torstai 30. elokuuta 2012

STM: Toimintaohjelmalla tuetaan työtä tyttöjen ympärileikkausten estämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö: Toimintaohjelmalla tuetaan työtä tyttöjen ympärileikkausten estämiseksi 30.8.2012
Julkaisuja 2012:12 - Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM) (pdf)

Tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan käytäntö, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Se on väkivaltaa, joka on rikoslaissa kielletty. Suomessa on tehty jo lähes kaksikymmentä vuotta työtä tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi, mutta työtä on tarpeen vielä jatkaa. Nyt julkaistulla toimintaohjelmalla tuetaan tätä työtä.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman tarkoituksena on luoda pysyvät valtakunnalliset ja alueelliset rakenteet tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisyyn. Suomessa on oltava toimiva järjestelmä ja selkeät ohjeet tyttöjen ympärileikkausten estämiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lapsien suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi.

Lisäksi toimintaohjelma on suositus kunnille. Kuntia, joissa on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä, suositellaan tekemään yksityiskohtaiset suunnitelmat paikallisen ennaltaehkäisevän työn järjestämiseksi.

Tukea ammattilaisille ympärileikattujen tyttöjen kohtaamiseen

Toimintaohjelma on laadittu tueksi niille, jotka kohtaavat työssään ympärileikattuja tai leikkausuhan alaisia tyttöjä ja heidän perheitään. Vaikka tyttöjen ympärileikkaus on arkaluontoinen aihe, se on otettava puheeksi kaikkien niiden maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, joiden lähtömaissa harjoitetaan tätä perinnettä.

Vastuu ympärileikkausasian puheeksi ottamisesta ja ennaltaehkäisystä on kaikilla lapsiperheiden kanssa työskentelevillä terveydenhuollossa, kuten neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, sekä sosiaalihuollossa.

Toimintaohjelma kokoaa tyttöjen ympärileikkausta ehkäisevät toimenpiteet

Tyttöjen ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma perustuu sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008-2011 toimeenpanoon. Toimintaohjelmaa on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön kokoamassa asiantuntijaryhmässä. Se kokoaa yhteen tyttöjen ympärileikkausta ehkäisevät toimenpiteet. Jatkossa toimintaohjelma liitetään seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan ja päivitetään sen osana.

Toimintaohjelmalla Suomi vastaa myös kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka koskevat naisten ja lasten ihmisoikeuksien edistämistä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä.

Toimintaohjelma julkaistaan torstaina 30. elokuuta seminaarissa Helsingissä. Se on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla www.stm.fi.
Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM, p. 050 524 5256
hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, STM, p. 050 525 2309

dosentti Marja Tiilikainen, Helsingin yliopisto,
toimintaohjelman kirjoittaja, p. 040 747 4474
asiantuntija Janneke Johansson, Ihmisoikeusliitto,
KokoNainen -hanke p. 044 742 0403

-----


Julkaisuja 2012:12

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM)

Tyttöjen sukuelinten silpominen ts. tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan yksi väkivallan muoto, joka loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Myös Suomessa on oltava selkeät ohjeet kuinka toimia tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisemiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lasten suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi.

Toimintaohjelman tarkoituksena on luoda pysyviä valtakunnallisia ja alueellisia rakenteita tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi. Täten halutaan varmistaa jo olemassa olevan osaamisen säilyminen sekä ennaltaehkäisevän työn kehittäminen pitkäjänteisesti. Lisäksi toimintaohjelman tarkoituksena on yhteistyön tehostuminen, työnjaon selkeytyminen ja koordinaation parantumineneri viranomaistahojen ja muiden toimijoiden kesken. Samalla Suomi osaltaan vastaa kansainvälisistä sitoumuksistaan koskien naisten ja lasten ihmisoikeuksien edistämistä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä. Valtakunnallisen toimintaohjelman päätavoitteina on estää tyttöjen ympärileikkaukset Suomessa, sekä lisätä jo ympärileikattujen naisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Keskeisiä toimenpiteitä ovat koulutuksen varmistaminen, ammattihenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, materiaalin tuottaminen, asenteisiin vaikuttaminen, tutkimuksen edistäminen, yhteistyön ja koordinaation kehittäminen sekä tiedottaminen.

Toimintaohjelma on suunnattu erityisesti päättäjille ja ammattihenkilöille, jotka kohtaavat työssään ympärileikattuja tai ympärileikkausuhan alaisia tyttöjä ja naisia sekä heidän perheitään, mutta myös koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, järjestöille ja yhteisöjen avainhenkilöille, joiden kulttuuriperinteisiin tyttöjen ympärileikkaus kuuluu. Toimintaohjelman julkaiseminen on samalla suositus kunnille ohjelman käyttöön ottamiseksi ja edistämiseksi omassa työssä. Toimintaohjelman toimenpiteet on aikataulutettu vuosille 2012-2016, jona aikana tyttöjen ympärileikkauksen vastaisen toiminnan tulisi vakiintua osaksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaa sekä muiden hallinnonalojen maahanmuuttajia koskevia ohjelmia. Toimintaohjelma tukee myös Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:8. Helsinki 2012. 44 s.