torstai 30. elokuuta 2012

Yle: Suomen opetusta päiväkoteihin

Yle Etelä-Karjala: Suomen opetusta päiväkoteihin 30.8.2012

Lappeenranta laati suomen kielen opetusta koskevan opetussuunnitelman päiväkoteihin ja esikouluihin. Imatrallakin olisi tarvetta, mutta resurssit eivät anna myöten.

Maahanmuuttajalasten suomen kielen opetukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota Lappeenrannassa.

Kaupunki on laatinut suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen. Suunnitelma koskee myös perusopetukseen valmistavaa opetusta, jota annetaan esikoulussa.

Aiemmin suomen kielen opetusta koskeva suunnitelma oli laadittu ainoastaan peruskouluissa annettavaan valmistavaan opetukseen.

Kättä pidempää

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkin mukaan suunnitelma antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle keinoja opettaa esimerkiksi täysin ummikkolapsille suomen kieltä.

Lappeenrannassa aloittaa ensi viikolla myös kaksi S2-opettajaa, jotka opettavat suomen kieltä esiopetuksessa oleville maahanmuuttajalapsille.

Resurssit ja raha esteenä Imatralla

Suomen kielen opetusta saavien maahanmuuttajalasten määrä on Lappeenrannassa kasvussa. Tilanne on sama myös Imatralla, jossa maahanmuuttajalasten opetuksesta on kasvatus- ja opetuspäällikkö Ulla Laineen mukaan keskusteltu paljon.

Tällä hetkellä kaupungilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta opettaa suomea toisena kielenä muualla kuin perusopetuksessa.

- Siihen tulee valtionapua, mutta esiopetuksessa järjestettävään suomen kielen opetukseen ei, Laine toteaa.

Lisäksi kaupungin opetusresurssit ovat Laineen mukaan pienet.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suomen kieltä opetetaan lapsille Imatralla arkisten askareiden parissa. Kaupunki on lisäksi panostanut opettajien S2-koulutukseen. Esimerkiksi lastentarhanopettajat voivat osallistua koulutukseen.

Laineen mukaan kaupungissa on tarvetta avata maahanmuuttajalasten opetukseen liittyviä käytäntöjä. Hän kertoo ottavansa asian esille tulevana vuonna.


Mistä on kyse?
- Suomi toisena kielenä (S2) -opetus on tarkoitettu eri kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville lapsille.
- S2-opetus on osa päiväkodin perustehtävää.
- Alle 3-vuotiaiden ryhmässä suomen kieli opitaan osana jokapäiväistä toimintaa.
- Isommille lapsille suomea opetetaan lisäksi kielipajoissa sekä yksilö-, pari- ja pienryhmissä.
- Lain mukaan perusopetuksen järjestäjälle myönnetään valtionavustusta perusopetuksessa tapahtuvaan suomen kielen opetukseen.
- Valtionavustusta saa myös lukiokoulutuksessa annettavaan suomi toisena kielenä -opetukseen.