torstai 25. syyskuuta 2014

Yle: Perheliikuntavuorosta syntyi valtakunnallinen soppa – harhaanjohtavaa mainontaa ja syrjintää?

Yle: Perheliikuntavuorosta syntyi valtakunnallinen soppa – harhaanjohtavaa mainontaa ja syrjintää? 25.9.2014

Yle Kainuun uutisoima, Kajaanissa järjestättävä perheliikuntavuoro on aiheuttanut ihmetystä valtakunnallisesti. RAY:n tukemana markkinoitu vuoro on saanut jo kannanottoja sukupuolisyrjinnästäkin, sillä vuoron ohjaaja luonnehti vuoroa miehiltä suljetuksi.

Yle Kainuun maanantaina julkaistussa ja torstaina oikaistussa nettiartikkelissa Kajaanissa järjestettävästä perheliikuntavuorosta kerrotaan Kainuun Nuotan mainostavan vuoroa Nuotan Osallisuus vahvistaa -projektin Facebook-sivulla ja paperilapuilla Raha-automaattiyhdistyksen tukemana toimintana, vaikka näin ei ole.

Kainuun Nuotan mukaan perheliikuntavuoro järjestetään ostopalveluna Kajaanin kaupungille, joka saa toiminnan järjestämiseen tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi perheliikuntavuoron mainostamisessa.

– Tämä oli tarkkaan harkittu esite, joka on kohdennettu maahanmuuttajille. Perheliikuntavuoron markkinointia hoitaa RAY:n rahoittama Osallisuus vahvistaa -projekti, minkä vuoksi RAY tukee -merkki on myös esitteessä mukana. RAY tukee –merkkiä käytetään muissakin projektin markkinoimissa toiminnoissa, kertoo Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen.

– Esite on pikkuisen epäselvä, myönnän sen. Mutta maahanmuuttajille viestiessä on oltava selkeä ja ymmärrettävä, eikä siinä voi olla pitkiä ja monimutkaisia asioita. Esitteestä on jätetty pois maahanmuuttajille epäolennainen tieto.

Karppinen sanoo, että jos esite olisi tehty vain kantaväestölle, olisi siinä selitetty tarkemmin perheliikuntavuoron järjestämistä ja markkinoimista. Maahanmuuttajille suunnattu esite on kuitenkin esimerkiksi julkisesti nähtävillä Osallisuus vahvistaa -projektin Facebook-sivulla.

Jos esite olisi tehty vain kantaväestölle, olisi siinä selitetty tarkemmin perheliikuntavuoron järjestämistä ja markkinoimista. Maahanmuuttajille suunnattu esite on kuitenkin esimerkiksi julkisesti nähtävillä Osallisuus vahvistaa -projektin Facebook-sivulla.

– Korostan, että kohderyhmämarkkinointi on tässä tilanteessa harkittu tarkkaan, ja tarkoituksena on saada maahanmuuttajat mukaan. Esite on yksinkertaistettu, Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen sanoo.

RAY joutui välikäteen

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan viestintäpäällikkö Niclas Kourula kertoo, että RAY tukee -merkin käyttö perheliikuntavuoron mainoksissa tuli RAY:n tietoon Yle Kainuun jutusta.

– Ensimmäisen suoran yhteydenoton saimme asiaan liittyen tiistaina, ja juttu tuli tietoomme mediaseurantamme kautta maanantaina iltapäivällä.

– Kainuun Nuotta on saanut RAY:ltä rahoitusta ihan eri toimintaan kuin perheliikuntavuoron järjestämiseen. Uskomme, että kyse on ollut väärinkäsityksestä eikä tarkoituksellisesta merkin väärinkäytöstä, kun on päätynyt vuoron mainoksiin, Kourula kommentoi jo oikaistussa Yle Kainuun jutussa merkin käyttöä perheliikuntavuoron mainonnassa.

Kourulan mukaan RAY:n merkkiä käytetään väärin hyvin harvoin.

– On todella harvinaista, että merkkiämme käytetään väärin toiminnan markkina-arvon lisäämiseksi tai hyväksynnän hakemiseksi. RAY tukee -merkki on luotettava, ja kertoo, että kyseinen toiminta todella on saanut tukeamme.

RAY jakaa vuosittain avustuksina yli 300 miljoonaa euroa, josta esimerkiksi vuonna 2012 vanhentuneita ja palautuneita avustuksia oli noin kuusi miljoonaa euroa. Tästä summasta palautettiin alle miljoona euroa, koska avustukselle ei ollut tarvetta tai sitä ei oltu käytetty haettuun tarkoitukseen. Joskus esille tulee vain yksittäisiä tapauksia, että RAY:n avustusrahaa olisi kavallettu, ja yleensä tapaukset liittyvät myös yksittäisiin, avustusta saaneissa tahoissa toimiviin henkilöihin.

– Verkkosivuillamme pääsee tarkastelemaan avustustietokantaamme, missä myöntämämme avustukset näkyvät. Tosin pieniä, yksittäisiä avustuksella toteutettuja toimenpiteitä sieltä ei löydy, mutta silloin asian voi halutessaan tarkistaa Raha-automaattiyhdistykseltä, viestintäpäällikkö Niclas Kourula kertoo.

Miesten tasa-arvo ry otti kantaa perheliikuntavuoroon

Perheliikuntavuoron ohjaaja kertoi Yle Kainuun haastattelussa, että suomalaisia ja maahanmuuttajaperheitä yhdistävä perheliikuntavuoro on ensisijaisesti tarkoitettu naisille ja lapsille, sillä hänen mukaansa ulkomaalaisnaiset saattavat arastella liikkumista miesten kanssa. Tämä kommentti yhdessä harhaanjohtavan markkinoinnin kanssa sai myös Miesten tasa-arvo ry:n ottamaan kantaa asiaan.

Miesten tasa-arvo ry toteaa tällaisen perustelun kestämättömäksi, sillä mahdolliset seksistiset, sen enempää kuin rasistisetkaan, ennakkoluulot ja asenteet, eivät voi oikeuttaa syrjintää. Miesten tasa-arvo ry katsoo, että maahanmuuttajien sopeutumista Suomeen on edistettävä suomalaisista perusarvoista, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, tippaakaan tinkimättä. Ote Miesten tasa-arvo ry:n tiedotteesta 24.9.2014

Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen kiistää, että perheliikuntavuoro olisi miehet poissulkevaa toimintaa.

– Perheliikuntavuoro on perheille tarkoitettu liikuntavuoro, kaikki ovat sinne tervetulleita, niin maahanmuuttajat kuin kantaväestökin.

Karppinen kertoo, että perheliikuntavuoron ohjaaja on ensimmäistä kertaa työsuhteessa Kainuun Nuottaan, ja perehdyttämisestä huolimatta hänellä ei ollut kaikkea tietoa vuorosta.

– Joudumme tässä opettelemaan viestintää itsekin, ja tarkoituksena on perehdyttää henkilöstöä entistä syvemmin.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että molempien sukupuolten liikuntaharrastusta ja mutkatonta yhdessä olemista tulee edistää. Raja-aitojen pystyttäminen ja sukupuolierottelun syventäminen ei tätä tavoitetta edistä. Vaikka Miesten tasa-arvo ry on nimenomaan miesnäkökulman vahvistamiseen keskittynyt tasa-arvojärjestö, Miesten tasa-arvo ry pitää tärkeänä, ettei maahanmuuttajanaisia eristetä viranomaisten toimesta perinteiden ja ennakkoluulojen vangeiksi, vaan että heidän vapaata ja aktiivista kanssakäymistään kaikkien ihmisten, myös suomalaisten miesten, kanssa pyritään kaikin keinoin edistämään. Vain siten suomalaista yhteiskuntaa voidaan kehittää tasa-arvoisempaan ja suvaitsevaisempaan suuntaan. Ote Miesten tasa-arvo ry:n tiedotteesta 24.9.2014