keskiviikko 29. elokuuta 2012

Yle: Ännu inga klara språkkrav på spanska vårdare

Yle: Ännu inga klara språkkrav på spanska vårdare 29.8.2012

Ännu vill man inte slå fast vilka språkkrav som ska ställas på spanska sjukskötare i Vasa. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att återremittera ärendet på sitt möte i tisdags.

Förvaltningsdirektör Mikale Gädda säger att man är positiv till de spanska sjukskötarna, men att man vill precisera vilka språkkunskaper som ska krävas av dem.
- Vi måste till exempel fundera hur bra de ska behöva kunna språken.

Det är en stor brist på vårdare så staden försöker påskynda processen med att fastslå språkfärdighetskraven. När staden lediganslog tio sjukskötarjobb var det åtta personer som sökte tjänsterna. Av dem kunde två tillsättas.
- Vi har lyckats få bukt med läkarbrist, nu måste vi få flera sjukskötare, säger nämndens ordförande Thomas Öhman.

På mötet konstaterade man också att det ser ut som att social- och hälsovårdsväsendet kommer att överskrida sin budget med nästan en och en halv miljoner euro.
- Det är lite bättre än vad vi befarade i april, men det är ändå oroande, säger ekonomidirektör Kirsti Ikola.
Det som gör att man överskrider utgifterna är bland annat det att fler tjänster köps in. Också det att läkarbristen åtgärdats ökar utgifterna för hälsovården.