torstai 16. elokuuta 2012

Karjalainen: Joensuuhun noin 500 ulkomaalaista opiskelijaa

Karjalainen: Joensuuhun noin 500 ulkomaalaista opiskelijaa 16.8.2012

Vaikka ammattikorkeakoulun ja yliopiston lukuvuosi käynnistyy toden teolla vasta syyskuussa, moni ulkomaalaisista opiskelijoista on saapunut jo kaupunkiin.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella aloittaa tänä syksynä 165 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Vaihto-opiskelijoita Joensuuhun saapuu 230. Sekä tutkinto-opiskelijoiden että vaihto-opiskelijoiden määrä on ollut hienoisessa kasvussa.

-  Puhutaan sellaisista 10-20 opiskelijan lisäyksistä verrattuna aiempiin vuosiin, Päivi Haltilahti Itä-Suomen yliopiston kansainvälisistä opiskelijapalveluista kertoo.

Kun vaihto-opiskelijat jakautuvat tasaisesti kaikkiin tiedekuntiin, ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat keskittyvät luonnon- ja metsätieteiden tiedekuntaan. Myös opiskelijoiden kotimaassa on selkeä kahtiajako vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden välillä: vaihto-opiskelijoista suurin osa on kotoisin Euroopasta, mutta tutkinto-opiskelijat tulevat pääasiassa Euroopan ulkopuolelta Aasiasta ja Afrikasta.

Myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista valtaosa on venäläisiä. Seuraavaksi suurin yksittäinen maa on Vietnam.

Kaikkiaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa aloittaa syyskuun alussa opintonsa lähes 90 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa. Yli kaksi kolmasosaa ulkomaalaisista opiskelijoista aloittaa englanninkielisissä koulutusohjelmissa, joita ammattikorkeakoulussa on tarjolla kaksi: muotoilijaksi valmistava Design-koulutusohjelma sekä International Business -koulutusohjelma, joka vastaa tradenomin tutkintoa.