perjantai 17. joulukuuta 2010

Nelonen: Holmlund kriminalisoisi terroristikoulutuksen

Nelonen: Holmlund kriminalisoisi terroristikoulutuksen 17.12.2010
Ministeri Holmlund: Terroristiseen toimintaan kouluttautuminen tulisi säätää rikokseksi Suomessa 17.12.2010

Sisäministeri Anne Holmlund (kok.) haluaisi kriminalisoida terroristikoulutukseen osallistumisen.

Ministeri sanoi perjantaina poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella, että hän pitää muutosta tärkeänä, jotta terrorisminuhkaan voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti.

Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, ettei heillä ole varmaa tietoa Suomessa oleilevista henkilöistä, jotka olisivat käyneet kouluttautumassa terrorismiin ulkomailla.

Tarkkailussa on kuitenkin joitakin kymmeniä, joiden epäillään pitävän yhteyttä al-Qaidan tapaisiin väkivaltaisiin järjestöihin. Joukossa saattaa olla sellaisiakin, jotka ovat käyneet koulutusleireillä muun muassa Afganistanissa, Pakistanissa ja Somaliassa.

Terrorismi nousi puheenaiheeksi Pohjoismaissa viime viikonloppuna, kun Tukholmassa yritettiin terrori-iskua. Holmlund tähdensi puheessaan, ettei Suomeen kohdistu tällä hetkellä konkreettista uhkaa.

___________________________________________


Ministeri Holmlund: Terroristiseen toimintaan kouluttautuminen tulisi säätää rikokseksi Suomessa 17.12.2010

Poliisitoiminnan tulokset ovat sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan monin kohdin parantuneet. Sekä rikoslakirikosten että omaisuusrikosten selvitysaste on noussut edellisvuodesta. Poliisin tietoon tulleen väkivaltarikollisuuden määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Katuturvallisuusindeksin perusteella turvallisuuden taso paranee edellisvuoteen verrattuna.

- Seuraavien viiden vuoden aikana poliisi panostaa yhä enemmän ennalta ehkäisevään toimintaan sekä yhdenvertaisiin, tasa-arvoisiin ja turvallisuuden tunnetta ylläpitäviin poliisipalveluihin koko maassa, sanoi Holmlund perjantaina 17.12. poliisin valatilaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

Tulevaisuudessa keskiössä ovat Holmlundin mukaan rajat ylittävän ammattimaisen rikollisuuden, talousrikollisuuden, terrorismin ja uusimuotoisen väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunta. Strategisina tavoitteina ovat myös ulkomaalaisasioiden tehokas hoitaminen sekä operatiivinen yhteistyö EU-jäsenvaltioiden sekä muiden valtioiden välillä. Onnistumisen takeena on ammattitaitoinen, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö sekä tehokas johtaminen.

- Ruotsissa tapahtunut terrori-isku vahvistaa itse valitsemamme terrorismin torjunnan painopisteet oikeiksi. Haluan kuitenkin tässäkin yhteydessä korostaa, että Suomeen ei ainakaan tässä vaiheessa kohdistu konkreettista uhkaa. On kuitenkin tärkeää, että tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja uhka-arviot pidetään ajan tasalla. Joka tapauksessa meillä on velvollisuus toimia siten, ettei terrorismille synny kasvusijaa Suomessa eikä maamme rajojen ulkopuolella.

- Omilla strategisilla valinnoillamme pyrimme varmistamaan sen, että tilanne säilyy samanlaisena vastakin. Lainsäädäntö tulee pitää terrorismirikosten torjunnan suhteen ajan tasalla. Keväällä hyväksytyssä terrorismin torjunnan strategiassa todetaan, että selvitämme, tulisiko rikoslakia muuttaa siten, että terroristiseen toimintaan kouluttautuminen tulisi myös Suomessa rikokseksi, kuten useissa muissa EU-maissa. Itse pidän tätä muutosta poliisin toimintaedellytysten kannalta tärkeänä, jotta voimme mahdollisimman tehokkaasti vastata terrorismiuhkaan, Holmlund painotti.

Ensi vuosi on eräänlainen taitekohta poliisissa. Silloin eläkeiän saavuttavien poliisimiesten määrä ylittää valmistuvien poliisien määrän arviolta 160 poliisilla.

Tällä hetkellä poliiseja on työttöminä vielä noin 90. Poliisien työllistämiseen kohdennettuja määrärahoja on Holmlundin mukaan lisätty tuntuvasti ja poliisikoulutuksesta valmistuvien määrä on paremmin saatu vastaamaan työvoiman tarvetta. Kaiken kaikkiaan tilanne normalisoituu hyvää vauhtia.

Ministeri Holmlundin valapuhe löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.intermin.fi/puheet