sunnuntai 26. elokuuta 2012

HS: Ulkomaalaisten lukukausimaksut toivat kuluja voittojen sijaan

Helsingin Sanomat/STT: Ulkomaalaisten lukukausimaksut toivat kuluja voittojen sijaan 26.8.2012
Helsingin Sanomat/STT: Kokeilu selvittää maksujen vaikutusta kansainvälistymiseen

Ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuihin siirtyminen ei ole osoittautunut rahasammoksi. Vuonna 2010 alkaneessa kokeilussa korkeakoulut voivat periä maksuja opiskelijoilta, jotka tulevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden asiantuntija Hanna Sauli kritisoi lukukausimaksujärjestelmää.

"Nyt maksuista on tullut enemmän kustannuksia kuin voittoja."

Maksujen perimisen edellytyksenä on se, että korkeakouluilla on apurahaohjelma.

Stipendit ovat Saulin mukaan tuoneet useita tuhansia euroja miinusta kokeilusta aiheutuneiden muiden kulujen lisäksi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainvälisten asioiden johtajan Janne Hokkasen mukaan lukukausimaksuista ei ole tullut kovin paljon tuloja, mutta ei merkittävästi menojakaan.

"On arvioitu maksavien määrä, ja sen mukaan rakennettu prosessit ja järjestelmät."

Hokkanen huomauttaa, että kokeilu on kehittänyt esimerkiksi apurahajärjestelmää.

Lukukausimaksukokeilu on käynnistynyt hitaasti, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Opetusneuvos Birgitta Vuorisen mukaan hidasteena on ollut esimerkiksi kokeilun määräaikaisuus.

"Maksullisia koulutusohjelmia ja kokeilun edellytyksenä olevia apurahaohjelmia rakennetaan tietylle ajanjaksolle. Ne on koettu haasteelliseksi, koska ei ole tietoa, mitä kokeilun jälkeen tapahtuu."

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kritisoidaan sitä, että kokeilun tähänastiset tulokset ovat jääneet laihoiksi.

Hokkasen mielestä tuloksia on vaikea saada, koska osallistuminen ei ole korkeakouluille pakollista. Ne saavat myös päättää, missä koulutusohjelmissa maksuja peritään.

"Maksavien määrä ei ole niin suuri kuin se voisi olla. Joudumme kilpailemaan ilmaisten koulutusten kanssa, ja maksuja on vaikea perustella asiakkaille."

Ministeriön Vuorinen tunnistaa ongelman. Hänen mukaansa kokeilun lähtökohtana oli se, että korkeakoulut voivat edistää kansainvälisyyttään ohjelmilla, joilla on siihen parhaat edellytykset.

Turun yliopisto aloittaa kokeilun tänä vuonna. Jyväskylän yliopistolla ei ole mukana yhtään koulutusohjelmaa. Oulun yliopiston kaikki kansainväliset maisteriohjelmat ovat mukana kokeilussa.


Kokeilu selvittää maksujen vaikutusta kansainvälistymiseen

Lukukausimaksukokeilun sisältö on seuraavanlainen:
- Kokeilulla selvitetään sitä, millaiset vaikutukset maksullisilla koulutusohjelmilla on korkeakoulujen kansainvälistymiseen ja opiskelijavirtoihin.
- Osallistuminen on korkeakouluille vapaaehtoista.
- Korkeakoulut voivat periä lukukausimaksuja, jos niillä on apurahaohjelma.
- Stipendeillä voidaan tukea opiskelua. Apurahoja on myönnetty pääasiassa opintomenestyksen mukaan.
- Yleisin peritty maksu on 8 000 euroa.
- Vuonna 2011 maksuja perittiin 24 koulutusohjelmassa, joissa oli 110 opiskelijaa.
- Lähes kaikki lukukausimaksuja maksavat opiskelijat saivat jonkinlaiset stipendit.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kokeilulle seuranta- ja arviointityöryhmän.
- Kokeilu kestää vuoden 2014 loppuun asti.