitaisiin osoittaa, että tämä on nyt se syy, minkä takia minä radikalisoidun, kuvailee Kaleva tilannetta.

– Jos elämä koetaan merkityksettömäksi ja tyhjäksi, niin silloin toki tällainen voimakas uskonnollinen yhteisö antaa sen kontekstin sille elämälle, antaa sen merkityksen ja sisällön. Tällöin minä, joka olen aikaisemmin ollut täysin merkityksetön, tulee jihadin kautta hyvin voimakkaasti joku merkityksellinen, Kaleva kertoo.

Suojelupoliisin mukaan Suomesta on lähtenyt reilut 40 islamistitaistelijaa Syyriaan ja esimerkiksi Irakiin. CNN puhui eilisessä uutisessa noin 30:stä Suomesta lähteneestä jihadistista.

– Olen tutkinut enemmän sitä, mikä saa Arabian niemimaalla arabin radikalisoitumaan ja hyväksymään väkivallan käytön. En usko, että sieltä voidaan mitään johtopäätöksiä Suomeen viedä, mutta on totta, että loppujen lopuksi ihmiset on samanlaisia kaikkialla. Jonkinlaista samankaltaisuutta näissä prosesseissa voi olla myös Suomessa, miettii Atte Kaleva.

Kalevan ymmärryksen mukaan mukana on myös kantasuomalaisia.

– Ymmärtääkseni mukana on ihan kantasuomalaisia tässä 40 hengen joukossa. Aika monella suomalaisella on siteitä Lähi-Itään. Aika moni on käynyt Syyrian Damaskoksessa, joka on ollut hyvin kaunis kaupunki. En välttämättä näe, että siinä on mitään hyvin vahvaa tunnesidettä. Tällainen sekundaarinenkin side riittää. Vaikea tosin sanoa, olisi mielenkiintoista päästä haastattelemaan näitä lähteneitä.

Sisäministeri Päivi Räsänen ehdotti eilen, että ulkomailla taisteluihin osallistuneilta henkilöiltä voitaisiin ottaa Suomen kansalaisuus pois, mikäli heillä on kaksoiskansalaisuus. Lisäksi Räsänen harkitsisi kenties myös taistelualueille matkustamisen kriminalisointia.

Kaleva näkee kriminalisoinnin tietyiltä osin ongelmallisena.

– Kansalaisuuden evääminen on ongelmallista, jos henkilö haluaa matkustaa vaikka jonnekin. Näen sen lainsäädännöllisesti aika vaikeana toteuttaa. Toki jos henkilö syyllistyy rikokseen, kansainvälisiin rikoksiin tai sitten ihan Suomen lakia rikkoo, tai paikallista lakia, niin silloin henkilöä pitää rangaista sen mukaan mitä rikoksista on rangaistukseksi määrätty.

Jihadismi on aiheena Kalevan mukaan Suomessa hieman tabu.

– Ihan kantaväestön kuin suomalaisen muslimiyhteisönkin suunnasta aihe on hieman tabu. Näkisin erittäin mielelläni, että imaamit Suomessa lähtisivät keskustelemaan tästä. Tehtäisiin jonkinlainen foorumi, missä asiasta voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia ilman, että täytyisi pelätä sitä, että minut leimataan kukkahattutädiksi tai rasistiksi. Kyllä tästä pitäisi voida puhua muutenkin kuin vain ilmiön äärilaitoja myöten, Kaleva ehdottaa.

________________________________________________

MTV3: Räsäsen raju ehdotus: Suomen kansalaisuus pois islamistitaistelijoilta

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) pitää nykyistä lainsäädäntöä riittämättömänä terrorismin torjunnassa.

Useissa muissa maissa puuhataan nyt toimia, joilla islamistitaistelijoiksi lähtevien matkustamiseen voitaisiin puuttua. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa aiotaan helpottaa passien takavarikointia.

Sisäministeri ei kuitenkaan lämpene tälle ajatukselle Suomessa, vaikka uusia keinoja tarvitaankin. MTV Uutisten haastattelussa Räsänen sanoo, että ulkomailla taisteluihin osallistuneilta henkilöiltä voitaisiin ottaa Suomen kansalaisuus pois, mikäli heillä on kaksoiskansalaisuus.

– Suomi kuuluu Schengen-alueeseen, joten passin poisottaminen ei estä henkilöä matkustamasta johonkin toiseen Schengen-maahan, Räsänen muistuttaa.

– Kansalaisuuden peruminen tai poisottaminen on tietysti yksi mahdollisuus sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on kaksoiskansalaisuus. Sillä voisi olla vaikutusta.

Räsänen harkitsisi myös taistelualueille matkustamisen kriminalisointia.

– Pitää pohtia, voitaisiinko jollakin tavalla kriminalisoida taistelualueelle matkustaminen. Se on siinä mielessä hankalaa, että aika moni kertoo lähtevänsä humanitaarisiin tehtäviin, vaikka lähtisinkin tosiasiallisesti taistelemaan.

Poliiseille Räsänen lupaa lisävaltuuksia saada lentoyhtiöiltä matkustajatietoja epäillyistä henkilöistä.

– Ministeriössä on tekeillä sentyyppinen lainsäädäntöhanke, jossa poliisi saisi tietoa matkustavista. Mielestäni tämä on yksi terrorismin torjunnan tärkeitä keinoja. Sisäministeriön on tarkoitus antaa esitys asiasta syksyllä.

________________________________________________________

Helsingin Sanomat: Suomi: Jihadistien matkoihin puututtava

Eduskunnassa halutaan selvittää keinoja Lähi-idästä palaavien taistelijoi­den maahantulon estämiseksi.

Syyrian sisällissotaan on lähtenyt noin 12 000 ulkomaalaista taistelijaa, joista ainakin 3 000 on länsimaista, arvioi konsulttiyritys Soufan group. Valtaosa on liittynyt ääri-islamistisiin liikkeisiin, muun muassa Syyriassa ja Irakissa laajoja alueita valloittaneeseen Isis-järjestöön.

Uutiskanava CNN:n mukaan Suomesta on lähtenyt taistelijoita muita maita enemmän suhteessa muslimiväestön kokoon.

"Kyllähän se tietysti, että meillä on lähtijöitä ollut niinkin paljon, osoit­taa sen, että nykyiset keinot eivät ole riittävästi toimineet", sanoo sisä­ministeri Päivi Räsänen (kd). Asiaa on tarkoitus käsitellä sisäisen turval­lisuuden ministeriryhmän seuraavassa kokouksessa.

"Toki tässä on tehostamisen mahdollisuuksia nykyisen lainkin puitteis­sa, mutta samalla on hyvä keskustella mahdollisuudesta rajoittaa konf­liktialueille matkustamista myös lainsäädännön muutoksilla."

Euroopassa pelätään mitä tapahtuu, kun ulkomailla taistelleet jiha­distit palaavat kotimaihinsa. Sen estämiseksi muun muassa Norjassa ja Britanniassa harkitaan kansalaisuuden viemistä ulkomailla taisteluihin osallistuneilta.

Maanantaina Britannian pääministeri David Cameron ehdotti passien ta­kavarikointia epäillyiltä terroristeilta.

"Nyt on paikka meilläkin käydä tämä keskustelu, jonka Cameron aloit­ti", sanoo valiokunnan puheenjohtaja Timo Soini (ps).

Soinin mukaan kansalaisuuden vieminen on "relevantti mahdollisuus", joka pitää selvittää. "Mutta oikeusvaltiossa sille on oltava lainsäädäntö­pohja. Sen pitää perustua näyttöön ja oikeusturvan täytyy toteutua."

Valiokunnan varapuheenjohtajan Pertti Salolaisen (kok) mukaan myös epäiltyjen jihadistien passien takavarikoiminen pitäisi selvittää.

"Jotain on pakko tehdä. Emmehän me voi sallia ihmisten lähteä täältä taistelemaan sellaisissa joukoissa, jotka eivät noudata mitään sodan­käynnin sääntöjä ja syyllistyvät raakuuksiin siviilejä kohtaan."

Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) haluaisi estää lainmuutoksella yksityis­henkilöitä lähtemästä ulkomaille sotimaan. Ylen mukaan hän on jättä­nyt asiasta kirjallisen kysymyksen.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Aila Paloniemi (kesk) kuitenkin toppuuttelee. "Se on kova operaatio, jos otetaan passit pois, mutta ym­märrän toisaalta Britanniaa, missä on jouduttu seuraamaan traagisia ta­pahtumia."

Britannian viranomaiset arvioivat, että brittejä on lähtenyt Syyriaan jo­pa 500. Elokuussa yhdysvaltalaistoimittaja James Foleyn videolla mes­tannutta jihadistia epäillään brittimieheksi.

"Ei pidä mennä säätämään suin päin vain, koska jossain muuallakin niin tehdään", Paloniemi sanoo.

Kansanedustaja Johannes Koskinen (sdp) muistuttaa, että tilanne on täy­sin uudenlainen verrattuna esimerkiksi Espanjan sisällissotaan, johon osallistui paljon ulkomaalaisia vapaaehtoisia.

"Sota ei silloin kohdistunut siviiliväestöön, mikä tämän tyyppisessä so­dankäynnissä tuntuu olevan säännönmukaista."

Siviileihin kohdistuneet sotarikokset ovat Suomessa tutkittavia ja ran­gaistavia universaalirikoksia. Niiden tutkiminen on vaikeaa romahtaneis­sa valtioissa, joissa tavanomainen viranomaisyhteistyö on käytännössä mahdotonta.

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikön Tarja Mankkisen mukaan kansalaisuuden viemisen on alustavissa selvityksissä todettu ongelmalliseksi.

"Suomessa on käyty hyvin alustavia keskusteluja siitä, olisiko mahdollis­ta muuttaa lainsäädäntöä niin, että taisteluihin osallistuvilta voitaisiin peruuttaa kansalaisuus. Tällä hetkellä se on mahdollista vain, jos henki­lö on antanut vääriä tietoja."

Tiedossa olevat noin 40 Syyrian sisällissotaan lähteneet henkilöt edusta­vat 16 eri etnisyyttä. Mukana on islamiin kääntyneitä kantasuomalaisia. Lähtökohta on, ettei henkilöä voi jättää täysin ilman kansalaisuutta.

Nykyisen lain puitteissa suojelupoliisi tarkkailee konfliktialueille matkus­tavia ja paikalliset viranomaiset pyrkivät ennaltaehkäisemään radikali­soitumista.