torstai 4. syyskuuta 2014

MTV3: Terrorismintutkija tyrmää Räsäsen ehdotuksen: Jihadistiongelmat vain sysätään muille

MTV3: Terrorismintutkija tyrmää Räsäsen ehdotuksen: Jihadistiongelmat vain sysätään muille 4.9.2014
MTV3: Poliisi katsoo suurennuslasilla Syyrian taisteluista palanneet
MTV3: Terrorismirikokseen kouluttautumisesta tulee rangaistavaa 3.9.2014
Yle: Suojelupoliisi: On tärkeää saada Suomen terrorismilaki kuntoon

Terrorismintutkija Teemu Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista tyrmää sisäministeri Päivi Räsäsen tuoreen näkemyksen terrorismin torjunnassa.

Sisäministeri Räsänen sanoi eilen MTV Uutisten haastattelussa haluavansa kiristää lainsäädäntöä terrorismin torjunnassa. Hän ehdotti, että ulkomailla taisteluihin osallistuneilta henkilöiltä voitaisiin ottaa Suomen kansalaisuus pois, mikäli heillä on kaksoiskansalaisuus.

Jokaisen kannettava vastuunsa

Sinkkosen mielestä kansalaisuuden mitätöiminen on ongelmien sysäämistä muiden niskoille. Samaan sarjaan kuuluu myös Iso-Britanniassa ehdotettu niin sanottu passien takavarikoiminen.

– Kyllä jokaisen pitää kantaa vastuunsa omista kansalaisistaan loppuun asti. Jos kansalaisuus on kerran annettu, sitä ei mielestäni voi ottaa pois, Sinkkonen perustelee.

– Monesti tällainen henkilö on myös jonkin EU:n ulkopuolisen maan kansalainen. Mahdollisuus huolehtia ääriryhmiin ajautuneista henkilöistä on näillä mailla huonompi kuin Suomessa tai jossakin EU-maassa. Siinä mielessä kaksoiskansalaisuuden mitätöiminen ei poista mahdollisen terrorismin ongelmaa, vaan saattaa jopa pahentaa sitä.

Syyt lähdolle ovat moninaisia

Räsänen harkitsisi myös taistelualueelle matkustamisen kriminalisointia. Sinkkonen on Räsäsen kanssa samaa mieltä siitä, että taistelualueelle matkustamisen syyt ovat hyvin moninaisia. Moni haluaa lähteä sinne esimerkiksi humanitäärisiin tehtäviin.

– Räsäsen näkemyksen mukainen yksiulotteinen kaiken kieltäminen on huono ratkaisu. Asetelmat taistelukentällä ovat muuttuneet moneen otteeseen esimerkiksi Syyriassa. Moni lähti Syyriaan alun perin taistelemaan demokratian puolesta, mutta on saattanut ajautua vääriin joukkoihin tai huomannut, ettei alkuperäisillä keinoilla tuloksia synny.

Sinkkonen kannattaa sitä, että poliisi katsoo suurennuslasilla jokaisen Syyriasta tai Irakista palaavan taistelijan. Viranomaisten kannattaa tehdä asiassa koko Euroopan laajuista yhteistyötä.

– Heitä pitää lähtömaassaan sopeuttaa takaisin niin sanottuun normaalielämään.

____________________________________________

MTV3: Poliisi katsoo suurennuslasilla Syyrian taisteluista palanneet

Helsingin poliisi tarjoaa apuaan Syyriaan lähteville tai sieltä palaaville suomalaistaistelijoille. Komisario Jari Taponen kertoo, että lähtijät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: pitkään lähtöä harkinneisiin ja pikaradikalisoituneisiin.

– Haasteellisin ryhmä ovat ne, jotka ovat miettineet Syyriaan lähtöä pitkään ja ovat uskonnossaan radikalisoituneet. Tällä hetkellä Suomessa on kuitenkin myös sellaisia lähtijöitä, joilla saattaa olla mielenterveyden häiriöitä ja jotka tekevät lähtöpäätöksensä nopeasti, esimerkiksi internetistä saatavan kimmokkeen perusteella. He ovat myös uskonnollisesti radikalisoituneet, Taponen kertoo.

Helsingin poliisin niin sanottu ankkuritoiminta pyrkii vaikuttamaan radikalisoituneen lähtöaikeisiin tai antaa apuaan sota-alueilta palanneille.

Muslimiyhteisö apuna

– Yhteistyömme Suojelupoliisin kanssa on tiivistä. Kun saamme tietoomme, että joku Suomesta on lähdössä taistelualueelle Syyriaan tai Irakiin tai palaamassa sieltä, olemme yleensä yhteydessä hänen muslimiyhteisöönsä. Siihen voi kuulua esimerkiksi moskeijoiden imaameja tai muita vaikutusvaltaisia yhteisön jäseniä. Heiltä saamme tietoa ja pohdimme yhdessä toimintatapoja. Olemme myös suoraan lähtijään tai palaajaan yhteydessä, Taponen kertoo.

Ankkuritoiminta on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja poliiseja.

Toiminta on vielä nuorta Suomessa, apua on tarjottu vasta pari vuotta. Ankkuritoiminnalla on eri kohderyhmiä poliisissa, ja väkivaltaiset ekstremistit ovat yksi tällainen ryhmä.

– Pyrimme keskustelemaan heidän kanssaan ja löytämään sen oikean avun, esimerkiksi mielenterveydellisen avun, mitä he tarvitsevat. Henkilöitä voidaan tarpeen mukaan ohjata myös järjestötoiminnan piiriin, Taponen avaa.

Neljä tapausta suurennuslasissa

Kuinka paljon Suomessa sitten on tällaisia taistelualueelle lähteviä tai sieltä palanneita, joihin poliisi on yhteydessä?

– Erittäin vähän, vain muutamia. Tällä hetkellä käsittelyssä on ehkä noin neljä tapausta. He voisivat hyötyä viranomaisten tarjoamasta avusta. Olemme olleet heihin henkilökohtaisesti yhteydessä. Kyse heidän kohdallaan ei ole kovin suunnitelmallisesta teosta tai lähtöaikeesta. Tällä hetkellä he ovat siellä taistelualueella tai ovat palanneet, Taponen kertoo.

llmiön tuoreuden takia eri viranomaisilla ei vielä ole paljoakaan kokemusta ankkuritoiminnan tuloksista.

– Meillä ei ole vielä yhtään tapausta, joka olisi niin sanotusti loppuun asti käsitelty.

Suojelupoliisi on arvioinut, että Suomesta on lähtenyt Syyrian sotaan noin 40 henkilöä.

____________________________________________

MTV3: Terrorismirikokseen kouluttautumisesta tulee rangaistavaa

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) uskoo parhaillaan eduskunnassa olevan terrorismilain hillitsevän ääriliikkeiden liikehdintää Suomessa.

Parhaillaan perustuslakivaliokunnassa lausunnolla olevan lakihankkeen myötä terrorismirikokseen kouluttautuminen tulee rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuutta laajennetaan.

– Se lakiesitys, joka eduskunnassa on nyt vireillä, on äärimmäisen tärkeä. Sillä halutaan estää se, että lähdetään Syyriaan, Afganistaniin tai muualle kouluttautumaan sitä varten, että pystytään sen jälkeen tekemään terrorismirikoksia.

Henriksson uskoo, että uusi laki antaa eväät pärjätä pitkällekin terrorismin torjunnassa. Uusia lakihankkeita ei oikeusministeriössä ole vireillä.

– Tällä hetkellä edistetään niitä toimenpiteitä, joihin on jo ryhdytty ja sitten katsotaan, onko tarvetta toisenlaisiin toimenpiteisiin myös.

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) esitti eilen MTV Uutisten haastattelussa, että oikeusministeriössä pitäisi selvittää esimerkiksi taistelualueille matkustamisen kriminalisointi. Henriksson ei ajatukselle lämpene.

– Se on vähän hankalampi asia, koska silloin puhutaan siitä, että rajoitetaan ihmisten liikkumavapautta. Ja kuka sitten seuraisi, kuka matkustaa minnekin? Mutta tästä varmasti kannattaa keskustella ministeri Räsäsen kanssa vähän tarkemmin, että miten tämä toimisi käytännössä, kuka valvoisi ja mistä tässä on kyse.

Sisäministeri Räsänen pohti eilisessä haastattelussa myös mahdollisuutta ottaa kansalaisuus pois sellaisilta sotatoimiin osallistuneilta henkilöiltä, joilla on kaksoiskansalaisuus. Myös passin takavarikointi Britannian tapaan on noussut esille keinona rajoittaa taisteluihin lähtöä.

– Meidän täytyy koko ajan seurata, mitä maailmassa tapahtuu. Minun mielestäni meidän on syytä harkita myös tällaisia toimenpiteitä, mutta nämä asiat kuuluvat ministeri Räsäsen tontille ja se on hänen asiansa esittää niitä hallitukselle.

__________________________________________

Yle: Suojelupoliisi: On tärkeää saada Suomen terrorismilaki kuntoon

Suojelupoliisi on tyytyväinen siihen, että Suomessa etsitään keinoja, joilla voidaan estää Suomesta lähtö Syyrian taisteluihin. Sisäministeriössä pohditaan parhaillaan, voitaisiinko kaksoiskansalaisuuden omaavalta islamistitaistelijalta ottaa pois Suomen kansalaisuus.

Suomesta on lähtenyt Syyrian taisteluihin tähän mennessä jo yli 40 henkilöä. Suojelupoliisin mukaan heistä suuri osa toimii kauhua kylvävässä ISIS-järjestössä.

– Meidän tietojemme mukaan Syyriaan lähteneistä suuren osan toiminta liittyy ISIS-järjestöön. He ovat nyt siellä osana hyvin väkivaltaista konfliktia hyvin radikaalin järjestön riveissä, ja jos he palaavat Suomeen, niin tämä on tietenkin uhka myös Suomen kannalta, sanoo Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Britannia ilmoitti maanantaina, että se alkaa takavarikoida passit Syyriaan ja Irakiin lähteviltä islamistitaistelijoilta. Suomessa viranomaiset voivat ainoastaan seurata sivusta, kun täältä lähtee ihmisiä taistelemaan Syyriaan.

Eduskunnassa on kuitenkin parhaillaan lakihanke, jolla terroristiksi kouluttautuminen halutaan säätää rangaistavaksi.

– Me haluamme estää sen, että Suomesta lähdetään kouluttautumaan terroristiksi ulkomaille. Siksi juuri meillä on tämä lakihanke eduskunnassa. Se on nyt kiinni eduskunnasta, millä aikataululla tämä laki saadaan voimaan. Hallituksen tavoite on, että siitä äänestetään vielä tällä hallituskaudella, kertoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.)

Sisäministeriö pohtii ääri-islamistien kaksoiskansalaisuutta

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) kertoi eilen, että sisäministeriössä selvitetään sitä, mitä voitaisiin tehdä ääriliikkeisiin kuuluville kaksoiskansalaisille.

– Ministerin pyytämä selvitys tarkoittaa, että me pohdimme, voitaisiinko mahdollisesti tällaiselta ääriliikkeeseen kuuluvalta ja ulkomailla taistelevalta henkilöltä ottaa jopa Suomen kansalaisuus pois, kertoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston johtaja Jorma Vuorio.

Sisäministeriön selvitys valmistuu muutaman viikon kuluttua.

Suomessa ei ole suunnitelmia lakimuutoksiin, jotka mahdollistaisivat passien ottamisen Syyrian taisteluihin lähteviltä. Suojelupoliisi on kuitenkin tyytyväinen, että tilanteeseen on herätty.

– Terrorismi on muuttuva ilmiö erityisesti kun puhutaan näistä ääri-islamisteista, ja sen takia on tärkeää, että lainsäädäntö on ajan tasalla myös Suomessa, sanoo Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.