keskiviikko 8. elokuuta 2012

Yle: Ministeriö vähentäisi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää Saimiassa

Yle Uutiset: Ministeriö vähentäisi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää Saimiassa 8.8.2012

Ministeriö ehdottaa sadan tutkinto-opiskelijan vähennystä Saimaan ammattikorkeakoulussa. Rehtorin mielestä venäläisistä opiskelijoista on merkittävä hyöty Etelä-Karjalalle, mutta muiden maiden opiskelijat eivät löydä paikkaansa Suomessa.

Opetusministeriö vähentäisi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää Saimaan ammattikorkeakoulussa. Ministeriö on esittänyt ammattikorkeakoululle, että ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä olisi sata opiskelijaa nykyistä pienempi.

Ammattikorkeakoulun mukaan määrää tulee pienentämään englanninkielisen kemiantekniikan ohjelman lakkaaminen. Osa opiskelijoista opiskelee vastavuoroisuusperiaatteella, jolloin Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa. Lisäksi Etelä-Karjalassa asuu pysyvästi merkittävä määrä nuoria, joilla ei ole Suomen passia.

Ammattikorkeakoulu ehdottaa opetusministeriölle, että ulkomaalaisia opiskelijoita olisi ensi vuodesta lähtien 300, kun niitä nyt on 380.

Rehtori Anneli Pirttilän mukaan venäläiset opiskelijat työllistyvät helposti alueelle, mutta muista ulkomaalaisista opiskelijoista saatu hyöty yhteiskunnalle jää vähäiseksi.

- Mielestäni nyt pitäisi kiinnittää huomiota enemmän siihen, että he integroituisivat Suomeen paremmin opiskeluaikanaan tai kotiin palattuaan. Silloin voisi katsoa, että täällä saadusta koulutuksesta olisi jotain hyötyä myös suomalaiselle yhteiskunnalle.

Pirttilän mielestä lukukausimaksu sitouttaisi ulkomaalaisen opiskelijan paremmin maahan.

- Eu:n ulkopuolelta tulevilta perittävällä lukukausimaksulla varmistettaisiin se, että opiskelijalla on intressi tulla nimenomaan Suomeen opiskelemaan.