perjantai 31. joulukuuta 2010

Keskisuomalainen: Koulutus on kotoutumisen tärkeä lähtökohta

Keskisuomalainen, pääkirjoitus: Koulutus on kotoutumisen tärkeä lähtökohta 30.12.2010

Maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet suomalaista kansalaisyhteiskuntaa enenevässä määrin 1980-luvulta lähtien. On ymmärrettävää, että kotoutuminen Suomeen on vaativa prosessi. Ongelmia on tuonut myös se, että Suomi on ollut monia muita maita pitempään ja yksiselitteisemmin yhtenäiskulttuurin maa.

Erityisesti täysin erilaisista kulttuureista tulleiden pakolaisten asema on ollut ja on edelleen vaikea. Elämää hallitsee selviytyminen lähipäivien arjesta, jolloin vaarana on eristäytyminen tai ainakin hidas kotoutuminen. Suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen voimat eivät riitä. On tärkeää, että Suomessa kehitetään ja laajennetaan toimia, jotka auttavat maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskunnan kansalaisiksi oman kulttuurinsa säilyttäen.

Maahanmuuttajat ovat myös peruskoulun ja muiden oppilaitosten haaste. Lapsena ulkomailta Suomeen vuosina 1983-1990 tulleista yli neljännes on käynyt vain peruskoulun. Suomalaisista vastaavassa tilanteessa on 15 prosenttia, joten ero on huomattava.

Toimittaja Shahin Doagun laaja, Tilastokeskukseen aineistoon perustuva artikkeli (Keskisuomalainen 29.12.) on ensimmäinen selvitys maanhanmuuttajalasten kouluttautumisesta Suomessa. Se osoittaa ongelman, johon koululaitoksessa on kiinnittävä huomiota. Toimet maahanmuuttajien kouluttautumistilanteen parantamiseksi on kehitettävä yhteistyössä maahanmuuttajien ja erityisesti koululaisten vanhempien kanssa.

Lasten koulutukseen liittyvät ongelmat koskevat erityisesti pakolaisina Suomeen muuttaneita. Heidän elämäntilanteensa ongelmat ovat sitä luokkaa, että asettuminen Suomeen edellyttää tukimuotojen jatkuvaa kehittämistä. Vain peruskoulun käyneillä on suuri riski syrjäytymiseen ja erityisen suuri se on maahanmuuttajanuorilla.

Maahanmuuttajien vaikutus suomalaiselle kulttuuri- ja yhteiskuntakehitykseen on myönteinen. Suhtautuminen maahanmuuttajiin on monessa suhteessa muuttunut aikaisempaa avoimemmaksi ja hyväksyvämmäksi. Muukalaisvastaiset ja jopa rasistiset asenteet ovat marginaalisia ilmiöitä, mutta niitä ei pidä silti vähätellä.

Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen laaja-alaisesti koko yhteiskunnassa on pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeinen projekti. Perusta rakennetaan huolehtimalla maahanmuuttajaperheiden lasten kouluttautumisesta.