tiistai 2. syyskuuta 2014

Svenska Yle: Polisen bröt mot egna regler då etniska restauranger granskades

Svenska Yle: Polisen bröt mot egna regler då etniska restauranger granskades 2.9.2014

När myndigheterna under veckoslutet granskade etniska restauranger i Västnyland så bröt de mot polisens egna direktiv som förbjuder etnisk profilering. Det säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

Hon tycker också att målet med polisens granskning förblev diffust.

- Naturligtvis kan man inte göra en sådan här utlänningsövervakning bara på basen av hudfärg eller på vilken mat man serverar. Det ser nog ut som om polisen inte riktigt följt sina egna direktiv. I de står det att det aldrig kan vara grunden för en sådan här granskning, säger Biaudet.

Också utlänningslagen slår fast att enbart utseende eller etnicitet inte räcker som grund för att myndigheterna ska få granska vissa grupper, det krävs mer än så.

- Det som förbryllar i den här undersökningen är att man blandat så många olika målsättningar. Man har fått reda på många fall där arbetstagaren har befunnit sig i en äkta svag situation och det är allt skäl att se till att de här personerna inte behandlas sämre än andra.

Yle Västnyland berättade om en restaurang i Ekenäs där ägaren ansåg sig ha blivit respektlöst behandlad under granskningen som utfördes av polisen tillsammans med gränsbevakningen, skattemyndigheterna och arbetarskyddet inom NTM-centralen . Att så sker är något som myndigheterna måste ta på allvar, påpekar Biaudet.

- Ingen myndighetsutövning berättigar till otrevligt beteende men det är inte diskriminering i sig. Men det räcker inte att polisen själv är medveten om att de inte vill diskriminera utan det är viktigt att dom de gäller kan vara säkra på att de inte har blivit valda på diskriminerande grunder.