torstai 8. toukokuuta 2014

Punkalaitumen Sanomat: Vastaanottokeskuksen lakkautustieto putosi pommin lailla

Punkalaitumen Sanomat: Vastaanottokeskuksen lakkautustieto putosi pommin lailla 8.5.2014
Punkalaitumen Sanomat, pääkirjoitus: Ei oikeutta maassa saa...

Punkalaitumen vastaanottokeskuksessa aurinkoinen kevätpäivä synkkeni kertaheitolla maanantaina Maahanmuuttoviraston heittäessä ”puskista” varsinaisen pommin. Virasto antoi keskusta ylläpitävälle SPR:n Varsinais-Suomen piirille toimeksiannon Punkalaitumen vastaanottokeskuksen sulkemiseksi kuluvan vuoden elokuun lopussa.
– Tässä ei ole mitään tolkkua. Kyllä kuntaa ja Punaista Ristiä olisi kuulunut informoida etukäteen, että vastaanottokeskuksen tulevaisuutta pohditaan, jyrähtää kunnanjohtaja Lauri Inna.

Maahanmuuttovirasto perustelee Punkalaitumen vastaanottokeskuksen lakkauttamista sillä, että maassa keskusten täyttöaste on noin 84 %, kun sen pitäisi olla yli 90%. Näin majoituskapasiteettia olisi vähennettävä. Perusteluina todetaan myös Punkalaitumen keskuksen ”laitosmaisuus”, mikä ei ole viraston nykyisten tavoitteiden mukaista.

Lauri Inna pitää näkemystä laitosmaisuuden pitämistä hajautettua keskustoimintaa huonompana subjektiivisena.

– Kotoutumisen ja kielen oppimisen kannalta laitosmainen keskus on parempi. Punkalaitumen vastaanottokeskus toimii sitä paitsi kustannustehokkaasti. Se pystyy tuottamaan palvelut Maahanmuuttoviraston asettaman tavoitteen mukaisesti reilulla 40 eurolla per asukas per päivä.

Miksei asiasta informoitu etukäteen?

Punkalaitumen kuntaan tieto vastaanottokeskuksen lakkautusmääräyksestä tuli maanantaina klo 11 kesken kunnan johtoryhmän kokousta. Kunnassa aloitettiin välittömästi toimet keskuksen toiminnan pelastamiseksi. Suurimpana epäkohtana päätöksessä nähdään sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston toiminta.

– Toimeksiantoilmoituksessa sanotaan, että Maahanmuuttovirasto on pyytänyt sisäministeriöltä valtuudet Punkalaitumen keskuksen toiminnan lakkauttamiseksi. Kuka tekee tällaisia pyyntöjä informoimatta kuntaa, Punaista Ristiä tai tekemättä minkäänlaista aluetaloudellisten vaikutusten arviointia. Pimentoon jää myös, milloin pyyntö on ministeriölle lähetetty ja mitä ministeriö on vastannut, kertoo Lauri Inna.

Hänen mukaansa Suomessa toimii useampi kuntien ja valtion ylläpitämä vastaanottokeskus, jotka olivat saaneet etukäteistiedon vastaanottokeskusverkon supistamissuunnitelmista.

– SPR ja Punkalaidun ovat olleet pimennossa. Emme ole voineet toteuttaa edunvalvontaa toisin kuin muut kunnat. Sisäministeriön kansliapäällikön kanssa käydyssä keskustelussa hänkin antoi ymmärtää, että vähintään ihmettelee tällaista toimintatapaa.

– Tilanteen selvittämiseksi maakunnan edunvalvontakoneisto on valjastettu työhön, kansanedustaja Martti Mölsä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ja olen lähestynyt sekä Maahanmuuttovirastoa että sisäministeriötä aina ministeriä myöden, kertoo Inna.

Punkalaidun haluaa, että Maahanmuuttoviraston päätös uudelleenarvioidaan. – Kunta odottaa saavansa ministeriöltä mahdollisuuden oman näkökantansa esittämiseksi ja että päätös uudelleenarvioidaan. SPR:n Varsinais-Suomen piiri on ilmaissut halunsa jatkaa vastaanottokeskustoimintaa Punkalaitumella, koska toimintaa pidetään hyvänä ja kustannustehokkaana.

Karut vaikutukset

Mikäli vastaanottokeskus loppuu, menettää Punkalaitumen kunta runsaasti tuloja. Tilanteessa, jossa myös valtionosuudet ovat pienenemässä, tämä olisi vakava isku.

– Karuimmillaan sivistystoimi menettää reilut 300 000 euroa ja kunta vuokratuloja noin 218 000 euroa. Tämän päälle menetetään vastaanottokeskuksen budjetti, yli miljoona euroa, jota on käytetty mm. kuljetuksiin, apteekkiin, kauppaan ja erilaisiin palveluihin sekä lisäksi asukkaiden käyttämä raha, joka aluetaloudessa arvioiden on noin 300 000 euroa. Kunnalle koituu näiden lisäksi tappiota kiinteistön huollossa kymmeniä tuhansia euroja, Lauri Inna laskee.

______________________________________

Punkalaitumen Sanomat, pääkirjoitus: Ei oikeutta maassa saa...

Punkalaitumen kunnan vaatimukset Maahanmuuttoviraston päätöksen uudelleenarvioinnista koskien Punkalaitumen vastaanottokeskuksen lakkauttamista ovat oikeutettuja. Virasto ja ministeriö eivät ole toimineet hyvän hallintotavan mukaisesti.

Sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston toimintaa Punkalaitumen vastaanottokeskuksen lopettamispäätöksessä ei voi kuvailla kuin yhdellä sanalla: pöyristyttävä. Päätöksentekoa ylimalkaisesti kuvaileva toimeksianto ilman, että siitä etukäteen informoidaan sen kohteita ei edusta hyvää hallintotapaa. Se kertoo lähinnä hätäisestä valmistelusta, harkitsemattomuudesta ja kasvottomasta virkavaltaisuudesta.

Punkalaitumen kunnan vaatimus päätöksen uudelleenarvioinnista on täysin perusteltu. Kunnan ja SPR:n on voitava esittää omat argumenttinsa siitä, miksi vastaanottokeskustoiminnan tulisi Punkalaitumella jatkua.

Miksi? Siksi, että muutkin liipasimen alla olleet vastaanottokeskuskunnat ja -keskukset ovat näin voineet tehdä. Eräiden tietojen mukaan lobbaus omien keskusten puolesta on ollut nyt tehdyn päätöksen valmisteluvaiheessa ankaraa. Punkalaidun tai SPR:n Varsinais-Suomen piiri eivät ole voineet tähän edunvalvontaan osallistua. Sen aika on tullut jälkikäteen.

Kunta, maakuntaliitto ja alueen kansanedustajat sekä muut keskeiset toimijat ovat nyt ryhtyneet työhön vastaanottokeskuksen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Punkalaitumelle keskus on tärkeä ja sen puolesta on siksi kamppailtava.