torstai 16. joulukuuta 2010

YLE: Rangaistukseen tuomituista 9 prosenttia ulkomaalaisia

YLE Uutiset: Rangaistukseen tuomituista 9 prosenttia ulkomaalaisia 16.12.2010

Käräjäoikeuksissa tuomittiin rangaistukseen viime vuonna 5 900 ulkomaiden kansalaista, mikä oli 9,1 prosenttia kaikista tuomituista. Tilastokeskuksen mukaan tuomittujen ulkomaalaisten määrä lisääntyi vajaat 10 prosenttia vuodentakaisesta ja osuus kaikista tuomituista yhden prosenttiyksikön.

Joka toisella tuomitulla ulkomaalaisella oli vakituinen asuinpaikka Suomessa.

Rangaistusmääräyssakkoja ulkomaalaisille määrättiin 18 000 ja rikesakkoja 7 800 kappaletta.

31 700 rangaistun ulkomaalaisen joukossa oli 143:n eri valtion kansalaisia. Eniten eli 8 200 oli Venäjän tai entisen Neuvostoliiton alueen maiden kansalaisa. Oikeudessa tuomittujen yleisin kansalaisuus oli Viro. Oikeudessa tuomion sai 1 500 virolaista.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa asuville ulkomaalaisille kertyi viime vuonna rangaistuksia tuomioista 1,6 ja rangaistusmääräyksistä 1,3 kertaa enemmän kuin suomalaisille.

Rikesakko nousi eniten käytetyksi rangaistukseksi

Kaiken kaikkiaan käräjäoikeuksissa tuomittiin viime vuonna rikoksista 65 200 henkilöä, rangaistusmääräyksiä annettiin 209 000 ja rikesakkoja 274 500. Rangaistusten yhteismäärä oli ennätyksellisen suuri, vajaat 5 prosenttia (25 300) suurempi kuin vuonna 2008.

Rikesakko nousi viime vuonna ensimmäistä kertaa yleisimmäksi rangaistukseksi. Niitä jaettiin viime vuonna 36 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Aiemmin sakko on ollut rangaistuksista käytetyin. Kaikkia muita rangaistuksia kuin rikesakkoja määrättiin viime vuonna edellisvuotta vähemmän.

Ehdottomaan vankeuteen tuomittiin viime vuonna 6 700 henkilöä. Joka toinen ehdoton vankilarangaistus oli enintään 4 kuukautta. Ehdollista vankeutta sai 15 600 henkilöä.

Yhdyskuntapalveluun tuomittiin ehdottoman vankeuden sijasta 2 900 ja ehdollisen vankeuden ohessa 165 henkilöä.

Eniten vankilavuosia tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä pahoinpitelyistä ja törkeistä rattijuopumuksista.

Lukumääräisesti eniten vankilatuomioita annettiin törkeistä rattijuopumuksista sekä varkauksista ja pahoinpitelyistä.

Käräjäoikeuksissa tuomituista 57 prosenttia tuomittiin sakkoon. Tuomituista naisia oli viime vuonna 14,6 prosenttia.