keskiviikko 17. helmikuuta 2010

Forssan Lehti: Hallitsematon maahanmuutto johtamassa ongelmiin

Forssan Lehti, mielipide: Hallitsematon maahanmuutto johtamassa ongelmiin 17.2.2010

Hallitusohjelman mukaan "Suomi kuuluu jokaiselle asuinpaikasta, elämäntilanteesta, äidinkielestä tai etnisestä taustasta riippumatta". Korkealentoinen lause kuulostaa omituiselta ja varsin epätodelliselta. Siinähän avataan ovet sepposen selälleen liki koko maailmalle. Lisää kierroksia maahanmuuttorumballe antaa hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman linjaus, jonka mukaan maassa kehitetään humanitaarista maahanmuuttoa tällä tavalla:

"Ulkomaalaislaissa säädetyt edellytykset turvapaikan antamiselle ovat samat kuin pakolaissopimuksessa. Turvapaikkapolitiikassa hallitus sitoutuu pakolaissopimuksen täysimääräiseen soveltamiseen. Jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, voidaan kansainvälistä suojelua hakevalle myöntää oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella tai muu oleskelulupa."

Käytännössä siis lähes kaikki tulokkaat otetaan vastaan. Hallituksen linjausten lisäksi maahanmuuttopolitiikkaa sääntelevät lait, mm ulkomaalaislaki, kansalaisuuslaki, tasa-arvolaki ja kotouttamislaki. Seuraavaksi kansalaisuuslakia ollaan muuttamassa siten, että kansalaisuuden saamista nopeutetaan. Asiaa perustellaan "kotouttamisen" helpottamisella, mutta asialla on monta puolta.

Kaiken kaikkiaan Suomen maahanmuuttopolitiikka on tällä hetkellä aivan liian lepsua. Viime aikoina maahanmuuttoministeri Astrid Thors on saanut osakseen aiheellista kritiikkiä. Löperön lainsäädännön takia maahamme pääsee jopa rikollistaustaisia maahanmuuttajia, ja poliisin ehdottamista karkotuksistakin toteutetaan vain hyvin pieni osa. Jostakin syystä asioiden kanssa jatkuvasti vitkutellaan.

Päijät-Hämeen liiton vuonna 2009 tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin puolet maakunnan asukkaista suhtautuu kielteisesti erityisesti humanitääriseen maahanmuuttoon. Varsinkin muslimeihin ja afrikkalaistaustaisiin tulokkaisiin suhtaudutaan kriittisimmin, koska heidän integroitumisensa on osoittautunut erityisen haastavaksi.

Pakolaismaahanmuuttajien sirottelu ympäri maata on niin suuri väestörakenteellinen muutos, että myös Kanta-Hämeen asukkaiden kantaa asiaan olisi ehdottomasti aiheellista tiedustella ajoissa.

Kyselyistä on ilmennyt, että kunnat ovat yleisesti ottaen varsin haluttomia ottamaan vastaan pakolaisia. Niinpä ministeri Thorsin väläytys kuntien pakkokiintiöistä onkin saanut tyrmäävän vastaanoton. Pakolaiskeskukset lisäävät asukkaiden turvattomuuden tunnetta, ja monille paikkakunnille ne ovat synnyttäneet järjestyshäiriöitä, naisten ja tyttöjen ahdistelua ja muita vakavia ongelmia.

Suomalaiset ovat varsin ystävällismielistä kansaa, ja esimerkiksi työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan positiivisesti, kunhan tulijat vain haluavat sopeutua kulttuuriimme ja kunnioittavat maan tapoja. Elintasosiirtolaisuutta ja rikollisuutta ei kansa hyväksy, ei myöskään oman kulttuurin uhraamista ja nöyristelemistä esimerkiksi vieraan uskonnon edessä.

Perussuomalaiset vaativat maahanmuuttopolitiikan kiristämistä. Humanitaarinen maahanmuutto ei ole ratkaisu myöskään työttömyyteen, sillä pakolaisten työllistyminen ei ole ottanut onnistuakseen. Noin 50 % tulijoista on jatkuvasti työttömänä ja yhteiskunnan elätettävänä.

Hallituksen ylläpitämä elintasosiirtolaisuuden suosiminen on erittäin kallis harrastus. Huoltosuhde heikentyy vakavasti, kun ulkomailta rahdataan massoittain ihmisiä yhteiskunnan elätettäväksi, ja perheenyhdistämisillä vieläpä lähes koko suku lennätetään maahamme, vieläpä yhteiskunnan varoilla.

Keskustelu maahanmuutosta jatkukoon asiallisempana kuin tähän saakka. Politiikan kritiikki tulkitaan epäreilusti ja täysin virheellisesti rasismiksi. Kysymys on omasta tulevaisuudestamme eli siitä, kuinka voisimme vaalia ikiomaa kulttuuriamme ja hillitä yhä hallitsemattomammaksi kasvavaa humanitaarista massa-maahanmuuttoa.

Aiheeseen liittyen olemmekin haastamassa tämän kevään aikana kaikki poliittisten ryhmien edustajat avoimeen paneelikeskusteluun Lounais-Hämeeseen mahdollisesti suunnitteilla olevien pakolaiskeskusten perustamisesta. Mielipiteensä voisivat tulla myös esittämään esim. paikallinen poliisi, työvoima- sekä sosiaaliviranomaiset. Kysymysmahdollisuus taataan myös paikalle saapuvalle yleisölle.

Sami Mattila

Lounais-Hämeen Perussuomalaiset pj

James Hirvisaari

Perussuomalaisten Hämeen piiri vpj