tiistai 14. elokuuta 2012

Yle: Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus myönteisenä vastaanottokeskukselle

Yle Tampere: Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus myönteisenä vastaanottokeskukselle 14.8.2012

Valtuustolle esitetään arvokeskustelua maahanmuuttaja- ja pakolaisasioista. Vastaanottokeskuksen siirron nopea aikataulu on kismittänyt kaupunkilaisia Mänttä-Vilppulassa.

Ruoveden vastaanottokeskuksen siirtyminen Mänttä-Vilppulaan etenee.

Maanantai-iltana Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan ottaa myönteisen kannan keskukseen.

Valtuustolle esitettiin myös, että se kävisi pakolaisasioihin liittyvän arvokeskustelun, koska vastaanottokeskuksen siirron nopea aikataulu on aiheuttanut Mänttä-Vilppulassa myös närää.

Sopimusta aletaan rustata

Keskus sijoittuu kaupungin vuokrataloyhtiö Koskelantalojen tiloihin.

- Kyllähän asiasta syntyi keskustelua. Päädyimme kuitenkin ilman äänestystä ohjeistamaan Koskelantalot Oy:tä niin, että se tekisin sopimuksen Punaisen Ristin kanssa, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Vastamäki.

- Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastaanottokeskus tulee Mänttään.

Mänttä-Vilppulaan muuttavien maahanmuuttajalasten valmistavan kouluopetuksen suunnitellaan sijoittuvan lakkauttamisuhan alla olevalle Pohjaslahden koululle.

Koulun oppilaiden vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus asiasta tiistaina.

Ruoveden vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä noin 150 turvapaikanhakijaa. Muutto Mänttä-Vilppulaan tapahtuu vaiheittain.

Elokuussa muuttavat lapsiperheet ja viimeiset muuttajat siirtyvät naapurikuntaan joulukuussa.


Mistä on kyse?
- Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus otti myönteisen kannan vastaanottokeskukseen
- Valtuustolle esitetään arvokeskustelua pakolais- ja maahanmuuttoasioista
- Kaupungin vuokrataloyhtiö sai ohjeistuksen tehdä sopimus SPR:n kanssa

______________________

Kaupunginhallitus Kokous 13.08.2012 / Pykälä 229, Mänttä-Vilppula

Kaupunginhallitus
§ 229
13.08.2012

KAUPUNGINVALTUUSTON KANNANOTTO PAKOLAIS- JA MAAHANMUUTTOASIOIHIN
930//2012
KH § 229

Heinäkuun alussa Maahanmuuttovirasto ja SPR tiedottivat suunnitelmistaan, että Ruoveden vastaanottokeskuksen toimintaa ollaan siirtämässä Mänttä-Vilppulaan asteittain loppuvuodesta 2012. Aloite muutosta tuli vastaanottokeskusta ylläpitävältä SPR:n Hämeen piiriltä ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa ohjaava Maahanmuuttovirasto päätti toteuttaa sen.

Vastaanottokeskuksen johtaja oli alkukesästä yhteydessä kaupunkiin ja vieraili kertomassa kaupunginhallitukselle toiminnan siirtämissuunnitelmasta 18.6.2012. Koskelantalot Oy teki SPR Hämeen piirin kanssa esisopimuksen asuntojen vuokraamisesta vastaanottokeskuksen käyttöön 29.6.2012 ja kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 2.7.2012. Koskelantalojen hallitus päätti 25.7.2012 pyytää vielä kaupunginhallitukselta konserniohjausta lopullisen vuokrasopimuksen tekoon. Kaupunginhallitus käsittelee ohjeistusta kokouksessaan 13.8.2012.

SPR järjesti kaupunkilaisille yleisen keskustelutilaisuuden 8.8.2012. Kaupunginvaltuustolle pidettiin SPR:n vastaanottokeskuksen siirtämishankkeeseen liittyen samana päivänä oma info-tilaisuus. Valtuusto-infon keskustelun yhteydessä todettiin, että valtuuston olisi hyvä käydä aiheesta yleinen arvokeskustelu.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

- käydä arvokeskustelun kaupungin suhtautumisesta pakolais- ja maahanmuuttoasioihin

- todeta, että se suhtautuu myönteisesti SPR Hämeen piirin ylläpitämän turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittumiseen Mänttä-Vilppulan kaupunkiin

- todeta, että kaupungissa tehtävien pakolais- ja maahanmuuttoasioihin liittyvien päätösten tulee tukea ja olla sopusoinnussa kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden kanssa

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Kaupunginhallitus Kokous 13.08.2012 / Pykälä 230, Mänttä-Vilppula

Kaupunginhallitus
§ 230
13.08.2012

KOSKELANTALOT OY:N KONSERNIOHJAUS
683//2011
KH § 230

Koskelantalot Oy:n hallitus on 25.7.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt informoida kaupunginjohtajaa konserniohjeen mukaisesti.

Koskelantalojen hallitus pyytää "konserniohjausta asuntojen vuokraamisesta SPR Hämeen piirille Puistokatu 31:stä, huomioiden että SPR osoittaa niihin asukkaat."

Koskelantalot Oy on tehnyt esisopimuksen SPR Hämeen piirin kanssa 30 vuokra-asunnon vuokraamisesta sen hallinnoiman vastaanottokeskuksen käyttöön. Koskelantalot Oy:n hallitus käsittelee asiaa uudelleen kaupunginhallituksen annettua ohjeistuksen.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

- käydä keskustelun asiasta

- antaa konserniohjeen vuokraamisesta

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa konserniohjeenaan, että Koskelantalot Oy tekee vuokrasopimukset SPR:n Hämeen piirin kanssa.

Hyväksyttiin.