keskiviikko 22. joulukuuta 2010

Svenska YLE: Hon får trots allt komma till Finland

Svenska YLE: Hon får trots allt komma till Finland 22.12.2010

Cakupewa Lungunya med sina barn valdes ut av de finländska myndigheterna redan år 2008. Men väntetiderna för kvotflyktingar har blivit avsevärt längre de senaste åren. Trots att Finland förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar per år så klarar myndigheterna inte av att placera ut alla människor i landet, då kommunerna inte har visat vilja och beredskap att ta emot dem. Därför får hundratals redan godkända flyktingar vänta i åratal i usla förhållanden i flyktingläger innan de får komma hit.

Spotlight besökte i oktober Cakupewa Lungunya i ett flyktingläger i Rwanda. Hon flydde med sina barn undan kriget i Kongo-Kinshasa för tio år sedan.

- Jag har många barn och jag klarar inte av att ge dem mat. Jag måste betala hyran också. Jag säljer fisk på marknaden, men det blir inte affärer varje dag och då kommer jag hem tomhänt. Barnen är hungriga, men vi måste gå och lägga oss utan att ha ätit. Jag är ansvarig för barnen, så jag måste hitta på sätt att klara mig. Vad skulle alternativet vara? frågar Chakupewa Lungunya.

Flera personer vill hjälpa Chakupewa

Efter Spotlights reportage tog Tea Lindblom kontakt med Åbo stad. – Jag bestämde mig för att jag bara måste kontakta myndigheterna efter det jag såg reportaget.

Tea Lindblom har en stor radhuslägenhet som snart står tom, så hon erbjöd Åbo stad att hyra eller köpa den för Chakupewa med familj. Migrationsmyndigheterna ställde sig positiva till Tea Lindbloms initiativ men Åbo stad gav kalla handen då staden redan tidigare bestämt sig för att inte ta emot kvotflyktingar.

Men i Vasa såg också Mirja Törmä chef, för invandrararbetet vid staden, reportaget. Nu fick hela personalen lov att titta på reportaget. – Vi har också tidigare tagit emot kvotflyktingar som väntat länge så det här är inget nytt för oss. Och om allt går bra – ja, då tror Mirja Törmä att familjen kan komma till Vasa om tre månader.

Så det finns hopp. Hopp om att alla de som väntar i flyktingläger och som tidigare har valts ut också ska få komma till Finland.

Mer i Spotlight i kväll klockan 21.00, om finländarna som engagerade sig i Chakupewas öde.