torstai 16. joulukuuta 2010

Verkkouutiset: Rasistisia rikoksia pyritään kitkemään pontevammin

Verkkouutiset: Rasistisia rikoksia pyritään kitkemään pontevammin 16.12.2010

YLE TV1: Hallitus haluaa puuttua tiukemmin internetin rasismi- ja vihakirjoitteluun (Brax) (video, 2:24)
FST5: Regeringen vill skärpa straffen för rasistiska brott (Brax) (video, 1:32)
FST5: Invandrare har också fördomar mot varandra (video, 2:01)
Helsingin Sanomat: Tougher punishments planned for hate crimes 17.12.2010

Hallituksen esitys (PDF-tiedosto, 81 sivua, 551 kt)

Rasistisia rikoksia halutaan kitkeä nykyistä pontevammin. Hallituksen esittämillä uudistuksilla pyritään torjumaan rasistista ja muukalaisvihamielistä propagandaa, joka leviää helposti erityisesti netissä.

Lakia esimerkiksi selvennettäisiin niin, että nettilinkin tarjoaminen rasistisille sivuille voisi olla joissakin tapauksissa kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Uusi rikosnimike olisi törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Sitä voitaisiin soveltaa tapauksiin, joissa kehotetaan esimerkiksi joukkotuhontaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

_____________________________________________________

Nelonen/STT: Linkitys rasistisille sivuille voi pian olla rikos

Rasistisia rikoksia halutaan kitkeä nykyistä pontevammin. Hallituksen esittämillä uudistuksilla pyritään torjumaan rasistista ja muukalaisvihamielistä propagandaa, joka leviää helposti erityisesti netissä.

Eräs muutos liittyy rikosnimikkeeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Pykälässä kielletään sellaisten lausuntojen levittäminen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotain kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää.

Tarkoituksena on laajentaa pykälää niin, että se soveltuisi selkeämmin rasististen tekojen ohella myös muihin viharikoksiin. Teon vaikuttimina mainittaisiin rasististen perusteiden ohella uskonto ja vakaumus, seksuaalinen suuntautuneisuus ja vammaisuus. Käytännössä tällä alleviivattaisiin sitä, että esimerkiksi homojen tai lesbojen solvaaminen mediassa tai netissä voitaisiin tuomita kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Nykytilanne on hieman tulkinnanvarainen.

Lakia selvennettäisiin niin, että nettilinkin tarjoaminen rasistisille sivuille voisi olla joissakin tapauksissa kiihottamista kansanryhmää vastaan. Kyseisestä rikoksesta voi saada sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

_____________________________________________________

YLE Uutiset: Rasismi- ja viharikosten rangaistuspykäliin tiukennuksia

Rasististen tekojen rangaistuksien kovantamispykäliä ollaan tiukentamassa. Hallitus haluaa tiukentaa pykäliä muun muassa siksi, että niitä voitaisiin soveltaa rasististen rikosten lisäksi paremmin myös muihin viharikoksiin.

Hallituksen esityksen mukaan rikoslakiin pitäisi lisätä erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikosmerkistö. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Pykäliä voisi soveltaa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Kiihottamissäännösten ulottaminen ns. viharikoksiin selkeytettäisiin niin, että rikoksen vaikuttimina mainittaisiin erityisesti uhrin ihonväri, syntyperä, vakaumus tai seksuaalinen suhtautuminen tai vammaisuus. Uusina tekotapoina mainittaisiin rasistista kiihottamista sisältävien viestien asettaminen yleisön saataville ja yleisön saatavilla pitäminen.

Viharikosten rangaistavuus ulotettaisiin koskemaan myös oikeushenkilöitä, kuten yhteisöjä ja yhdistyksiä.

Lakimuutoksella on tarkoitus saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasismin vastainen lisäpöytäkirja ja EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Tyypillinen rangaistava teko olisi esimerkiksi sellaisen tiedon, mielipiteen tai viestin levittäminen, jossa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana.

Esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.

---
(2. versio)

Hallitus esittää rasismi- ja viharikosten määrittelyä netissä tarkennettavaksi. Hallitus haluaa tiukentaa pykäliä muun muassa siksi, että niitä voitaisiin soveltaa rasististen rikosten lisäksi paremmin myös muihin viharikoksiin.

Rangaistavaksi tulisi aiempaa selvemmin rasismi- ja vihakirjoitusten esilläpito levittämisen lisäksi. Esimerkiksi rasistiseen väkivaltaan kehottavien kirjoitusten esilläpito omilla nettisivuilla tai yhteisöpalvelujen ryhmissä olisi aiempaa selvemmin rangaistavaa, vaikka ei olisi itse kirjoituksia kirjoittanutkaan.

- Jos on kysymys esilläpidosta tai levittämisestä, niin kyllä, Facebook ei siltä osin ole sen kummemmin suojassa lainsäädännöltä ja lailliselta yhteiskunnalta kuin mikä tahansa aidanvieri tai yleisönosasto, oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) kertoo.

Hallituksen esityksen mukaan rikoslakiin pitäisi lisätä erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikosmerkistö. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Pykäliä voisi soveltaa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Vihakirjoittelun määrittely haastavaa

Kiihottamissäännösten ulottaminen ns. viharikoksiin selkeytettäisiin niin, että rikoksen vaikuttimina mainittaisiin erityisesti uhrin ihonväri, syntyperä, vakaumus tai seksuaalinen suhtautuminen tai vammaisuus.

Viharikosten rangaistavuus ulotettaisiin koskemaan myös oikeushenkilöitä, kuten yhteisöjä ja yhdistyksiä. Vihakirjoittelun määritteleminen on kuitenkin haastavaa.

- Se on ihan veteen piirretty viiva. Esimerkiksi meillä poistetaan kaikki vihasymbolit. Koemme, että ne ovat meidän rajan toisella puolella. Kuitenkin esimerkiksi Suomi-leijona merkitsee monille negatiivisia asioita, mutta se on silti meidän Suomen rakas ikoni. Tällaisissa asioissa se on tosi vaikeata, Brax pohtii.

Lakimuutoksella on tarkoitus saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasismin vastainen lisäpöytäkirja ja EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.

---
(3. versio)

Hallitus esittää rasismi- ja viharikosten määrittelyä netissä tarkennettavaksi. Hallitus haluaa tiukentaa pykäliä muun muassa siksi, että niitä voitaisiin soveltaa rasististen rikosten lisäksi paremmin myös muihin viharikoksiin.

Rangaistavaksi tulisi aiempaa selvemmin rasismi- ja vihakirjoitusten esilläpito levittämisen lisäksi. Esimerkiksi rasistiseen väkivaltaan kehottavien kirjoitusten esilläpito omilla nettisivuilla tai yhteisöpalvelujen ryhmissä olisi aiempaa selvemmin rangaistavaa, vaikka ei olisi itse kirjoituksia kirjoittanutkaan.

- Jos on kysymys esilläpidosta tai levittämisestä, niin kyllä, Facebook ei siltä osin ole sen kummemmin suojassa lainsäädännöltä ja lailliselta yhteiskunnalta kuin mikä tahansa aidanvieri tai yleisönosasto, oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) kertoo.

Hallituksen esityksen mukaan rikoslakiin pitäisi lisätä erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikosmerkistö. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Pykäliä voisi soveltaa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Kiihottamissäännösten ulottaminen ns. viharikoksiin selkeytettäisiin niin, että rikoksen vaikuttimina mainittaisiin erityisesti uhrin ihonväri, syntyperä, vakaumus tai seksuaalinen suhtautuminen tai vammaisuus. Viharikosten rangaistavuus ulotettaisiin koskemaan myös oikeushenkilöitä, kuten yhteisöjä ja yhdistyksiä.

Lakimuutoksella on tarkoitus saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasismin vastainen lisäpöytäkirja ja EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.

________________________________________________________

Verkkouutiset: Rasismirikosesitys: Keskustelua ei rajoiteta, mutta sen sisällöllä on rajansa

Hallitus esittää rasististen tekojen kriminalisointien selkeyttämistä. Tarkoituksena on kitkeä rasistisia rikoksia nykyistä tiukemmin, myös netistä.

Eduskunnalle perjantaina annettavan, oikeusministeriössä valmistellun lakiesityksen tavoitteena on saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasisminvastainen lisäpöytäkirja ja panna kansallisesti täytäntöön EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Esityksen mukaan rikosta pidetään rasistisena silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ryhmään tai sen jäseneen. Rasistisesta motiivista tehdyt rikokset ovat jo nykyisin Suomessa rangaistavia ja rasistinen vaikutin voidaan ottaa huomioon rangaistusta koventavana perusteena.

Keskeinen rangaistussäännös, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, on esityksen mukaan kuitenkin jo osin vanhentunut ja sen soveltaminen tietoverkoissa tapahtuviin toimintoihin voi olla ongelmallista.

Esityksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikostunnusmerkistö. Se soveltuisi muun muassa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Esityksen mukaan törkeä tekotapa voisi soveltua myös muuhun vakavaan väkivaltaan kehottamiseen, jossa sillä selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta.

Kiihottamisrikossäännösten ulottumista ns. viharikoksiin selvennetään puolestaan siten, että rikoksen vaikuttimina mainitaan myös ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus. Vastaavat vaikuttimet mainitaan myös rangaistuksen koventamista koskevassa säännöksessä.

Rikoksen rasistinen tai muu sellainen vaikutin olisi rangaistusta koventava riippumatta siitä, keneen tai mihin rikos kohdistuu.

Myös oikeushenkilö, kuten esimerkiksi yhteisö tai yhdistys, voisi esityksen mukaan joutua vastuuseen kiihottamisrikoksesta kansanryhmää vastaan ja jos rikoksella on vihamotiivi, laittomasta uhkauksesta ja törkeästä kunnianloukkausrikoksesta.

"Yhteiskunnallista keskustelua ei rajoiteta, mutta sen sisällöllä on rajansa"

Oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) mukaan esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla rikoslain säännöksillä ei rajoiteta vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.

Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Rangaistavaa kuitenkin on kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu.

Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi.

Esityksessä huomautetaan, että sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun yhteydessä rajoituksiin on suhtauduttava tiukemmin kuin esimerkiksi kaupallisessa mainonnassa.

- Myös tieteen ja taiteen vapaus ovat tärkeitä perusoikeuksia, jotka tulee ottaa huomioon säännöksiä sovellettaessa, esityksessä sanotaan.

_________________________________________________

Svenska YLE: Skärpta bestämmelser för rasistiska brott

Regeringen föreslår att kriminaliseringen av rasistiska brott och hatbrott skärps. Enligt förslaget skulle strafflagen kompletteras med ett särskilt rekvisit för grov hets mot folkgrupp.

Det kunde tillämpas då någon uppmanar eller förleder till folkmord, då det gäller allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, eller då mord eller dråp begås i terroristiskt syfte.

Maximistraffet för det nya brottet skulle vara fängelse i fyra år.

Regeringen föreslår också att juridiska personer som sammanslutningar eller föreningar kan ställas till svars för hets mot folkgrupp.

I förslaget betonas att det fortfarande ska vara möjligt att rikta skarp kritik mot migrations- och utlänningspolitiken och den som ansvarar för dem. Det är ändå straffbart att hota, smäda eller förtala folkgrupper.

De föreslagna bestämmelserna i strafflagen ska i inte begränsa friheten att diskutera frågor som är relevanta i samhället.


_________________________________________________

Oikeusministeriön tiedote: Rasismi- ja viharikoksia koskevia rangaistussäännöksiä aiotaan tiukentaa

Hallitus esittää rasististen tekojen kriminalisointien selkeyttämistä. Rangaistuksen koventamisperusteita muun muassa täsmennettäisiin, jotta ne nykyistä laajemmin soveltuisivat rasististen rikosten ohella myös muun tyyppisiin viharikoksiin.

Eduskunnalle perjantaina 17. joulukuuta annettavan lakiesityksen tavoitteena on saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasisminvastainen lisäpöytäkirja ja panna kansallisesti täytäntöön EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Rikosta pidetään rasistisena silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ryhmään tai sen jäseneen. Rasistisesta motiivista tehdyt rikokset ovat jo nykyisin Suomessa rangaistavia ja rasistinen vaikutin voidaan ottaa huomioon rangaistusta koventavana perusteena. Keskeinen rangaistussäännös, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, on esityksen mukaan kuitenkin jo osin vanhentunut ja sen soveltaminen tietoverkoissa tapahtuviin toimintoihin voi olla ongelmallista.

Esityksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikostunnusmerkistö. Se soveltuisi muun muassa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Törkeä tekotapa voisi soveltua myös muuhun vakavaan väkivaltaan kehottamiseen, jossa sillä selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Kiihottamisrikossäännösten ulottumista ns. viharikoksiin selvennettäisiin siten, että rikoksen vaikuttimina mainittaisiin nimenomaisesti myös ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus. Vastaavat vaikuttimet mainittaisiin myös rangaistuksen koventamista koskevassa säännöksessä. Säännöksissä säilytettäisiin edelleen lauseke, joka mahdollistaisi niiden soveltamisen tapauksiin, jossa vaikuttimena on ollut jokin edellä lueteltuihin perusteisiin rinnastettava peruste. Rikoksen rasistinen tai muu sellainen vaikutin olisi rangaistusta koventava riippumatta siitä, keneen tai mihin rikos kohdistuu.

Myös oikeushenkilö, kuten esimerkiksi yhteisö tai yhdistys, voisi esityksen mukaan joutua vastuuseen kiihottamisrikoksesta kansanryhmää vastaan, ja, jos rikoksella on vihamotiivi, laittomasta uhkauksesta ja törkeästä kunnianloukkausrikoksesta.

Yhteiskunnallista keskustelua ei rajoiteta, mutta sen sisällöllä on rajansa

Esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla rikoslain säännöksillä ei rajoiteta vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.

Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Rangaistavaa kuitenkin on kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu.

Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi.

Esityksessä huomautetaan, että sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun yhteydessä rajoituksiin on suhtauduttava tiukemmin kuin esimerkiksi kaupallisessa mainonnassa. Myös tieteen ja taiteen vapaus ovat tärkeitä perusoikeuksia, jotka tulee ottaa huomioon säännöksiä sovellettaessa.

___________________________________________________

YLE Uutiset TV1 20:30: Hallitus haluaa puuttua tiukemmin internetin rasismi- ja vihakirjoitteluun

Studiotoimittaja Matti Rönkä
Hallitus haluaa puuttua tiukemmin internetin rasismi - ja vihakirjoitteluun. Rangaistavaksi tulisi aiempaa selvemmin kirjoitusten levittämisen lisäksi niiden esilläpito. Riippumatta siitä, kuka on niiden varsinainen kirjoittaja.

Toimittaja Ari Hakahuhta
Oikeusministeri haluaa nykyistä tomerammin kirjoittaa lakiin, että rasismi- ja vihakirjoitukset netissä ovat rikoksia. Vihakirjoitusten levittämisen lisäksi myös pelkkä yleisön saatavilla pitäminen halutaan kirjata selkeämmin rangaistavaksi. Siis kenen tahansa vihakirjoitus omalla nettisivulla tai itse perustetussa yhteisöpalveluryhmässä olisi yhtä selkeästi rikos siinä missä somalijärjestön ikkunoiden kivittäminenkin. Viharikos voi perustua myös muuhun kuin rasismiin: uskontoon, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Tuija Brax, oikeusministeri (vihr.)
Jos on kysymys esilläpidosta tai levittämisestä, niin kyllä Facebook ei siltä osin ole sen kummemmin suojassa lainsäädännöltä ja lailliselta yhteiskunnalta kuin mikä tahansa aidanvieri taikka yleisönosasto.

Toimittaja
Kolmen neljän sadantuhannen viikkokävijän IRC-Galleriassa rasistisia kirjoituksia tai kuvia siivotaan pois sivuilta muutaman kerran kuukaudessa.

Toimittaja
Millaista on tulkita, mikä on vihakirjoittelua ja mikä ei?

Heini Varjonen, kumppanuusjohtaja, IRC-Galleria
Se on tosi vaikeeta. Se on ihan veteen piirretty viiva. Eli esimerkiks meillähän poistetaan kaikki tällaiset vihasymbolit. Me koetaan, että ne on meidän rajan toisella puolella. Mutta miten sitten esimerkiks tehdään Suomi-leijonan kanssa? Se merkitsee monille negatiivisia asioita, mutta sitten taas se on kuitenkin meijän Suomen tällainen rakas ikoni. Tällaisissa asioissa on tosi vaikeeta.

Toimittaja
Haastetaanko tulevaisuudessa Facebook oikeuteen esilläpidosta?

Tuija Brax
Se...se on sitten vähän monimutkaisempi kysymys, jos joku esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa pitää chattisivustoja ja tietoisen passiivisena pysyy niissäkin tilanteissa, kun niillä sivuilla on uhkaavaa tekstiä. Tää tilanne on pikkusen epäselvä toistaiseksi.

Toimittaja
Hallitus tiukentaisi myös viharikosten rangaistuksia ja esittää törkeää tekomuotoa, jos väkivaltaan kehottamisella selvästi vaarannetaan yleistä turvallisuutta. Sakkotuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin uhkailusta osoittaa, ettei nykyisenkään lain aikana netissä voi vihata miten tahansa.

_____________________________________________

Helsingin Sanomat: Tougher punishments planned for hate crimes

A government bill proposes prison sentences of up to four years for hate crimes. The toughest sentences can be imposed on aggravated incitement against a sector of the population - such as urging people to commit murder or genocide.
The government wants to add a separate category of aggravated hate crime to the criminal code. The proposal is part of a package of legislation that is going before Parliament on Friday, aimed at clamping down on crimes against ethnic groups, as well as other population groups, such as sexual minorities.

In crimes of incitement, the hate crime category would include acts which are motivated by a victim’s ethnicity, religious or other conviction, sexual orientation, disability, as well as similar factors.
The emphasis is that the punishments would apply to actual crimes motivated by hate, and not mere acts of racism.
In addition to actual human beings, a “legal person”, such as an association or group, could also be held responsible for crimes of incitement against an ethnic group, illegal threats, or aggravated slander or libel.

Minister of Justice Tuija Brax (Green) emphasised on Thursday that the bill is not intended to restrict free speech on socially important issues.
She said that it will continue to be legal to voice severe criticism of immigration or policy towards foreigners, and against those responsible for such policies. The bill is also not aimed at placing restrictions on research or science.
What would be punishable would be making threats, slander, and vilification, either on paper or online.
Punishable acts would include displaying or spreading messages that endorse violence or discrimination against a group. Criminal hate speech would also include comparing people with animals, or labelling entire groups as criminals or of lesser value.

The new bill would add a mention of displaying illegal material as a crime itself. At present, the law mentions “distribution”.
The change was prompted by the Internet. If the bill passes into law, it will no longer be possible to split hairs about who is actually responsible for what appears on a web page.
Ministry official Mirja Salonen says that the clause would apply to someone who deliberately allows or urges another person to post hate messages on his or her website or Facebook page, for instance, and fails to remove them when called upon to do so.