keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Ilta-Sanomat: Tutkimus: Näin monella suomalaisella on juutalaisvastaiset asenteet

Ilta-Sanomat: Tutkimus: Näin monella suomalaisella on juutalaisvastaiset asenteet 14.5.2014

Maailmanlaajuinen tutkimus selvitti antisemitismin yleisyyttä maailmalla.
Tiistaina julkaistun tutkimuksen mukaan noin neljäsosalla maailman väestöstä voidaan katsoa olevan antisemitistisiä eli juutalaisvastaisia asenteita.

Lue tutkimuksesta lisää täältä.

101 maassa toteutetun tutkimuksen yhteydessä haastateltiin myös suomalaisia.

Haastateltavalla katsottiin olevan antisemitistiset asenteet, jos hän vastasi pitävänsä todennäköisenä totena vähintään kuutta yhdestätoista juutalaisia koskevasta negatiivisesta väittämästä.

Tulosten perusteella 15 prosentilla suomalaisista on juutalaisvastaisia asenteita. Tämä vastaa noin 640 000 ihmistä.

Kaikista esitetyistä väittämistä suomalaiset olivat eniten samaa mieltä väittämän "Juutalaiset ovat lojaalimpia Israelille kuin kotimaalleen" kanssa. Näin uskoo 38 prosenttia haastatelluista.

Vähiten (7 prosenttia) suomalaiset uskovat väittämään "Juutalaiset ovat vastuussa suurimmasta osasta maailman sotia".

49 prosenttia suomalaisista suhtautuu juutalaisiin myönteisesti, 10 prosenttia puolestaan kielteisesti. 79 prosentin mielestä juutalaiset ovat samanlaisia kuin kaikki muutkin.

Kaikkia maita koskevien tulosten mukaan holokausti on täysin tuntematon käsite 35 prosentille maailman väestöstä. Alle 35-vuotiailla lukema on vielä korkeampi, 48 prosenttia.

Suomalaiset ovat tässä suhteessa harvinaisen tietäväisiä, sillä 92 prosenttia suomalaista tietää, mikä holokausti on. Viisi prosenttia suomalaisista ei ole oman kertomansa mukaan koskaan kuullut asiasta.

Yhden prosentin mukaan holokausti on myytti, jota ei koskaan edes tapahtunut.

Israeliin suhtautuu myönteisesti 31 prosenttia ja kielteisesti 29 prosenttia suomalaista. Palestiinan kohdalla samat luvut ovat 23 ja 29 prosenttia.

52 prosenttia suomalaista ei ole koskaan tavannut juutalaista henkilöä.