sunnuntai 18. toukokuuta 2014

HS: Lähes yhtä mieltä muuton rajoittamisesta EU-alueelle

Helsingin Sanomat: Lähes yhtä mieltä muuton rajoittamisesta EU-alueelle 18.5.2014

Rkp:n ehdokkaiden mielestä Suomeen ja Eurooppaan mahtuisi lisäväkeä EU:n ulkopuolelta

Sarjassa haastatellaan saman puolueen ehdokkaita kysymyksistä, joista he ovat eri mieltä. Sarja jatkuu vaalien varsinaiseen äänes­tyspäivään, sunnuntaihin 25. toukokuuta saakka. Osa 5/8.

Pitäisikö EU:n rajoittaa muuttoa EU-alueelle?

Rkp:n eurovaaliehdokkaat Wivan Nygård-Fagerudd ja Klemetti Näkkäläjärvi vastasivat HS:n eurovaalikoneessa kysymykseen liki vastak­kaisesti. Nygård-Fagerudd oli osin samaa mieltä siitä, että EU:n pitää ra­joittaa muuttoa. Näkkäläjärvi oli täysin toista mieltä.

"Jos EU:n periaate on vapaa liikkuminen, niin ei sitä voi mielestäni sul­kea vain EU-kansalaisille, koska se ei vastaa sitä perimmäistä tarkoitus­ta", Näkkäläjärvi perustelee. Hän toteaa, että moni EU-maa myös tarvit­see maahanmuuttajia esimerkiksi ylläpitääkseen väestönkasvua.

Nygård-Fagerudd täydentää aiempaa vastaustaan: hänen mielestään ra­joitamme muuttoa nykyisellään liian paljon ja väärällä tavalla. "Mutta olen sitä mieltä, että meidän tulee jatkossakin rajoittaa", hän sanoo.

Asia mainitaan myös Rkp:n eurovaaliohjelmassa, jossa puolue toteaa haluavansa pyrkiä parantamaan mahdollisuuksia tulla EU:n alueelle lail­lisesti.

Nygård-Fagerudd komppaa: "Pitää olla laillisia teitä EU:hun. Nykytilan­ne, jossa Välimeri on EU:n maahanmuuttopolitiikan hautausmaa, on jär­kyttävä."

Näkkäläjärvi toteaa, että moraalitonta on etenkin pakolaisten hädällä tehtävä bisnes.

Vastauksista alkaa löytyä yhä selvempi yhteinen linja. "Jos inhimillisyys on kiinni siitä mistä olet kotoisin, niin sitten se ei enää ole inhimillisyyt­tä", Nygård-Fagerudd sanoo.

"Täytyy olla solidaarinen. Olemme yhdenvertaisia", Näkkäläjärvi puoles­taan toteaa.

Molempien mielestä Suomen ja EU:n pitäisi vastaanottaa enemmän pa­kolaisia. Kumpikaan ei kuitenkaan haluaisi EU:lle yhteisiä pakolaiskiin­tiöitä, sillä maiden tulee saada itsenäisesti päättää asioistaan.

Yhtä mieltä ehdokkaat ovat myös siitä, että nykyistä käytäntöä turvapai­kan hakemisesta pitäisi muuttaa. Molempien mielestä turvapaikkaa pi­täisi voida hakea nykyistä joustavammin muistakin maista kuin siitä, jo­hon saapuu.

"EU ei ole köyhä leski", Nygård-Fagerudd sanoo viitaten Raamatun ker­tomukseen, jossa leski antaa vähästään.

Näkkäläjärven mielestä hädässä olevia ihmisiä täytyy auttaa.

"Se, että maahanmuuttajia kohdellaan kuin alempiarvoisia ihmisiä on vastenmielinen ilmiö. Olemme kaikki samanarvoisia ja mahdumme tän­ne."