perjantai 10. elokuuta 2012

Iltalehti: Ministeriö selvittää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen

Iltalehti/STT: Ministeriö selvittää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen 10.8.2012
Verkkouutiset/STT: Lapset vaikeuttavat maahanmuuttajanaisten kieliopintoja

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista.

Ministeriö lähettää vajaalle 3 000 maahanmuuttajalle kyselyn, jossa selvitetään heidän kokemuksiaan kotoutumisesta Suomeen.

Ministeriötä kiinnostaa muun muassa maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen ja kielen käyttö arjessa, koska kielitaito on keskeistä kotoutumisessa.

Raportin on määrä valmistua tammikuussa. Ministeriö ei ole aiemmin selvittänyt kotoutumiskokemuksia yhtä laajasti.

_____________________________

Verkkouutiset: Lapset vaikeuttavat maahanmuuttajanaisten kieliopintoja

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää maahanmuuttajien kokemuksia heidän kotoutumisestaan Suomeen. Laaja kysely lähetetään vajaalle 3000 maahanmuuttajalle.

Ministeriötä kiinnostaa muun muassa maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen ja kielen käyttö arjessa, koska kielitaito on keskeistä kotoutumisessa.

Suomessa asuu esimerkiksi somalialaistaustaisia naisia, joiden kielitaito on puutteellinen perhetilanteen vuoksi, vaikka osa heistä on asunut Suomessa jo vuosia. Jos lapsia on paljon, naiset eivät välttämättä pysty käymään kursseilla, kerrotaan Monika-Naisten liitosta. Liitto on monikulttuuristen järjestöjen kattoyhdistys.

Esimerkiksi äitien mahdollisuudet saada kieliopetusta paranivat uuden kotoutumislain takia. Ennen vuotta 2011 maahanmuuttajan lähes koko kotoutumisaika saattoi kulua vanhempainvapaalla. Nykylain mukaan kotoutumista voidaan pidentää, jos se on keskeytynyt esimerkiksi lapsen syntymän takia.

Heikko kielitaito on suurin este työnsaannille. Kieli on helpompi omaksua, jos maahanmuuttajilla on jonkinasteista peruskoulutusta heidän saapuessaan Suomeen.