torstai 23. elokuuta 2012

Yle: Kunnat eivät halua kiintiöpakolaisia

Yle Pohjanmaa: Kommunerna vill inte ha kvotflyktingar 23.8.2012

Endast cirka 10 procent av de flyktingar som Finland har förbundit sig att ta emot, får en plats att bo i landet. Kommunerna är ovilliga att ta emot dem. Håkan Enqvist är Närpesbo, numera bosatt i Kaskö, och han tycker att det börjar bli dags för Närpes att ta emot kvotflyktingar igen. Det är tio år sedan sist.

- Jag tycker de ska ta sig själva i kragen och besluta om att ta emot fler kvotflyktingar. Det är en skam för Finland och för kommunerna i Finland om folk har fått tillstånd att komma hit och så finns det inga kommuner som ställer upp för dem, säger Enqvist.

Enligt uppgifter från i våras väntade över 600 flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Finland på en plats att bo. Närings trafik och miljöcentralen, NTM-centralen, sände för ett år sedan förfrågan till kommuner som inte redan har avtal om kommunplats för kvotflyktingar. Inte en enda österbottnisk kommun svarade ja till att ta emot flyktingar.

Det är tio år sedan Närpes senast tog emot kvotflyktingar. Kristinestad har beslut om att bevilja kommunplatser för de asylsökande som fått uppehållstillstånd. Bland annat Pedersörenejden tar kontinuerligt emot flyktingar.

Närpes väntar på att bostadsproblemet löser sig

I Närpes finns inget formellt beslut om att ta emot flyktingar nu, men man har börjat kartlägga möjligheterna.
- Vi svarade till NTM-centralen att vi måste se tiden an och skjuta fram det ett år eller två. Närpes bostäder jobbar med bostadsproblemet och löser det sig så är vi beredda att ta upp den här frågan till behandling, säger Fullmäktigeordförande Mikaela Björklund.

- Jag skulle gärna vilja se ett beslut, en medveten strategi för hur vi jobbar för att ta mot fler kvotflyktingar, och inte bara säga att när läget på bostadsmarknaden blir bättre ska vi ta ett nytt beslut, säger Emina Arnautoivic.