tiistai 21. joulukuuta 2010

Karjalainen: Suomalaisista jouluperinteistä pidettävä kiinni

Karjalainen, pääkirjoitus: Suomalaisista jouluperinteistä pidettävä kiinni 21.12.2010

Näinä päivinä päiväkodeissa ja kouluissa ympäri Suomen on vietetty ja vietetään joulujuhlia. Joulujuhlaan on perinteisesti kuulunut kristillisiä elementtejä Enkeli taivaan -virsineen, Jeesukseen syntymään liittyvine joulukuvaelmineen ja jouluevankeliumin lukemisineen.

Nyt joissakin päiväkodeissa ja kouluissa joulujuhlan kristillisiä elementtejä halutaan karsia, koska osa lapsista on muiden uskontokuntien edustajia. Innokkaimmin kristillisistä perinteistä luopumista ovat esittäneet syntyperäiset suomalaiset, eivät niinkään muista kulttuureista tai uskontopiireistä tänne muuttaneet.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan yhden virren laulaminen joulujuhlassa ei tee juhlasta uskonnollista. Sitä tuskin ovat myöskään lasten esittämät joulukuvaelmat. Niin ikään jouluevankeliumin lukeminen ei tee juhlasta uskonnollista käännytystilaisuutta. Lienee kuitenkin selvää, että hyvin monikulttuurisessa päiväkodissa tai koulussa joulukirkko ei voi olla ainoa joulujuhla, vaan rinnalla on oltava vaihtoehtoinen juhla.

Joulujuhlien sisällöstä päiväkodit ja koulut voivat päättää itse, joten ulkopuolisista paineista huolimatta maalaisjärkeäkin voidaan käyttää. Uskonnon harjoittamisen sijaan päiväkotien ja koulujen joulujuhlat edustavat suomalaista, sukupolvelta toiseen siirtynyttä jouluperinnettä, josta on edelleen pidettävä kiinni. Tähän perinteeseen kuuluvat myös kristilliset ainekset. Jos kristillinen osuus juhlassa ei sovi jonkin toisen uskontokunnan edustajalle, juhlasta voi siksi hetkeksi poistua.

Vain heikko ja huonolla itsetunnolla varustettu kulttuuri luopuu omista perinteistään. Siksi onkin hämmästyttävää, että vaatimukset suomalaisista perinteistä luopumisesta tulevat oman kulttuurin sisältä.

Maahanmuuttajat sen sijaan eivät ainakaan ensimmäisenä ole olleet vaatimassa valtakulttuurin tavoista luopumista, sillä heillä on tarve sopeutua uuden kotimaansa kulttuuriin oman perinteensä lisäksi. Ihmetystä on kuitenkin saattanut herättää suomalaisen yhteiskunnan suoranainen uskonnottomuus, josta ainoastaan joulu tekee poikkeuksen.

Perinteisestä kristillisiä aineksia sisältävästä päiväkotien ja koulujen joulujuhlasta luopuminen olisi lopulta takapakkia monikulttuurisuuden edistämiselle. Suomeen muuttaneisiin ulkomaalaisiin kohdistuva kauna saattaisi vain kasvaa, jos joulujuhlaperinteistä luopuminen katsottaisiin heistä johtuvaksi. Ylisuvaitsevaisuus kääntyisi lopulta itseään vastaan ja monikulttuurisuuden noudattaminen johtaisi lopulta täydelli-seen kulttuurittomuuteen, kun kenenkään kulttuuriin ei voisi nojautua loukkaamatta toisen kulttuuria.