torstai 30. elokuuta 2012

Yle: Föräldrar ansöker om islamundervisning i Närpes

Yle: Föräldrar ansöker om islamundervisning i Närpes 30.8.2012

I Närpes har en grupp muslimska föräldrar inför pågående läsår ansökt att deras barn ska få undervisning i den egna religionen.

Elever som inte deltar i den vanliga religionsundervisningen får i stället undervisning i livsåskådning. Men om tre eller fler elever önskar få undervisning i en viss religion så är det kommunens/stadens skyldighet att ordna med det.

I Närpes ges från och med i år skild undervisning åt en grupp ortodoxt kristna elever.

Då det gäller islamundervisningen säger bildningsdirektör Åsa Snickars att man inte har fått tag på lärare som behärskar undervisningsspråket, alltså svenska.

Från och med nästa läsår hoppas man kunna anlita samma lärare som undervisar i islam i Malax.