maanantai 20. joulukuuta 2010

YLE: Vähemmistövaltuutettu: Espoon kuntokeskuksen rukoilukielto ei ollut syrjintää

YLE: Vähemmistövaltuutettu: Espoon kuntokeskuksen rukoilukielto ei ollut syrjintää 20.12.2010
Vähemmistövaltuutetun 20.12. antama lausunto VVT/2010/281 (pdf)

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet katsoo lausunnossaan, ettei espoolaisen kuntokeskuksen rukouskiellossa rikottu yhdenvertaisuuslakia. Elokuussa 2010 espoolaisen kuntokeskuksen seinälle oli ripustettu lappu, jossa pyydettiin pidättäytymään rukoushetkistä keskuksen tiloissa.

Vähemmistövaltuutettu tutki onko Espoon rukouskiellossa loukattu etnisen syrjinnän kieltoa.

Espoon keskuksessa sijaitsevan kuntokeskuksen seinälle ilmestyi elokuussa lappu, jossa asiakkaita pyydettiin pidättäytymään rukoushetkistä ja ruokailusta kuntokeskuksen tiloissa.

Eva Biaudet tapasi aiheeseen liittyen kuntokeskuksen johtoa ja Espoon keskuksen muslimiyhteisön jäseniä.

Keskusteluissa muslimiyhteisön edustajien kanssa oli tullut esiin, ettei kuntokeskusta pidetä rukoilulle sopivana paikkana.

Biaudet katsoo lausunnossaan, että pyyntö oli asiallisesti laadittu, eikä kyse ollut yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä.

Biaudetin mielestä sopivampi hiljentymispaikka eri uskontokuntiin kuuluville olisi esimerkiksi sermein eristetty tila kauppakeskus Entressen kirjastossa.

Kirjasto Entresseen oli rajattu pieni rukoustila elo-syyskuun vaihteessa muslimien Ramadanin vieton ajaksi. Rukoustilasta on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle kaksi kantelua. Oikeusasiamies ei vielä ole tehnyt päätöstä asiassa.

Myös yhdeksän Espoon kaupunginvaltuutettua vaatii uskonnon pitämistä erillään julkisista palveluista.

_________________________________________________

Vähemmistövaltuutetun lausunto yhdenvertaisesta kohtelusta Lady Fitness Espoo naisten kuntosalipalveluissa

Vähemmistövaltuutetun tietoon tuli elokuussa 2010 espoolaisen kuntokeskuksen Lady Fitnessin seinällä ollut pyyntö pidättäytyä rukoushetkistä kuntokeskuksen tiloissa. Saadun tiedon mukaan kuntokeskuksen tiloissa olivat rukoilleet muutamat musliminaiset. Vähemmistövaltuutettu ryhtyi toimivaltansa nojalla selvittämään onko etnisen syrjinnän kieltoa loukattu.

Vähemmistövaltuutettu on syksyn aikana tutustunut kuntokeskuksen tiloihin sekä neuvotellut kuntokeskuksen johtajan kanssa.

Vähemmistövaltuutettu on tavannut myös Espoon keskuksen islamilaisen yhteisön jäseniä, mm. Suvelan moskeijan imaamin.

Kuntokeskuksen seinälle asetetussa lapussa pyydettiin ystävällisesti pidättäytymään mahdollisista rukoushetkistä sekä ruokailusta kuntokeskuksen tiloissa. Pyyntö on asiallisesti laadittu, eikä siinä ei ole korostettu tiettyä tai tiettyjä uskontoja. Vähemmistövaltuutettu on keskusteluissaan Espoon keskuksen muslimiyhteisön edustajien kanssa käsitellyt rukoilua kuntokeskuksessa. Näissä keskusteluissa on tullut selkeästi esiin se, että kuntokeskusta ei pidetä sopivana paikkana rukoilulle.

Sekä kuntokeskusyrittäjä että Espoon keskuksen muslimiyhteisön edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että kuntokeskus ei ole rukoiluun tarkoitettu tila, vaikka rukoilua, josta ei aiheudu häiriötä muille, ei voisikaan suoranaisesti kieltää.

Vähemmistövaltuutetun arvion mukaan tässä tapauksessa ei ole kyse yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä.

Sopiva paikka hiljentymiseen kaikkiin uskontokuntiin kuuluville sekä uskonnottomille voisi vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan olla esimerkiksi sermein eristetty tila kauppakeskus Entressen kirjastossa.