keskiviikko 22. joulukuuta 2010

Ilta-Sanomat: Seura: Homoista ja maahanmuutosta ei vaaliteemoiksi

Ilta-Sanomat: Seura: Homoista ja maahanmuutosta ei vaaliteemoiksi 22.12.2010

Mitkä asiat ratkaisevat eduskuntavaalit 17. huhtikuuta 2011?
Eivät ainakaan maahanmuuttovastaisuus, homovastaisuus tai homomyönteisyys, ilmenee Seura-lehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Yksikään edellä mainitusta teemoista ei noussut niiden ominaisuuksien joukkoon, joiden vuoksi vastaajat eivät äänestäisi tiettyä ehdokasta. Ne saivat kukin vain kahden prosentin kannatuksen.

Kyselyn mukaan tärkein yksittäinen asia äänestyspäätöstä tehtäessä ovat puolueiden kannanotot työttömyyteen. Sitä pitää erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä peräti 93 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpinä tulevat kannanotot ympäristönsuojeluun (82 prosenttia) ja euromaiden velkakriisiin (81 prosenttia).

Tutkimuksessa selvitettiin myös äänestäjien mielipiteitä ehdokkaiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee ehdokkaan samanlainen arvomaailma äänestäjän kanssa (89 prosenttia).

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy puhelinhaastatteluna Seuran toimeksiannosta.

Kohdejoukkona olivat Suomen 18 vuotta täyttäneet asukkaat Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimuksessa haastateltiin 965 henkilöä.

Haastattelut tehtiin 21.-25.11. 2010. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.