tiistai 21. joulukuuta 2010

HS: Huonot palkat karkottavat ulkomaiset tutkijat Suomesta

Helsingin Sanomat/STT: Huonot palkat karkottavat ulkomaiset tutkijat Suomesta 21.12.2010

Jos Suomi haluaa nostaa tieteen tason Euroopan huippujen joukkoon, sen täytyy pystyä houkuttelemaan nykyistä suurempi joukko ulkomaisia opiskelijoita ja tutkijoita. Tämä voidaan päätellä Suomen Akatemian tänään julkaisemasta vertailusta.

Houkuttelua vaikeuttaa se, että tutkijoilla on Suomessa huonommat palkat kuin monissa muissa Euroopan maissa. Pienet palkat saattavat myös karkottaa osan lupaavista kotimaisista tutkijoista pois tutkijanuralta.

Suomessa ei myöskään ole panostettu tutkimustilojen ja -laitteiden kehittämiseen yhtä paljon kuin useissa vertailumaissa.

Olennainen ero Suomen ja monien tieteen menestyjämaiden välillä on myös se, että Suomessa alle puolet tutkimuksen rahoituksesta on valtion maksamaa perusrahoitusta.

Suomen Akatemian vertailussa katsottiin, minkälaista Alankomaiden, Irlannin, Norjan, Sveitsin ja Tanskan tiedepolitiikka on Suomeen verrattuna. Maat valittiin sillä perusteella, että ne menestyivät hyvin viimevuotisessa tutkimuksen tason vertailussa. Tutkimuksen tasoa arvioitiin sen mukaan, kuinka paljon tieteellisiin julkaisuihin viitataan muissa tieteellisissä julkaisuissa.