perjantai 5. syyskuuta 2014

Svenska Yle: Naturen nyckeln till bättre integration

Svenska Yle: Naturen nyckeln till bättre integration 5.9.2014

Yrkeshögskolan Novia ordnar den här veckan en kurs i utomhuspedagogik på Runsala i Åbo, där syftet är att förbättra invandrares integrering i samhället.

Novias projektledare James Simpson beskriver fördelarna med att vara ute i naturen.

- Många invandrare som har begränsad utbildning har svårt att sitta på skolbänken på samma sätt som vi lär oss främmande språk. Så att kunna vara aktiv och att kunna röra på sig leder till en bättre effekt.

- Och där kan man också visa saker, man behöver inte bara förlita sig på talet. Man kan visa och man kan gestalta. Kommunikationen mellan människorna är mycket friare.

Ett treårigt EU-finansierat projekt

Kursen i utomhuspedagogik i Åbo är en del i ett treårigt EU-finansierat projekt. I projektet samarbetar Yrkeshögskolan Novia med Linköpings Universitet från Sverige, Via University College från Danmark och Universitetet i Bologna från Italien.

Katarina Johansson från Linköpings Universitet, som är projektledare för EU-projektet, berättar att det också finns en hel del utmaningar i att försöka främja invandrares integrering i samhället genom naturupplevelser.

- Det kanske är inte alltid är så lätt att få ut alla i naturen. Skogen, eller var man nu befinner sig, kan vara väldigt otäck för många. Det kan finnas lejon eller minor eller andra saker som gör att det här är otäcka saker att göra.

- Men det handlar ju om att upplysa alla människor som kommer hit och ska leva i det här samhället att vår natur inte är farlig. Vi visar på möjligheterna och med det också ett lärande. Att man faktiskt tar till sig det här nya samhället på lite andra sätt genom andra metoder.

"Viktigt att visa alla invandrare hur vi lever här i Finland"

Ett tiotal anställda från Åbo stad plus olika invandrar och flyktingföreningar deltar i utomhuspedagogikkursen som Yrkeshögskolan Novia nu ordnar för andra gången i rad. Katri Hirvonen från Daisy Ladies är en av deltagarna.

- Vi jobbar med invandrarkvinnor i Åbo och jag tycker att det är väldigt intressant att vara på den här kursen. Det är viktigt att vi visar alla invandrare hur vi lever här i Finland.