maanantai 26. toukokuuta 2014

TEM: Ministerit jakoivat rahoituksen pakolaisia vastaanottaville kunnille

TEM: Ministerit jakoivat rahoituksen pakolaisia vastaanottaville kunnille 26.5.2014

Kahdeksan ministeriä käsittävä kotoutus- ja maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä on sopinut pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vastaanottaville kunnille maksettavasta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kautta saatavasta uudelleensijoittamisen rahoituksesta. Samalla ministerit keskustelivat pakolaisten kuntapaikkojen tilanteesta.

Ministerityöryhmän puheenjohtaja, työministeri Lauri Ihalainen iloitsee ennen kaikkea kuntien innosta vastaanottaa pakolaisia; kuntapaikkoja on tiedossa tällä hetkellä jo noin 1 200–1 300.

– Olemme nähneet myönteisen lumipalloefektin Suomen kunnissa: monet uudet kunnat ovat tehneet päätöksen pakolaisten vastaanotosta, ja hyvät luotettavat kumppanit, kuten Tampere ja Kuopio, ovat päättäneet lisätä vastaanottoaan, työministeri toteaa.

Ministerityöryhmä sopi, että valtion rahoituksesta runsas puolet – 3,3 miljoonaa euroa vuosittain – kohdennetaan toimintatukena kunnille. Lisärahoitusta on tarkoitus myöntää kunnille sekä kiintiöpakolaisten että myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan muun muassa kiintiöpakolaisten viranomaisprosessien kehittämiseen, sekä keskeisten palvelujen, kuten psykososiaalisen tuen vahvistamiseen.

Sisäministeriö arvioi, että Suomi saa kaudella 2014–2020 EU:n komissiolta vuosittain noin 6 miljoonan euron rahoituksen Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrän perusteella. AMIF-asetuksen nojalla korvaus on 6 000 euroa kutakin pakolaista kohden, ja eräiden ns. haavoittuviin ryhmiin kuuluvien pakolaisten osalta 10 000 euroa.

– Voimme jatkaa kuntien tukemista SYLVIA-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella, jossa kunnille kohdennetaan tänä ja ensi vuonna noin 2,5 miljoonan euron lisätuki, ja kehittää pakolaisten palveluja. Psykososiaalisen tuen tarve on merkittävä pakolaisilla, jotka ovat usein kidutettuja ja vaikeasti traumatisoituneita. Hieno suomalainen palvelujärjestelmämme antaa tällaiseen tukeen onneksi mahdollisuudet, toteaa sisäministeri Päivi Räsänen.

Kotoutus- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriötyöryhmä käsitteli kokouksessaan 19.5.2014 EU:n sisäasioiden rahastoihin kuuluvan, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ns. uudelleensijoittamisrahan kansallista toimeenpano-ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelma vahvistetaan aikanaan valtioneuvostossa osana AMIF-rahaston kansallista toimeenpano-ohjelmaa.