torstai 25. syyskuuta 2014

Verkkouutiset: Lakia uusitaan - "ulkomaalaisella voi olla houkutus jäädä nauttimaan Suomen palveluista"

Verkkouutiset: Lakia uusitaan - "ulkomaalaisella voi olla houkutus jäädä nauttimaan Suomen palveluista" 25.9.2014
Verkkouutiset: Ulkomaalaislakia rukataan - vapaaehtoisesti lähtevälle avustusta
Yle: Sisäministeri Räsänen: Ulkomaalaislaissa oleva porsaanreikä kurotaan umpeen

Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen kiittelee hallituksen ulkomaalaislakiin esittämiä muutoksia.

”Jatkossa tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos kolmannen maan kansalainen ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti tai vaikeuttaa paluun järjestelyjä. Uudistus antaa tärkeän viestin siitä, että jääminen Suomeen millä keinolla hyvänsä ei johda pysyvän oleskeluluvan saamiseen”, Kari Tolvanen sanoo tiedotteessaan.

Tällä hetkellä tilapäinen oleskelulupa on Tolvasen mukaan myönnettävä, vaikka henkilöllä olisi mahdollisuus palata kotimaahansa vapaaehtoisesti.

Tämä taas johtaa hänen mukaansa siihen, että maasta poistettavaksi määrätty henkilö voi nykyisin vakinaistaa oleskelunsa Suomessa odottelemalla kaksi vuotta tilapäisen oleskeluluvan turvin.

"Kolmannen maan kansalaiset, joiden oleskelulupa on evätty saavat nykyisin oleskella vastaanottokeskuksessa, vaikka heillä ei ole mitään laillista perustetta oleskella maassa", Tolvanen toteaa

Tolvasen mukaan nykyinen järjestelmä kuormittaa tarpeettomasti vastaanottokeskuksia ja vie resursseja niiltä, jotka eivät oikeasti voi palata kotimaahansa.

”Nykyisin ulkomaalaisella voi olla houkutus jäädä nauttimaan tarjolla olevista palveluista Suomessa ilman, että hän vakavasti edes harkitsee paluuta kotimaahansa”, Tolvanen sanoo.

Tolvanen korostaa, että esitys koskee henkilöitä, joiden osalta viranomaiset ovat todenneet, ettei lailliselle oleskelulle Suomessa ole olemassa perusteita.

”Meidän on jatkossakin kannettava vastuu ihmisistä, joille on myönnetty oleskelulupa Suomesta”.

---

Verkkouutiset: Ulkomaalaislakia rukataan - vapaaehtoisesti lähtevälle avustusta

Niin sanottu vapaaehtoisen paluun hanke eteni eduskuntaan torstaina hallituksen esityksen muodossa.

Kyseessä on ulkomaalaislain 51 pykälän korjaaminen. Tällä hetkellä kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut voi joissakin tapauksissa vain päättää jäädä maahan. Näin toimiva henkilö saa ensin tilapäisen oleskeluluvan, joka johtaa pysyvään oleskeluun. Oleskelulupa on myönnettävä myös rikolliselle, jos häntä ei onnistuta palauttamaan.

Kyseinen ongelma on koskenut maita, jotka eivät ota vastaan omia kansalaisiaan, elleivät nämä itse tahdo palata.

Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) mukaan esitys parantaa turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisuutta ja kannustaa kielteisen päätöksen saaneita vapaaehtoiseen paluuseen.

- Tämä säästää niin poliisin kuin vastaanottokeskusten kustannuksia ja on inhimillisempi vaihtoehto myös henkilön itsensä kannalta, Räsänen sanoo.

- Suomalainen käytäntö on ollut ainutlaatuinen koko Euroopassa. Esimerkiksi Ruotsissa tilapäisen oleskeluluvan voi saada vasta usean vuoden jälkeen, ellei maasta poistaminen onnistu, ministeri toteaa.

Räsäsen mukaan epäkohta on ollut omiaan nakertamaan turvapaikkaprosessin uskottavuutta.

- Ymmärrän hyvin, että nykyinen käytäntö voidaan kokea epäoikeudenmukaiseksi. Tosiasia on, että nykyään eri maista tulevia henkilöitä kohdellaan keskenään eriarvoisesti. Toinen pakkopalautetaan ja toinen saa jäädä laadukkaiden vastaanottokeskuspalveluiden piiriin ja saa lopulta pysyvän oleskeluluvan. EU-kansalaisetkin ovat tässä suhteessa heikommassa asemassa.

Esityksen mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle voitaisiin korvata kohtuulliset muuttokustannukset sekä maksaa avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti.

Korvaus ja avustus myönnettäisiin tarveperusteisesti ja ne edellyttäisivät suunnitelmaan avustuksen käytöstä. Avustuksen suuruudesta määrättäisiin myöhemmin sisäministeriön asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan, että majoitus ja muut vastaanottopalvelut lakkaisivat kielteisen päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, joka voisi vapaaehtoisen paluun järjestelmän avulla palata kotimaahansa.

Valtioneuvosto totesi asian käsittelyssä, että sisäministeriö seuraa tarkasti esityksen vaikutuksia laittomasti maassa oleskelevien määrään. Valtioneuvosto aikoo ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli laittomasti maassa oleskelevien määrä esityksen toteutumisen myötä merkittävästi kasvaa.


_______________________________________

Yle: Sisäministeri Räsänen: Ulkomaalaislaissa oleva porsaanreikä kurotaan umpeen

Tähän asti myös esimerkiksi rikollisille on voitu joutua myöntämään oleskelulupa laissa olleen porsaanreiän vuoksi. Niin sanotun vapaaehtoisen paluun hankkeella parannetaan myös turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisuutta.

Eduskunnassa on juuri käsitteillä lakimuutos, joka korjaisi tähän asti Suomen laissa olleen porsaanreiän. Sen avulla kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö on voinut jäädä maahan, jos henkilön kotimaa on suostunut ottamaan vastaan vain vapaaehtoisesti palaavia kansalaisiaan.

– Näiden henkilöiden määrä on Suomessa vuoden sisällä kymmenkertaistunut. Tässä on ollut vaarana, että tästä muodostuisi myös vetotekijä. Tietyistä maista tultaisiin tänne, kun tiedetään, että heitä ei pystytä palauttamaan, sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) sanoo.

Vapaaehtoiseen palamiseen kannustetaan raha-avustuksella, joka tulee ministerin mukaan veronmaksajille kuitenkin edullisemmaksi kuin henkilön jääminen Suomeen. Tarkkoja rahamääriä ei ole vielä lyöty lukkoon.

– Ei ole mistään isoista summista kysymys, mutta sellaisista, joilla pääsee elämisen alkuun ja matkustuskustannukset kotiseudulle katetaan.

Ministerin mukaan menetelmää on jo testattu kokeiluluontoisesti ja sillä on saatu hyviä tuloksia.

Sisäministeri Päivi Räsänen vieraili tänään Suomen toisen säilöönottoyksikön avajaisissa Lappeenrannassa.