sunnuntai 14. syyskuuta 2014

Vantaan Sanomat: Vantaan somalit asuvat ahtaimmin

Vantaan Sanomat: Vantaan somalit asuvat ahtaimmin 14.9.2014

Ulkomaalaiset asuvat Vantaalla merkittävästi ahtaammissa oloissa kuin kantaväestö, mutta selviä eroja on myös heidän välillään.

Kaikkein ahtaimmin elävät somalit. Somaliperheiden jakamat asuinneliöt jäävät puoleen kantaväestön keskimääräisistä asuinneliöistä.

Myös koko Helsingin seudun välisessä vertailussa Vantaan somaleilla on niukimmin neliöitä.

Vieraskielisten parissa väljimmistä kotioloista nauttivat venäjää, englantia ja viroa puhuvat kaupunkilaiset.

Tilanpuutteesta kärsii keskimäärin joka viides näitä kieliä puhuva. Tosin venäjän- ja vironkielisten asuinolot olivat hiukan heikentyneet vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna.

Pienet asunnot selittävät osin niukkoja asukaskohtaisia neliöitä. Toinen keskeinen tekijä on asuntokuntien koko.

Kantaväestön asuttamissa talouksissa asuu keskimäärin kaksi ihmistä. Somalien kodeissa väkeä on keskimäärin kaksi kertaa enemmän.

Lisäksi somalien keskuudessa on selvästi enemmän suurperheitä kuin muissa ryhmissä. Lähes 40 prosenttia Vantaan somaleista asui viiden hengen tai yli viiden hengen talouksissa.

– Huomattavaa kuitenkin on, että somalienkin kohdalla asuinoloissa on tapahtunut lievää kehitystä, sillä vielä vuonna 2010 lukema oli 4,01, Hannu Kyttälä sanoo.

Asuntojen omistussuhteissa erot ovat jyrkkiä. Kantaväestön asuntokunnista oman katon alla asuu yli 60 prosenttia, ulkomaalaisista asuntonsa omistaa joka kolmas.

Somaleista vain neljä prosenttia elää omistusasunnossa. Länsieurooppalaisia kieliä puhuvista lähes joka toinen avasi kotiin tullessaan omistusasunnon oven.

Aasialaisista kotinsa omisti reilut 40 prosenttia.

– Täällä asuu paljon toisen tai kolmannen polven aasialaisia. He ovat jo sopeutuneet tänne ja omaisuutta on ehtinyt kertyä myös asunnonhankintaa varten, Kyttälä arvioi.


Abdin suurperhe asuttaa sataa neliötä Hakunilassa

Viime vuoden lokakuussa Hakunilaan muuttaneella somalialaisäidillä Fahria Abdilla on kaitsettavanaan 9-henkinen suurperhe. Lähes sataneliöisessä kerrostaloasunnossa on reilut kymmenen neliötä asujaa kohden.

Suurperheen ruokahuollon kannalta on tärkeää, että keittiö on riittävän iso ja toimiva. Perhe ruokailee aina yhdessä, joko olohuoneessa tai keittiön tuntumaan sijoitetun pitkän pöydän ääressä.

Parvekkeelta on suora näköyhteys Heporinteen koululle, jota kolme perheen lasta tällä hetkellä käy.

– Tykkään asua täällä ja viihdyn erittäin hyvin, Abdi kertoo.


Joka kolmas asuu ahtaasti
- Kaikista vantaalaisista asuntokunnista asui ahtaasti vuoden 2012 lopussa 10 prosenttia.
- Ahtaasti asuminen on yleisintä vuokra-asunnoissa.
- Kotimaisia kieliä puhuvista ahtaasti asuvia on 8,1 prosenttia.
- Vieraskielisistä asuu ahtaasti 28,1 prosenttia.
- Asuinpinta-alaa kotimaisilla asuntokunnilla on keskimäärin 36,3 neliötä per asuja, vieraskielisillä 25,4 neliötä.
- Ahtaimmin asuvat somalit, joiden käytössä on vajaat 18 neliötä asujaa kohden.
- Lähde: Vantaan tietopalvelu