keskiviikko 15. elokuuta 2012

HS: Poliisi: Romanialaiset kerjäläiset lähes kadonneet Helsingin kaduilta

Helsingin Sanomat: Poliisi: Romanialaiset kerjäläiset lähes kadonneet Helsingin kaduilta 15.8.2012
Poliisitiedote: Helsingin poliisin kokemuksia romanialaisesta poliisimiehestä

Romanialaiset kerjäläiset ovat lähestulkoon kadonneet Helsingin kaduilta, sanoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan kerjäläisiä oli alkukesällä joitakin kymmeniä, mutta nyt heitä on enää muutamia.

Rikoskomisario Kari Niinimäki kertoo, että poliisi on puuttunut etenkin häiritsevään ja aggressiiviseen kerjäämiseen.

"Sellaiseen, että kuljetaan perässä tai kävellään eteen mukin kanssa."

Myös omaisuusrikoksista epäiltyinä kiinnijääneiden romanialaisten osuus on laskussa niin Helsingissä kuin muualla Suomessakin. Vuosien 2010 ja 2011 välillä pudotusta oli noin 30 prosenttia.

Poliisin mukaan tänä vuonna Helsingissä näyttävät vähentyneen erityisesti vakavat omaisuusrikokset, kuten asunto- ja liikehuoneistomurrot.

Helsingin poliisin apuna on koko kesän ollut romanialainen poliisimies. Hänestä on Niinimäen mukaan ollut suurta hyötyä.

"Hän on liikkunut partioiden mukana ja puhuttanut muun muassa kerjäläisiä. Hän on ohjeistanut ja kertonut yleisiä pelisääntöjä siitä, miten täällä ollaan ja eletään."

Niinimäen mukaan kerjäläisten väheneminen voi olla seurausta myös siitä, että suomalaiset eivät enää anna kerjäläisille yhtä paljon rahaa kuin menneinä kesinä.

Helsingin poliisi käy parhaillaan neuvotteluja Romanian poliisin kanssa, jotta romanialainen poliisimies voisi jatkaa Helsingissä vielä syyskuun loppuun.

-----

Iltalehti: Romanialaispoliisi hurmasi Helsingin - Romanien omaisuus- rikokset vähenivät

Helsingin poliisi on ollut niin tyytyväinen romanialaisen poliisimiehen toimintaan, että hänen vierailuaan ollaan pidentämässä kuukaudella syyskuun loppuun.

Romanialainen poliisimies on nyt työskennellyt Helsingin poliisilaitoksella 2,5 kuukautta. Hän on auttanut suomalaispoliiseja etenkin omaisuusrikostutkinnassa. Hän on liikkunut myös poliisipartioiden mukana ja puhuttanut kerjäläisiä ja yleisillä alueilla leiriytyviä ulkomaalaisia.

Poliisimies on auttanut poliisia myös hankkimalla kymmenittäin epäiltyjen rikostietoja Romaniasta. Lisäksi hän on tehnyt lyhyitä tulkkaustöitä, mutta varsinaiset kuulustelut on hoidettu ammattitulkin avulla.

Alkukesästä kerjäläisiä oli Helsingissä muutamia kymmeniä, mutta viime aikoina on näkynyt vain yksittäisiä henkilöitä. Aikaisempien kesien kaltaista suurta leiriä ei ole tähän mennessä syntynyt.

- Oma merkityksensä on ollut sillä, että romanialainen poliisimies on ollut partioiden mukana puhuttamassa näitä kohderyhmiä ja pystynyt tehokkaasti ja selkeästi kertomaan poliisin linjauksista, kertoo Helsingin poliisi tiedotteessaan.

Leiriytymisen estäminen voinut vähentää rikollisuutta

Poliisin mielestä leiriytymisen estämisellä on ollut positiivinen vaikutus omaisuusrikollisuuden vähenemiseen.

Epäiltyjen ei ole havaittu merkittävissä määrin asuneen leirissä, mutta poliisi uskoo leirin pidentäneen rikollisten Suomessa oleskelua, koska siellä he ovat voineet puhua omaa äidinkieltään ja viettää aikaansa lähes kuin kotimaassaan.

Leiristä on ollut mahdollista löytää myös kuljetusapua niin rikoksella hankitulle omaisuudelle kuin epäillylle itselleen. Poliisi uskoo, että leiri on tarjonnyt rikollisille paikan toistensa tapaamiseen ja tietojen vaihtoon.

Vakavat omaisuusrikokset laskussa

Nykyisin jäljellä olevat kerjäläiset ja yleisillä paikoilla leiriytyvät ulkomaalaiset eivät poliisin mukaan aina ole kotoisin Romaniasta, vaan pääosin Bulgariasta.

Romanialaisten omaisuusrikoksista kiinni jääneiden epäilyjen lukumäärät ovat koko Suomen ja Helsingin osalta laskussa. Vuosien 2009-2010 lukemat ovat pienentyneet noin 30 prosenttia vuoteen 2011 mennessä ja vuodelle 2012 voidaan odottaa edelleen pientä laskua.

Tänä vuonna vakavat omaisuusrikokset, kuten asuntomurrot ja liikemurrot, ovat myös vähentyneet, joten poliisi on voinut keskittyä myös lievempien omaisuusrikosten, kuten myymälä- ja lompakkovarkauksien, ehkäisyyn.

-----

Poliisitiedote: Helsingin poliisin kokemuksia romanialaisesta poliisimiehestä

Romanialainen poliisimies on nyt ollut 2,5 kuukautta sijoitettuna Helsingin poliisilaitokseen ja auttanut operatiivisessa poliisitoiminnassa. Saadut kokemukset ovat olleet positiivisia ja hänen vierailuaan ollaan pidentämässä kuukaudella syyskuun loppuun.

Hänestä puhutaan operatiivisena yhteyshenkilönä, mikä myös kuvaa hyvin hänen toimintaansa päivittäisen poliisityön tukena. Ensisijaisesti hänen tehtäviinsä on kuulunut omaisuusrikostutkinnan avustaminen, mutta sen lisäksi hän liikkunut myös virkapartioiden mukana ja puhuttanut lähinnä kerjäläisiä sekä yleisillä alueilla leiriytyviä ulkomaalaisia.

Ulkomaalaiset rikoksesta epäillyt:


Ulkomaalaisten tekemiin rikoksiin on syytä kiinnittää huomiota ainakin kahden syyn takia:
1) Ulkomaalaisten rikoksentekijöiden toimintaan puuttumalla heidät on mahdollista ohjata jatkossa muualle, jolloin tulevien rikosten määrään voidaan vaikuttaa varsin tehokkaasti.
2) Ulkomaalaiset rikoksentekijät tekevät samassa ajassa enemmän rikoksia kuin suomalaiset rikolliset. Suomalainen rikollinen tekee keskimäärin rikoksia sitä mukaa kuin rahat loppuvat, mutta ulkomaalainen rikollinen tähtää mahdollisimman suureen rikoshyötyyn, josta voi nauttia loppuvuoden kotimaassa.

Ulkomaalaiset syyllistyvät erityisesti omaisuusrikoksiin, jolloin poliisin on syytä miettiä omaa toimintaansa erityisesti näiden rikosten osalta.

Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus Helsingin rikosjutuissa vuonna 2012
Rikostyyppi kaikki epäillyt ulkomaalaiset prosenttiosuus
maksuvälinepetos 234 123 52 %
varkausrikollisuus 1474 566 38 %

Romanialaiset rikoksesta epäillyt:

Romanialaisten omaisuusrikoksista kiinnijääneiden epäilyjen lukumäärät ovat koko Suomen ja Helsingin osalta laskussa siten, että vuosien 2009 - 2010 lukemat ovat pienentyneet noin 30 % vuoteen 2011 ja vuodelle 2012 voidaan odottaa edelleen pientä laskua. Lisäksi on nähtävissä, että tänä vuonna vakavat omaisuusrikokset (asuntomurrot ja liikemurrot) ovat vähentyneet Helsingissä merkittävästi ja toimintaa on pystytty kohdentamaan myös lievempien omaisuusrikosten ehkäisemiseen (myymälävarkaudet ja lompakkovarkaudet).

Omaisuusrikokset ja kiinnijääneet romanialaiset epäillyt:
Vuosi Suomi Helsinki
2009 2378 987
2010 2242 915
2011 1479 627
2012 918 350

Edellä mainittua omaisuusrikosten selvittämistä romanialainen poliisimies on tukenut mm.
- hankkimalla kymmenittäin epäiltyjen rikostietoja Romaniasta, jolloin on tunnistettu potentiaalisimmat rikoksentekijät
- puhuttamalla epäiltyjä ja kertomalla Suomen poliisin toimenpiteistä, jolloin aika säästyy varsinaisen esitutkinnan suorittamiseen
- selvittämällä epäiltyjen hallussa mahdollisesti olevaa vieraskielistä materiaalia (tekstiviestejä ym.)
- suorittamalla lyhyitä tulkkauksia antamalla esim. pikahaasteita tiedoksi
- pelkällä omalla läsnäolollaan luonut ilmapiiriä tehokkaasta poliisitoiminnasta epäiltyjen keskuuteen, joka on omiaan vähentämään epäiltyjen yrityksiä pitkittää esitutkintaa ja kokonaan välttää rikosvastuuta.

Korostettakoon, että varsinaiset kuulustelut suoritetaan aina ammattitulkin välityksellä.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osalta tilanne on myös kehittynyt positiivisesti. Alkukesällä kerjäläisiä oli muutamia kymmeniä, mutta viimeaikoina vain yksittäisiä henkilöitä. Häiritsevään ja aggressiiviseen kerjäämiseen on pyritty puuttumaan erityisen tehokkaasti. Yleisillä alueilla tapahtuva leiriytyminen on estetty aina kun sitä on havaittu, eikä aikaisempien kesien kaltaista isoa leiriä ole tänä kesänä syntynyt Helsinkiin. Nämä toimenpiteet on toteutettu poliisilaitoksen omilla linjauksilla, mutta oma merkityksensä on ollut sillä, että romanialainen poliisimies on ollut partioiden mukana puhuttamassa näitä kohderyhmiä ja pystynyt tehokkaasti sekä selkeästi kertomaan poliisin linjauksista.

Leiriytymisen estämisellä katsotaan olevan positiivinen merkitys myös varsinaisen omaisuusrikollisuuden vähenemiseen. Epäiltyjen ei ole havaittu merkittävässä määrin asuneen leirissä, mutta leirillä on muuten ollut huomattava merkitys rikoksista epäilyille. Leirissä on voinut puhua omaa äidinkieltään ja siellä on voinut viettää aikaansa lähes kuin olisi kotimaassaan, mikä on omiaan luomaan viihtyvyyttä ja pidentänyt Suomessa oleskelua. Leireistä on ilmeisesti pystynyt löytämään mm. kuljetusapua sekä rikoksella hankitulle omaisuudelle että epäillylle itselleen. Leireissä myös toisistaan tietämättä Suomeen saapuneet rikoksentekijät ovat mahdollisesti tavanneet toisiaan ja pystyneet vaihtamaan tietoa tai aloittaneet yhteistyön rikosten toteuttamiseksi.

Merkittävä havainto se, että nykyisin jäljellä olevat kerjäläiset ja yleisellä paikalla leiriytyvät ulkomaalaiset eivät aina ole Romaniasta, vaan pääosin Bulgariasta.