keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Länsiväylä: Espoon kieltenopetuksesta virisi kiista

Länsiväylä: Espoon kieltenopetuksesta virisi kiista 7.5.2014

Espoo antaa maahanmuuttajille oman äidinkielen opetusta 34 kielessä. Kielten kirjo ihmetyttää poliitikkoja.

Pitääkö Espoossa antaa kieltenopetusta khmerin kielellä, somaliaksi tai albaniaksi? Tai jollakin muulla kaupungin opetusohjelmassa tällä hetkellä olevalla 34 kielellä?

Maahanmuuttajille annettavan oman äidinkielen opetuksen laajuus nousi esiin kaupunginvaltuustossa, kun valtuutetut kiistelivät kaupungin monikulttuurisuusohjelmasta.

– Pitääkö opetusta antaa 34 kielellä? Eikö esimerkiksi viisi riittäisi, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma kyseenalaisti nykykäytännön.

Hänen mielestään maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen Suomeen edellyttää, että kaikilla olisi yksi yhteinen kieli.

Kauman mukaan Espoo joutuu syksyllä miettimään kymmenien miljoonien lisäsäästöjä.

– Säästöt on kerättävä pienistä puroista ja tämän kielivalikon karsiminen voisi olla yksi keino.

Oman äidinkielen opetuksen kustannuksista liikkuu erilaisia tietoja. Valtuustossa Pia Kauma puhui 2,5 miljoonan euron vuosikustannuksista. Luvun hän sanoo saaneensa opetustoimen virkamiehiltä.

Espoon kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen vastuualuepäällikön Astrid Kauberin mukaan oman äidinkielen opetuksen kustannukset olivat viime vuonna 1 254 900 euroa, johon valtionavusta haettiin 487 792 euroa. Tälle vuodelle budjetissa on varattu sama summa.

Laajassa kielivalikoimassa on Kauberin mukaan kyse Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain soveltamisesta.

– Perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Yhdenvertaisuuslaki puolestaan kieltää syrjinnän etnisen tai kansallisen alkuperän ja kielen perusteella.

– Yhdenvertaisuuslakia noudattaen emme voi lähteä valikoimaan, missä kielissä oman äidinkielen opetus on suotavaa ja missä ei, Kauber painottaa.

Pakkoa kielenopetuksen järjestämiseen kunnilla ei ole.

– Kaikilla suurilla kunnilla käytäntönä kuitenkin on, että opetusta järjestetään yhdenvertaisuuslain hengen mukaisesti.

Tällä hetkellä oman äidinkielen opetukseen osallistuu Espoossa hieman yli 2 500 peruskouluikäistä.