tiistai 14. joulukuuta 2010

MTV3: Nuoret: Vaaleissa puhuttava homoista ja maahanmuutosta

MTV3: Nuoret: Vaaleissa puhuttava homoista ja maahanmuutosta 14.12.2010

Opintotuki, seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja maahanmuutto. Siinä suomalaisnuorille tärkeimmät vaalikysymykset ensi kevään eduskuntavaaleissa.

T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston teettämässä kyselyssä nuoret olivat sitä mieltä, että opintotuen korotus on tärkein omaan ehdokasvalintaan vaikuttava asia. Kyselyyn vastanneista 16-21-vuotiaista nuorista 34 prosenttia nostaa korotuksen kolmen tärkeimmän asian joukkoon.

Nuorille miehille ehdokkaan kanta maahanmuuttoon on kuitenkin opintotuen korotusta ratkaisevampi asia äänestyspäätöstä tehtäessä. Vastanneista miehistä kaksi kolmasosaa haluaisi rajoittaa maahanmuuttoa.

Myös ehdokkaiden asenteet seksuaalivähemmistöihin vaikuttavat monen nuoren äänestyspäätökseen: enemmistö nuorista, 64 prosenttia, antaisi homo- ja lesbopareille samat oikeudet kuin heteroille.

Harva tehnyt äänestyspäätöstä

Syys-marraskuussa, jolloin tutkimus tehtiin, vain harva nuori oli päättänyt, ketä äänestää. Vain 9 prosenttia oli valinnut ehdokkaansa ja kolmannes puolueensa. Yli 60 prosentille nuorista valinta oli vielä täysin avoin.

Äänioikeutetuista nuorista vajaa puolet äänestää vaaleissa täysin varmasti, kolmannes äänestää todennäköisesti. Äänestämättä jättämistä perustellaan muun muassa sillä, ettei omalla äänellä voida muuttaa vaalien tulosta tai politiikan suuntaa. Monille on myös epäselvää, mitkä asiat erottavat puolueet toisistaan.

T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston tekemään lomakekyselyyn vastasi yli 2 000 nuorta. Lisäksi 100 nuorta osallistui verkkokeskusteluun.

________________________________________

Verkkouutiset: Nuorten miesten tärkein poliittinen kysymys on maahanmuutto

Tulevan kevään eduskuntavaaleissa nuorille naisille tärkein poliittinen kysymys on opintotuki, nuorille miehille maahanmuutto.

T-Media ja Taloudellinen tiedotustoimisto toteuttivat syys-marraskuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin 16-21-vuotiaiden nuorten mielipiteitä politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, sekä heidän aikeitaan äänestää ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Vain 9 prosenttia nuorista on päättänyt, ketä aikoo äänestää eduskuntavaaleissa; 30 prosenttia on valinnut puolueen, mutta ei vielä ehdokasta. Selvälle enemmistölle nuorista (61 %) valinta on vielä täysi avoin.

Opintotuen korottaminen on nuorille tärkein yksittäinen vaalikysymys, sillä 34 prosenttia nuorista valitsee sen kolmen eniten ehdokasvalintaan vaikuttavan aiheen joukkoon.

Nuorilla miehillä maahanmuutto nousee kuitenkin vielä merkittävämmäksi aiheeksi. Miehistä selvä enemmistö (66 %) rajoittaisi maahanmuuttoa.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien sijoittuminen yhdeksi tärkeimmistä vaalikysymyksistä kertoo siitä, miten tärkeäksi aihe on nuorille noussut, erityisesti lokakuisen Ylen Homoilta-ohjelman jälkeen. Enemmistö nuorista (64 %) antaisi homo- ja lesbopareille kaikki samat oikeudet kuin heteroille.

Tutkimus toteutettiin verkkokeskusteluna ja lomakekyselynä syys-marraskuussa 2010. Verkkokeskusteluun osallistui noin 100 nuorta. Lomakekyselyyn vastasi yhteensä 2144 ikäluokkaan 16-21 vuotta kuuluvaa nuorta.