tiistai 21. elokuuta 2012

HS: Pelastakaa Lapset: Opettajien kuuluu puuttua rasismiin

Helsingin Sanomat/STT: Pelastakaa Lapset: Opettajien kuuluu puuttua rasismiin 21.8.2012
Tiedote: Pelastakaa Lapset kannustaa lasten ja nuorten parissa toimivia puuttumaan rasismiin

Rasistisiin tilanteisiin puuttuminen on osa opettajien ja muiden nuorten parissa toimivien ammattitaitoa, katsoo Pelastakaa Lapset -järjestö.

"Rasismista pitää puhua rasismina. Hiljainen suvaitsevaisuus ei riitä", sanoo järjestön asiantuntija Heli Markkula.

Opettajan vaikeneminen vaikkapa rasistisen vitsin jälkeen antaa epäsuoran viestin hyväksymisestä. Vitsit sopivat hyvin keskustelun avaamiseen, sillä ne perustuvat kaavamaisiin käsityksiin eri ihmisryhmistä.

Yksittäisen opettajan on helpompi puuttua asiaan, jos menettelytavoista on sovittu koko työyhteisön kesken.

"Ensimmäinen askel on myöntää, että omassa koulussa on rasismia", Markkula sanoo.

Kun rasistiset herjat lentävät luokassa, ei Markkulan mukaan kannata keskittyä yksilöihin.

"Sen sijaan että kutsuttaisiin rasistisen vitsin kertoja ja sen kohde puhutteluun, asiasta pitää puhua koko luokassa."

Keskusteluihin kannattaa valmistautua, ja opettajan on pysyttävä tyynenä.

Järjestön mukaan rasismiin puuttuminen on kaikkien vastuulla, myös vanhempien. Heidän tulisi ottaa yhteyttä kouluun kuullessaan lasten keskinäisestä rasismista.

-----

Tiedote: Pelastakaa Lapset kannustaa lasten ja nuorten parissa toimivia puuttumaan rasismiin

Lasten ja nuorten kanssa työtä tekevät ovat avainasemassa syrjimättömän ilmapiirin luomisessa. Rasismin ja syrjinnän ehkäisy ja vastustaminen on tuotava osaksi lapsi- ja nuorisotyön arkea ja rakenteita. Pelastakaa Lapset ry:n R-sana -kirja antaa välineitä rasismin torjuntaan eri yhteisöjen arjessa.

Nykyinen yhteiskunnallinen ilmapiiri sallii rasistisia lausuntoja ja kannanottoja. Arkipäivän rasismi ja kovat ennakkoluulot loukkaavat suoraan monia lapsia ja nuoria. Mediassa esiintyvä rasismi myös vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin, rasistiseen puheeseen totutaan ja toimintamalleja toistetaan. Rasismi- ja vihakirjoittelua esiintyy erityisesti verkossa, mikä näkyy myös nuorten suosimissa verkkoympäristöissä, joissa pelko saa nuorten nettikeskusteluissa paljon tilaa. Pelko luo uhkakuvia muun muassa maahanmuutosta, maahanmuuttajista ja islamista. Tarvitaan aktiivisia ja rohkeita keskustelun avauksia esimerkiksi ennakkoluuloihin ja maahanmuuttoon liittyvistä aiheista.

Kasvatusalan ammattilaiset kokevat rasismin käsittelyn haasteelliseksi. ”Nuoret kaipaavat kriittistä vuoropuhelua rasismiin liittyvistä teemoista. Aikuisen tulee kuunnella, kyseenalaistaa ja haastaa nuorta,” sanovat R-sana-kirjan kirjoittajat. Tarvitaan tietoa siitä, mitä rasismi on ja miten siihen voidaan puuttua. Tärkeää on myös, että ammattilaiset käsittelevät omia pelkojaan ja ennakkoluulojaan ja saavat työnsä tueksi rasisminvastaisia organisatorisia linjauksia. Pelastakaa Lasten mukaan yhdenvertainen lapsi-, nuoriso- ja opetustyö ottaa huomioon rasisminvastaisuuden, ja mahdollistaa nuorelle turvallisen tilan tulla, olla, osallistua ja vaikuttaa.

Mitkä ovat keskeisimmät haasteet rasismiin liittyen? Mitä taitoja tarvitaan rasismin vastustamiseksi? R-sana-kirja rasismista ja siihen puuttumisesta tarjoaa lapsi- ja nuorisotoimijoille välineitä rasisminvastaiseen toimintaan. Kirja keskittyy rasismin tunnistamisen ja puuttumisen lähtökohtiin ja käytäntöihin erityisesti verkossa. Pelastakaa Lasten tuottamassa teoksessa käsitellään kysymyksiä ja aiheita, jotka puhuttavat sekä valtaväestön lapsia ja nuoria että kasvatusalan ammattilaisia kuten nuorisotyöntekijöitä ja opettajia. Kirja antaa tietoja ja taitoja lasten ja nuorten kanssa toimiville rasisminvastaiseen toimintaan, esimerkiksi välineitä rasismiin puuttumiseen, avoimeen dialogiin, rasismia kohdanneiden nuorten tukemiseen ja erilaisuuden käsittelyyn.

Rasismiin puuttuminen ei ole vain sitä kokevien vastuulla, vaan se on kaikkien velvollisuus. Rasismi ei saa olla mielipide tai valinta, vaan tuomittava teko.