perjantai 17. elokuuta 2012

Oikeusministeriö: Työryhmä valmistelemaan tiukennuksia laittoman maahantulon järjestäjän vastuuseen

Oikeusministeriö: Työryhmä valmistelemaan tiukennuksia laittoman maahantulon järjestäjän vastuuseen 17.8.2012

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus laittoman maahantulon järjestämistä koskevan rikoslain säännöksen muuttamiseksi.

Tarkoitus on, että rangaistavuutta laajennettaisiin tilanteisiin, joissa maahantulon järjestäjä on tuonut maahan henkilön, joka on saanut maahantuloon oikeuttavan asiakirjan antamalla vääriä tietoja.

Nykyään laittoman maahantulon järjestäjä voidaan tuomita, jos hän tahallisesti tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolta puuttuu maahantuloon vaadittava asiakirja - esimerkiksi passi, viisumi tai oleskelulupa. Säännöstä on ollut vaikea soveltaa maahantulon järjestäjään, joka on tuonut maahan henkilöitä, jotka ovat saaneet vaadittavan asiakirjan antamalla vääriä tietoja.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi tammikuun 2013 loppuun mennessä