keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Länsiväylä: Maahanmuuttokanta ei ratkaise euroehdokkaan valintaa

Länsiväylä: Maahanmuuttokanta ei ratkaise euroehdokkaan valintaa 7.5.2014

Ymmärrys EU-taloudesta on ykkösperuste oman eurovaaliehdokkaan valinnassa.

91 prosenttia suomalaisista äänestäjistä pitää erittäin tai melko tärkeänä ehdokasvalintansa perusteena sitä, että ehdokkaalla on käytännön toimenpide-ehdotuksia EU-talouden kehittämiseksi.

Asia on lähes yhtä tärkeä kaikkien puolueiden kannattajille.

Kaikkein vähiten äänestäjien ehdokasvalintaan vaikuttavat kannanotot maahanmuuttoon.

Tämä käy ilmi Tietoykkösen huhtikuussa tekemästä tutkimuksesta.

– Se, että talous rankataan asialistan ykköseksi, ei ole yllätys. Työllisyys ja talous ovat olleet erityisen paljon esillä Euroopassa ja Suomessa, arvioi politiikan tutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta.

Tuoreimman kyselytutkimuksen tulos tukee myös aiempaa, maaliskuussa tehtyä tutkimusta. Siinä nousi esille, että äänestäjät arvostavat etenkin ehdokkaan henkilökohtaista EU-osaamista.

Toiseksi tärkeimmäksi valintaperusteeksi nousi tuoreimmassa tutkimuksessa se, että ehdokkaalla on selkeä kanta EU:n jäsenmaiden oikeuksiin ja EU:n liittovaltiokehitykseen. Tärkeintä tämä oli vasemmistoliiton äänestäjille. Myös muiden puolueiden kannattajista valtaosa piti asiaa erittäin tai melko tärkeänä.

Lähes yhtä tärkeänä kriteerinä nähtiin se, että ehdokkaalla on selkeä kanta uusien EU-maiden hyväksyntään. Tämä oli tärkeintä perussuomalaisten ja SDP:n äänestäjille. Vähiten tärkeänä tätä kriteeriä pitivät vihreiden äänestäjät.

Eri puolueita äänestävien suomalaisten kesken suurimmat mielipide-erot syntyivät kriisimaiden tukemisesta ja maahanmuuttokysymyksestä.

Ehdokkaan valmius tehdä uudet päätökset kriisimaiden tukipaketeista oli tärkeä erityisesti perussuomalaisten kannattajille, joista lähes 90 prosenttia piti asiaa erittäin tai melko tärkeänä. Samoilla linjoilla olivat vasemmistoliiton äänestäjät. Vähiten tärkeänä asiaa pitivät demareiden ja vihreiden äänestäjät.

Maahanmuutto jakoi kannattajia vielä selvemmin. Kun vihreistä vain vajaa kolmannes piti tärkeänä sitä, että ehdokas haluaa arvioida uudelleen Suomeen otettavien maahanmuuttajien määrää, perussuomalaisista sitä mieltä oli 70 prosenttia. SDP:n, vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajista asia oli tärkeä tai erittäin tärkeä alle puolelle.

Kuvateksti:
Ehdokkaan maahanmuuttokannalla ei ole kyselytutkimuksen mukaan suurta merkitystä, kun äänestäjät valitsevat oman ehdokkaansa kevään eurovaaleissa.