maanantai 13. joulukuuta 2010

HBL: Begränsad yttrandefrihet

HBL, Läsarnas brev: Hans Ånäs: Begränsad yttrandefrihet 13.12.

Justitieminister Tuija Brax tillsatte sommaren 2009 en kommitté som skulle uppgöra ett lagförslag om kriminalisering av rasistiska och främlingsfientliga handlingar som begås i datasystem.

Till grund för lagsförslaget ligger EU:s rambeslut 2009/913/RIF och dessutom ett tillägsprotokoll om brottslighet på internet (2003). Lagförslaget kan tolkas some ett direkt angrepp på yttrendefrihetens principer och mot grundlägande demokratiska värden och beror huvudsakligen internet.

På grund av rasism och främlingsfientligher inte kan definieras exakt eller objektivt betyder detta i praktiken att praktiskt taget vem som helst kan åtalas för vad som helst. Det som yttras eller sägs på internet och inte anses stä i överensstämmelse ned den multikulturella agenda kan betraktas som rasistikt eller främlingsfientligt och kan leda till åtal. Maximistraffet skulle kunna bli upp till 4 års fängelse.

Specifikt för det finska lagförslaget är att rasistiskt uppsåt i sig ska kunna betraktas som ett brott. Har man en webbplats där man endast samlar information om exempelvis islam och förevisar detta offentligt kan detta betraktas some ett brott om det anses finnas ett rasistikt uppsåt.

Om man kritiserar en religion vars flesta anhängare inte är etniskt vita kan man för detta stämplas som rasist och reiskera åtal. Rambeslutet stadgar även att staten själv kan åtala, det behöver inte vara kränkta anhängare till den kritiserade religionen.

Meningen var att denna lag skulle träda i kraft sommaren eller hösten 2010 och alla EU-länder borde införliva rambeslutet i sina lagar senast den 28 november 2010. Huruvida detta skett känner jag inte.

Den multikulturellt troende europeiska eliten försöker alltså sätta munkavle pä de vanliga medborgarna - det gäller att ha samma åsikt som de själva beträffande det mångkulturella samhället och islamiseringen av Europa. Men inte ens denna styrande elit tycks längre vara enig - Tysklands förbundskansler Merkel uttalade sig för någon tid sedan och sade att mångkuluralismen kommit till vägs ände och verkar inte längre tro på den.

Detta sätt att begränsa åsiktsfrihet borde man verkligen försöka stopp för om det längre är möjligt.

Hans Ånäs, Vanda