torstai 9. elokuuta 2012

SVT: Helsinki lisää maahanmuuttajien rekrytoimista

SVT: Helsinki lisää maahanmuuttajien rekrytoimista 9.8.2012
Helsingin Uutiset: Helsinki uudistaa työhönottoperiaatteitaan: ”Suomen kielen taidon vaatiminen voi olla syrjintää”
Yle Helsinki: Helsinki höllentää työntekijöidensä kielitaitovaatimuksia 10.8.2012

Kymmenesosa helsinkiläisistä on maahanmuuttajia Helsingin kaupunki pyrkii lisäämään maahanmuuttajien osuutta työntekijöistään. Tavoitteena on palkata heitä samassa suhteessa kuin heitä on kaupungin asukkaina.

Lähemmäs 40 000 ihmistä työllistävä Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Viime vuosina se on määrätietoisesti lisännyt maahanmuuttajien osuutta henkilöstöstä. Helsinkiläisistä jo 11 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.

- Meillä pitäisi olla muunkielistä väkeä myös 11 prosenttia henkilöstössä. Olemme tällä hetkellä vasta noin puolivälissä sitä tavoitetta, sanoo Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.

- Maahanmuuttovirtaa tapahtuu sekä ulkomailta että maan sisältä, joten meillä pitää olla valmiuksia palvella. Parhaiten se toimii siten, että meillä on myös tätä muunkielistä väkeä palveluksessamme, Tulensalo perustelee.

Maahanmuuttajien palkkaaminen etenee kuitenkin vaihtelevasti kaupungin eri yksiköissä. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat sijoittuvat toistaiseksi lähinnä kiinteistö- ja ravitsemuspalveluihin sekä terveydenhuoltoon. Pitkälle koulutetuilla on vaikeuksia päästä koulutustaan vastaavaan työhön.

- Pyrimme mataloittamaan näitä kynnyksiä, eli pätevyys- ja kielitaitovaatimuksia, voidaksemme palkata heitä tehtäviin, joissa suomenkielen taito ei ole niin tärkeä, Hannu Tulensalo sanoo.

________________________________________________

Helsingin Uutiset: Helsinki uudistaa työhönottoperiaatteitaan: ”Suomen kielen taidon vaatiminen voi olla syrjintää”

Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki uudistaa henkilöstöhallinnon periaatteitaan.

Periaatteita on täsmennetty etenkin hakumenettelyyn, hakuaikoihin, hakemusten vastaanottamiseen ja hakijoiden tiedottamiseen liittyen. Lisäksi periaatteisiin lisättiin hakemusten julkisuutta ja arkistointia koskevat linjaukset.

Uudistetut henkilöstöhankinnan periaatteet korostavat Helsingin kaupungilla noudatettavaa yhdenvertaisuusperiaatetta, ja tästä tulee olla maininta jo hakuilmoituksessa.

– Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta henkilöstä tulee valita aliedustettuun ryhmään kuuluva hakija, sanoo sivistys- ja henkilöstötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Myös kielitaitovaatimuksiin kiinnitettiin huomioita. Uudistettujen periaatteiden mukaan kielitaitovaatimusten tulee riippua työtehtävien sisällöstä. Välillistä syrjintää on esimerkiksi se, että työtehtävässä edellytetään hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa, vaikka se ei ole välttämätöntä työn tekemisen kannalta.

Kaikki hakuun laitettavat virat ja työsuhteiset tehtävät tulee viedä Helsingin kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.erekryhelsinki.fi. Hakuaika virkojen osalta on vähintään 14 ja enintään 30 kalenteripäivää. Samaa periaatetta suositellaan myös työsuhteisiin. Hakijoille tulee varata mahdollisuus kysyä tehtävästä hakuaikana, ja rekrytointiprosessin etenemisestä kerrotaan aktiivisesti hakijoille. Uutta on, että jokaisesta hakemuksesta kiitetään.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee uudistettuja henkilöstöhankinnan periaatteita maanantaina 13. elokuuta. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, astuvat uudistetut periaatteet voimaan 1.1 lokakuuta.

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 39 438 henkilöä.

______________________________________________

Yle Helsinki: Helsinki höllentää työntekijöidensä kielitaitovaatimuksia


Helsingin kaupunki ei aio enää vaatia työntekijöiltään hyvää suomen kielen taitoa, mikäli sitä ei tehtävässä tarvitse. Uudistuksella halutaan korostaa kaupungin mainetta yhdenvertaisena ja syrjimättömänä työnantajana.

Tarvitseeko siivooja hyvää suomen kielen taitoa? Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen (sd.) mielestä ei. Osana henkilöstöhallinnon periaatteiden uudistamistaan Helsingin kaupunki on päättänyt löyhentää kielitaitovaatimuksia.

- Suorittavassa työssä ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä hyvin rajatusti. Siinä ei tarvitse aivan valtavan pitkälle meneviä kielitaitoja. Liian kovat kielitaitovaatimukset muodostuvat helposti syrjiväksi periaatteeksi, Viljanen sanoo.

Helsingin kaupunki brändää työantajan maineensa nyt hieman samaan tapaan, kuin se lanseerasi savuttoman kaupungin periaatteen. Kaupunki on "Yhdenvertainen, syrjimätön ja tasa-arvoinen työpaikka".

- Nämä periaatteet tulevat nyt esiin myös työpaikkailmoittelussa, se on uutta. Keskeiset arvot pitää tuoda esille.

Uutta on myös yli kaksi vuotta kestävien määräaikaisten virkojen laittaminen hakuun. Aiemmin määräaikaisiin virkoihin on voinut hakea tekijöitä ilman ilmoittelua.

- Sekin lisää yhdenvertaisuutta ja kaikille mahdollisuuden hake pitkiä virkasuhteita, Viljanen selvittää.