keskiviikko 29. joulukuuta 2010

YLE: Maahanmuuttajanuoret kouluttautuvat huonosti

YLE Uutiset: Maahanmuuttajanuoret kouluttautuvat huonosti 29.12.2010

Maahanmuuttajanuoret kouluttautuvat selvästi huonommin kuin syntyperäiset suomalaiset. Suurin ero näkyy pelkän peruskoulun suorittaneiden määrissä. Maahanmuuttajista yli neljännes jättää koulunkäynnin peruskouluun, syntyperäisistä suomalaisista noin 15 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sanomalehti Keskisuomalaiselle tuottamasta aineistosta.

Lapsena Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista noin 23 prosenttia on käynyt korkeakoulun. Syntyperäisistä suomalaisista korkeakoulun on käynyt noin 36 prosenttia. Keskiasteen tutkintojen yleisyys on molemmissa ryhmissä on melkein sama. Lukion tai ammattikoulun on käynyt noin puolet.

Lapsena Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista parhaiten ovat kouluttautuneet saksalaiset ja heidän jälkeensä venäläiset.

Tutkimukseen poimittiin ulkomailta Suomeen vuosina 1983-1990 muuttaneita, jotka olivat saapuessaan 0-14-vuotiaita ulkomaan kansalaisia. Koulutustasoa verrattiin vuodelta 2008 samanikäisiin syntyperäisiin suomalaisiin.

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi on erityisesti huolestunut maahanmuuttajista, jotka ovat käyneet vain peruskoulun. Hänen mukaansa koulutuksen puute on vakava riski työmarkkinoilla kaikille taustasta riippumatta, mutta se korostunee maahanmuuttajien kohdalla.