maanantai 13. joulukuuta 2010

Kamut: Siirtolaisparlamentti ei kannusta demokraattiseen vuoropuheluun

Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry: Siirtolaisparlamentti ei kannusta demokraattiseen vuoropuheluun 13.12.2010

Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry. on seurannut mielenkiinnolla keskustelua Suomen siirtolaisparlamentin perustamisesta. Uusi ja erilainen ajatus on herättänyt runsaasti mielipiteitä. Mielestämme siirtolaisparlamentti on tarpeeton ja vaarantaa demokratian tasapuolisuuden.

Emme näe tarvetta rinnakkaiselle järjestelmälle, joka heijastelee, joskin vähäisessä määrin ja leikkisästi, maan demokraattisia instituutioita. Siirtolaisparlamentin perusta on, että saadakseen oman äänensä kuulluksi, maahanmuuttajien on itse valittava erillinen parlamenttinsa. Ehdotus on tehty huomioimatta, että Suomen lainsäädäntö, poliittiset puolueet, kansalaisjärjestöt sekä julkiset laitokset mahdollistavat maahanmuuttajien osallistumisen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon jo olemassa olevien kanavien kautta.

Toki näissä kanavissa on maahanmuuttajien kannalta parannettavaa, mutta muutokset voidaan (ja ne pitäisi) tehdä nykyisissä puitteissa, ei rakentamalla keinotekoista instituutiota entisten rinnalle. Siirtolaisparlamentin luominen pikemminkin estää maahanmuuttajia saamaan äänensä kuuluviin, eikä ota heitä rehellisesti osaksi yhteiskuntaa.

Ehdotuksen tekijöiden mukaan parlamentti kannustaa maahanmuuttajia mielipiteiden ilmaisuun maahanmuuttajayhteisöstä valittujen edustajien kautta. Olisiko siirtolaisparlamentin jäsenillä todella demokraattista mahdollisuutta edustaa muuta kuin omaa mielipidettään?

Maahanmuuttajat eivät ole yhteneväinen porukka, vaan joukko erilaisia yksilöitä, monenkirjavin kulttuuritaustoin ja mielipitein. Voiko maahanmuuttajia niputtaa yhteen vain sillä perusteella, etteivät he ole syntyneet Suomessa? Ja onko vastakkainasettelu suomalaisten äänten ja maahanmuuttajien äänten välillä tarpeellista? Siirtolaisparlamentti ei noudata todellisen vuoropuhelun tasapuolisuutta, vaan korostaa eroja.

Suomi on aina pyrkinyt rakentamaan julkisen politiikkansa välttääkseen rakenteellista erottelua. Luomalla parlamentin, jonka vaalit ja ehdokkuus ovat avoinna vain maahanmuuttajille, luomme syrjintää keinotekoisesti. Haluaisimmeko nähdä yleisen äänioikeuden muuttuvan välineeksi, jolla jätetään tietyt ryhmät demokratian ulkopuolelle? Miksi maahanmuuttaja saa äänestää "Suomen vaaleissa", mutta suomalainen eivät saa äänestää "maahanmuuttajavaaleissa"?

Yhden vaikuttamiskanavan varaaminen maahanmuuttajille antaa kuvan, että nykyinen eduskunta on vaikuttamispaikka kantasuomalaisille, jonne maahanmuuttajien mielipiteet kuuluvat ainoastaan erillisen parlamentin kautta, ei osana demokraattista järjestelmää.

Väite, että "maahanmuuttajayhteisöstä puhutaan, mutta sen kanssa ei ole puhuttu tai sitä ei ole kuunneltu" oli totta vielä jokin aika sitten, mutta ongelmaan on löydettävissä hyviä ratkaisuja. Esimerkki yhdistyksemme toiminnasta: Kamut ry. on kuluvana vuonna käynyt tiivistä vuoropuhelua maahanmuuttajien kanssa, yhteistyökumppaneinaan Kokoomuksen ministerit, kansanedustajat ja järjestöaktiivit. Ympäri Suomen järjestetyissä, avoimissa keskustelutilaisuuksissa, sadat maahanmuuttajat ja kantaväestön edustajat ovat saaneet esittää näkemyksiään virkamiehille ja hallitukselle, ja ehdottaa keinoja rakentaa parempaa Suomea - ei vain maahanmuuttajille, vaan kaikille. Tämä yhteistyö on myös merkittävästi lisännyt maahanmuuttajien vaikuttamispaikkoja puolueen sisällä.

Todellinen vuoropuhelu syntyy siis laaja-alaisesti rakenteiden sisällä, ei niiden välillä. Keskustelua käyvät yksilöt, olivat he sitten suomen- tai ruotsinkielisiä, kotoisin tästä maasta tai maahanmuuttajia, miehiä tai naisia ja niin edelleen. Tässä välissä ei tarvita rakenteita, jotka edustavat eri ihmisryhmiä, usein ilman todellista tukea ruohonjuuritasolta. Organisaatiot, jotka antavat yksittäisille ihmisille äänen ilman syrjintää, ovat epäilemättä parempia kanavia osallistua demokratiaan kuin järjestelmät, joiden tarkoitus on osoittaa: "te olette erilaisia ja me olemme parempia kuin te."

Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n puolesta,

Radu Szekely

Puheenjohtaja

radu.szekely(a)vnf.fi